Skip to main content

Časté dotazy

1/ Pozor na podvodnou komunikaci

 • a:

  Dostal/a jsem mailem oznámení o výhře v loterii pořádané jednou z agentur OSN a mám zaslat své bankovní údaje, aby mi výhra mohla být vyplacena.
 • b:

  Přes email, Skype apod. mě kontaktoval/a americký/á nebo jiný/á zahraniční voják/expert/ka sloužící v misi OSN a žádá mě o půjčku, aby se mohl/a z mise vyplatit.
 • c:

  Dostal/a jsem oznámení, že jsem byl/a zařazen/a do užšího výběru pro zaměstnání v OSN a mám zaslat svá osobní data a peníze na poplatky související s výběrovým řízením.

Jak mám postupovat? 

Organizace spojených národů má informace o množství podvodné komunikace, která je šířena e-mailem, přes internetové stránky, textové zprávy, ale i dříve preferovanými formami pro korespondenci jako je pošta nebo fax. Falešné zprávy chtějí vzbudit dojem, že byly přímo vydané OSN, nebo že jsou s OSN a jejími pracovníky nějak spojené. Často jde o snahu získat peníze nebo osobní údaje.

OSN upozorňuje veřejnost, že jméno světové organizace může být zneužito jednotlivci i organizovanými skupinami a doporučuje, aby lidé v případě jakýchkoli nejasností a pochyb brali v potaz následující fakta:

 • V řízeních o přijetí do zaměstnání nevyžaduje OSN žádné poplatky v průběhu celého procesu (podání žádosti, pohovor, zpracování žádosti, zacvičení apod.). Více informací (anglicky).

 • OSN nepožaduje bankovní informace ani žádné citlivé osobní údaje.

 • OSN nenabízí žádné výhry, ceny, fondy, certifikáty, bankovní karty, náhrady za internetové podvody, stipendia, nevyžaduje poplatky za schválení dovolené nebo za odchod do penze, ani nepořádá žádné loterijní hry.

OSN důrazně doporučuje příjemcům různých žádostí, aby k nim přistupovali s maximální obezřetností. Převod peněz nebo poskytnutí dat může vést k finanční ztrátě nebo krádeži osobních údajů, a to ve prospěchů těch, kteří podvodné nabídky posílají a zveřejňují. Oběti podvodů se případně musí obrátit na příslušné úřady na úrovni státu. Více informací (anglicky).

2/ Potřebuji vědět, jestli Česká republika nebo jiný stát ratifikoval/a úmluvu/rezoluci xy OSN. Kde to mohu zjistit?

Informace o jednotlivých mezinárodních ujednáních přijatých na půdě OSN, tedy údaje o tom, kdy byly tyto dokumenty přijaty, které státy je ratifikovaly a kdy, a také plné texty příslušných dokumentů, najdete v United Nations Treaty Collection (UNTS).

3/ Zajímá mě, na jaké téma bude zaměřen příští mezinárodní rok nebo kdy se připomínají některé mezinárodní/světové dny. Kde se to dozvím?

Témata mezinárodních dnů, týdnů, roků a dekád, stejně jako data, na která připadají mezinárodní dny, a všechny informace s těmito významnými daty související (tedy kdy a proč byly vyhlášeny atd.) najdete na webové stránce OSN v sekci Observances.

4/ Domnívám se, že jednání úřadů či konkrétních osob v mé zemi porušuje má lidská práva. Chci svá práva hájit s podporou mezinárodní organizace. Nabízí mi OSN takovou možnost?

Jediný orgán OSN, k němuž se mohou obracet jednotlivci (soukromé osoby) ve věci ochrany lidských práv, je Rada pro lidská práva se sídlem v Ženevě. Musí být splněna podmínka, že stěžovatel/ka prokazatelně využil/a pro řešení své záležitosti všech možností, které mu/jí nabízí právní a soudní systém v jeho/její zemi. S Radou pro lidská práva je nutné komunikovat anglicky nebo francouzsky. Podrobné informace o postupu podání (anglicky).


Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Fazlagić
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1