Skip to main content

Agentury OSN v ČR

Kancelář Světové zdravotnické organizace v České republice

World Health Organization (WHO)

Zřízena byla v roce 1991. Hlavní činností je koordinace aktivit a projektů WHO v ČR, informování o iniciativách, dokumentech a akcích WHO, podpora spolupráce a účasti českých odborníků na činnosti organizace. Podílí se i na ovlivňování tvorby zdravotní politiky na národní i regionální úrovni v kontextu doporučení a strategií uplatňovaných v rámci politiky Světové zdravotnické organizace. Zastupuje zájmy WHO v Česku.

Telefon: (+420) 224 267 050

E-mail: [email protected]

Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v České republice

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

Otevřen byl v roce 1992 v souvislosti s přistoupením České republiky k Úmluvě o právním postavení uprchlíků. Hlavním cílem UNHCR v ČR je podpora vybudování komplexního, udržitelného a samostatného azylového systému, který státu umožní posoudit žádosti o mezinárodní ochranu v souladu s uznávanými standardy a mezinárodním právem. Činí tak prostřednictvím vlastních programů v oblasti právního poradenství a osvětových aktivit i podporou programů nevládních organizací.

Telefon: (+420) 776 437 775

E-mail: [email protected]

Mezinárodní organizace pro migraci

International Organization for Migration (IOM)

Mezinárodní organizace pro migraci je mezivládní organizace s hlavním sídlem v Ženevě. Byla založena v roce 1951 a v České republice působí od roku 1998 na základě smlouvy podepsané mezi IOM a Českou republikou dne 15. října 1997. Její hlavní aktivity jsou v rámci následujících okruhů: Dobrovolné návraty a reintegrace, migrace a rozvoj, pracovní migrace, prevence a potírání obchodu s lidmi, budování kapacit v migračním managementu a integrace cizinců v České republice.

Telefon: (+420) 233 370 160

E-mail: [email protected]

Český výbor pro UNICEF

United Nations International Children´s Emergency Fund (UNICEF)

UNICEF (Dětský fond OSN) pomáhá ve více než 150 zemích světa dětem přežít a zlepšovat jejich životní podmínky zajišťováním zdravotní péče, výživy, pitné vody a hygieny, vzdělání a ochrany před riziky HIV/AIDS, násilím a jakýmkoliv zneužíváním. Největší část pomoci směřuje do těch částí světa, kde je situace dětí nejtíživější – do nejchudších zemí a do oblastí zasažených přírodní nebo válečnou katastrofou. Ve vyspělých zemích, jako je Česká republika, působí UNICEF prostřednictvím národních výborů, jejichž úlohou je podporovat naplňování práv dětí a získávat finanční prostředky pro programy pomoci. Práce UNICEF je financována výhradně z dobrovolných příspěvků a z prodeje blahopřání a dárkového zboží.

Telefon: (+420) 257 320 244

E-mail: [email protected]

Kancelář UNICEF pro podporu řešení uprchlické situace v České republice

UNICEF Refugee Response Office in the Czech Republic

Podporuje rodiny, které uprchly před válkou, a zasazuje se o ochranu práv všech dětí v České republice.
Válka na Ukrajině donutila téměř 8 milionů lidí, převážně žen a dětí, opustit své domovy a hledat bezpečí v sousedních zemích. UNICEF zřídil Kancelář pro podporu řešení uprchlické situace v ČR v rámci regionálního programu OSN na podporu uprchlíků ve spolupráci s místní vládou i neziskovým sektorem. Činnost kanceláře se zaměřuje na posilování vnitrostátních kapacit pro poskytování klíčových služeb uprchlickým dětem, včetně jejich přístupu ke vzdělávání, zdravotní péči, sociální ochraně, službám duševního zdraví a psychosociální podpoře, i na možnosti dalšího rozvoje pro dospívající, se zvláštním důrazem na nejzranitelnější skupiny.

[email protected]

Související články

 • Antisemitská nenávist, která podnítila holocaust, nezačala s nacisty, ani neskončila jejich porážkou

  01/26/2024
 • Nezapomínáme. Mezinárodní den památky obětí holocaustu 2024

  01/25/2024
 • Připomínka obětí holocaustu. Vzdělávací program OSN pro základní a střední školy

  01/15/2024
 • Novoroční poselství generálního tajemníka OSN: Rok 2024 musí být rokem obnovené důvěry a naděje

  12/29/2023
 • Volná pozice stážisty/stážistky v OSN Česká republika

  12/20/2023
 • Začátek konce fosilních paliv. V Dubaji skončila 28. konference smluvních států UNFCCC

  12/14/2023
 • Valné shromáždění o humanitárním příměří a propuštění rukojmích v Gaze

  12/12/2023
 • Den lidských práv 2023

  12/08/2023
 • Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní

  12/08/2023
 • Vysoký komisař OSN pro lidská práva vyzval k prošetření obvinění ze sexuálního násilí při teroristických útocích Hamásu

  12/08/2023

  Informační centrum OSN v Praze

  Železná 24, 110 00
  Praha 1

  Lidé

  Michal Broža
  pověřený řízením, Information Officer
  Šárka Svobodová
  Public Information Assistant
  Petr Lobotka
  administrativa a finance
  Aktuální články a události
  Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
  Historie, struktura, financování a další informace o OSN
  Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
  Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1