Skip to main content
Připomínka genocidy v Srebrenici se od letošního roku připomíná jako oficiální mezinárodní den

Připomínka genocidy v Srebrenici se od letošního roku připomíná jako oficiální mezinárodní den

05.07.2024
Valné shromáždění OSN vyhlásilo 11. červenec Mezinárodním dnem reflexe a připomínání genocidy ve Srebrenici v roce 1995, při níž bylo zabito nejméně 8 372 lidí, tisíce lidí byly vysídleny a celé ko…

O Spojených národech


OSN je mezinárodní organizace sdružující nezávislé státy, jejichž společným cílem je ochrana míru a bezpečnosti a zlepšování podmínek pro život lidí na celém světě. Vznikla 24. října 1945, u jejího zrodu stálo 51 států. Dnes má 193 členů (států). Žádný z nich nikdy nebyl vyloučen.

Myšlenka Spojených národů vznikla za 2. světové války (1939–1945). Představitelé států, jež společně usilovaly o ukončení války, cítili, že je naléhavě nutné vytvořit mechanismus, který pomůže nastolit mír a zabrání dalším válkám. Shodli se, že něco takového bude možné, jen pokud budou všechny národy spolupracovat v mezinárodní organizaci. A tou se měla stát Organizace spojených národů.

r. 1945

založena

193

členských států

Hlavní témata


V rámci OSN probíhají diplomatická jednání v Radě bezpečnosti nebo ve Valném shromáždění, ale také humanitární a rozvojové projekty v terénu, mezinárodní justice, vytváření mezinárodních norem pro různé obory – poštu, telekomunikace, dopravu atd. Šíří svého záběru pokrývá systém OSN téměř veškerou lidskou činnost.

Informační centrum OSN v Praze


Informační centrum OSN v Praze (UN Information Centre Prague, UNIC) je součástí celosvětové informační sítě OSN. Zprostředkovává informace o činnosti a prioritních cílech organizace, včetně specializovaných agentur a programů; plní úlohu zastoupení Sekretariátu OSN v České republice; navazuje partnerské vztahy s institucemi státu, nevládními organizacemi, školami, médii i soukromým sektorem. Jako jedna z prvních „poboček“ OSN bylo pražské centrum založeno v roce 1947.

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)


17 Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) představují program rozvoje na následujících 15 let (2015–2030) a navazuje na úspěšnou agendu Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs). Cíle udržitelného rozvoje jsou výsledkem tříletého procesu vyjednávání, který́ začal na Konferenci OSN o udržitelném rozvoji v roce 2012 v Riu de Janeiro.

Odebírejte náš newsletter:


Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Fazlagić
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1