Skip to main content

Agentury OSN v ČR

Kancelář Světové zdravotnické organizace v České republice

World Health Organization (WHO)

Zřízena byla v roce 1991. Hlavní činností je koordinace aktivit a projektů WHO v ČR, informování o iniciativách, dokumentech a akcích WHO, podpora spolupráce a účasti českých odborníků na činnosti organizace. Podílí se i na ovlivňování tvorby zdravotní politiky na národní i regionální úrovni v kontextu doporučení a strategií uplatňovaných v rámci politiky Světové zdravotnické organizace. Zastupuje zájmy WHO v Česku.

Telefon: (+420) 224 267 050

E-mail: [email protected]

Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v České republice

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

Otevřen byl v roce 1992 v souvislosti s přistoupením České republiky k Úmluvě o právním postavení uprchlíků. Hlavním cílem UNHCR v ČR je podpora vybudování komplexního, udržitelného a samostatného azylového systému, který státu umožní posoudit žádosti o mezinárodní ochranu v souladu s uznávanými standardy a mezinárodním právem. Činí tak prostřednictvím vlastních programů v oblasti právního poradenství a osvětových aktivit i podporou programů nevládních organizací.

Telefon: (+420) 776 437 775

E-mail: [email protected]

Mezinárodní organizace pro migraci

International Organization for Migration (IOM)

Mezinárodní organizace pro migraci je mezivládní organizace s hlavním sídlem v Ženevě. Byla založena v roce 1951 a v České republice působí od roku 1998 na základě smlouvy podepsané mezi IOM a Českou republikou dne 15. října 1997. Její hlavní aktivity jsou v rámci následujících okruhů: Dobrovolné návraty a reintegrace, migrace a rozvoj, pracovní migrace, prevence a potírání obchodu s lidmi, budování kapacit v migračním managementu a integrace cizinců v České republice.

Telefon: (+420) 233 370 160

E-mail: [email protected]

Český výbor pro UNICEF

United Nations International Children´s Emergency Fund (UNICEF)

UNICEF (Dětský fond OSN) pomáhá ve více než 150 zemích světa dětem přežít a zlepšovat jejich životní podmínky zajišťováním zdravotní péče, výživy, pitné vody a hygieny, vzdělání a ochrany před riziky HIV/AIDS, násilím a jakýmkoliv zneužíváním. Největší část pomoci směřuje do těch částí světa, kde je situace dětí nejtíživější – do nejchudších zemí a do oblastí zasažených přírodní nebo válečnou katastrofou. Ve vyspělých zemích, jako je Česká republika, působí UNICEF prostřednictvím národních výborů, jejichž úlohou je podporovat naplňování práv dětí a získávat finanční prostředky pro programy pomoci. Práce UNICEF je financována výhradně z dobrovolných příspěvků a z prodeje blahopřání a dárkového zboží.

Telefon: (+420) 257 320 244

E-mail: [email protected]

Související články

 • Program “stínování” pracovníků OSN ve Vídni pro rok 2023 je znovu otevřen i pro studenty z Česka

  09/05/2023
 • Summit klimatických ambicí

  08/24/2023
 • Humanitární pracovníci jsou vedeni jediným cílem: zachraňovat a chránit životy

  08/17/2023
 • Je načase začít skutečně chránit humanitární pracovníky

  08/16/2023
 • 20 let po smrtícím útoku na OSN v Iráku jsou humanitární pracovníci dál odhodláni pomáhat bez ohledu na okolnosti a navzdory rostoucím rizikům

  08/16/2023
 • SDG Summit 2023

  08/03/2023
 • U jemenských břehů začala riskantní operace, která má zabránit obrovské ekologické a humanitární katastrofě

  07/31/2023
 • Nová Agenda pro mír: Čas jednat je teď

  07/27/2023
 • Informační kampaň na podporu Cílů udržitelného rozvoje (SDGs)

  07/04/2023
 • UNHCR podpoří dotační program ministerstva vnitra na začlenění uprchlíků

  07/03/2023

  Informační centrum OSN v Praze

  Železná 24, 110 00
  Praha 1

  Lidé

  Michal Broža
  pověřený řízením, Information Officer
  Šárka Svobodová
  Public Information Assistant
  Petr Lobotka
  administrativa a finance
  Aktuální články a události
  Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
  Historie, struktura, financování a další informace o OSN
  Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
  Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1