Skip to main content
12. 01. 2022

2022: Témata pro mezinárodní rok

Tématem letošního roku je sklo, drobné rybaření a akvakultura, základní vědy pro udržitelný rozvoj a udržitelný rozvoj horských oblastí.

OSN také vyhlašuje světové nebo mezinárodní dny, týdny a dekády, které jsou pojmenovány podle vybraných událostí nebo témat. S návrhy přicházejí členské státy, které je předkládají Valnému shromáždění. V případě získání většinové podpory jsou vyhlášeny rezolucí. Mezinárodní roky (týdny, dny, dekády) jsou vyhlašovány i specializovanými agenturami Spojených národů: UNESCO, UNEP, FAO, apod., v některých případech je podpoří také Valné shromáždění. Víc informací.

Vyhlašování prvních mezinárodních dnů spadá do období ještě před založením Spojených národů. Jsou určeny ke zvyšování mezinárodního povědomí o daných tématecha problémech a k podněcování akcí na úrovni členských států. Mezinárodní dny, týdny, roky i dekády jsou příležitostí zasáhnout široké spektrum aktérů – vlády, občanskou společnost, soukromý sektor, vzdělávací instituce i jednotlivce.

Tématem prvního mezinárodního roku vyhášeného OSN byli v roce 1958 uprchlíci.

Foto: Účastníci vyhlášení Mezinárodního roku mladých (2010) s podtitulem „Dialog a vzájemné porozumnění“ v jednacím sále Valného shromáždění v newyorském sídle OSN. UN Photo/Paulo Filgueiras.


Související články


Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Svobodová
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1