Skip to main content

Publikace

Publikace iCentra OSN

 • 10 let v Domě OSN

  Organizace spojených národů působí v České republice (Československu) od roku 1947, kdy byla otevřena kancelář Informačního centra OSN, jedna z prvních „poboček“ Spojených národů ve světě. V roce 2000 se organizace OSN v Česku dohodly na vytvoření společného sídla. Za podpory vlády a na pozvání MČ Praha 5 byla v roce 2001 zřízena centrála OSN (Dům OSN, United Nations House) na pražském Smíchově. Sídlily v ní čtyři agentury – Informační centrum OSN v Praze, Kancelář UNHCR v ČR, Kancelář WHO v ČR a Český výbor pro UNICEF. Publikace má za cíl připomenout výročí vzniku společného sídla světové organizace v Česku a především představit její aktivity v zemi a usnadnit partnerům i široké veřejnosti navázání kontaktu a spolupráce.

 • 60 důvodů pro OSN

  V publikaci 60 důvodů pro OSN jsou ve zkratce uvedeny příklady toho, čeho OSN a její orgány dosáhly od roku 1945, kdy byla světová organizace založena. Spojené národy znamenají mnohem víc než mírové mise a fórum pro řešení konfliktů. OSN a její agentury se často, téměř bez povšimnutí, zapojují do široké škály činností, kterými se snaží zlepšit životy lidí po celém světě. Přežití dětí a jejich vývoj, ochrana životního prostředí, lidská práva, zdraví a zdravotnický výzkum, snížení chudoby a ekonomický rozvoj, zemědělství a rybářství, vzdělávání, rovnoprávnost žen, pomoc v katastrofách, vzdušná a lodní doprava, mírové využití jaderné energie či práva pracujících.

 • Abeceda OSN

  Ke každému písmenu abecedy jsme přiřadili termín, který se týká aktuálního světového dění a činnosti Organizace spojených národů. Vznikl tak seznam 27 hesel. Informační centrum OSN v Praze pak oslovilo základní a střední školy ve všech krajích České republiky a požádalo jejich studenty o názor. Literární, výtvarnou nebo fotografickou formou mohli vyjádřit, co pro ně znamenají pojmy jako biologická rozmanitost, jaderná energie, terorismus, xenofobie, ekologie a další. Zajímalo nás, jak o těchto tématech přemýšlejí, jak vidí svět, ve kterém žijeme a svět, v jakém chtějí žít.

 • Cesta k nacistické genocidě

  Doprovodné texty ke stejnojmennému dokumentárnímu filmu. Zahrnují stručný přehled historie holocaustu a milníky 2. světové války. Film i texty lze volně využívat ke vzdělávacím účelům. Oba materiály pochází z dílny americké Muzea holocaustu. iCentrum OSN připravilo s podporou osvětového a vzdělávacího programu Holocaust and the United Nations českou verzi. V případě zájmu je možné vyžádat si DVD s filmem ve vysokém rozlišení, který vám zdarma zašleme poštou. Tiskový materiál k filmu.

 • Fakta a čísla OSN

  Publikace Fakta a čísla OSN je základním průvodcem složitým systémem světové organizace. Fakta a čísla OSN jsou rozdělena do následujících kapitol: Organizace systému OSN, mezinárodní mír a bezpečnost, ekonomický a sociální rozvoj, lidská práva, humanitární činnost, mezinárodní právo a dekolonizace. Informace jsou platné k roku 2001, avšak některá nejdůležitější fakta byla v české verzi aktualizována v průběhu jejího vydání.

 • Kariéra v OSN

  Chcete pracovat pro OSN? A nevíte jak na to? Tato brožurka může být Vaším průvodcem, jak nastartovat kariéru v OSN. Zaměstnanci OSN se mohou v závislosti na svém vzdělání, schopnostech a profesních zájmech zapojit do jedné nebo několika z následujících sítí: hospodářský a společenský rozvoj, řízení a podpora operací, politické záležitosti, mír a bezpečnost, informační systémy a komunikační technologie, právo, informace pro veřejnost a vnější vztahy, konferenční služby a bezpečnost a ochrana. Profesní možnosti v OSN jsou nejen pro již zkušené profesionály, ale také pro mladé lidi (do 32 let) prostřednictvím tzv. Young Professional Programme. Dále OSN nabízí také dobrovolnický program UN Volunteers, program stáží, jazykové srovnávací zkoušky a další krátkodobé pozice.

 • Lenochův průvodce k záchraně světa

  Globální cíle jsou důležitý záměr, jak změnit svět, ale na jeho uskutečnění musí spolupracovat vlády, mezinárodní organizace a světoví lídři. Skoro se zdá, že není možné, aby obyčejný člověk mohl nějak přispět. Měli byste to tedy vzdát? Kdepak! Změna začíná u vás. Naštěstí existuje pár naprosto jednoduchých věcí, které můžeme učinit součástí svého běžného života. Když to uděláme všichni, přinese to velkou změnu. Abychom vám to usnadnili, sestavili jsme seznam jen několika z mnoha možností, jak můžete ke změně přispět.

 • Pexeso Udržitelný svět

  Zahrajte si, pobavte se – a zjistěte, čeho se týká každý ze 17 Cílů udržitelného rozvoje.

 • Poslední let Petra Ginze

  Studijní příručka Organizace spojených národů, kterou připravil Osvětový a vzdělávací program Holocaust a OSN (Holocaust and the United Nations Outreach Programme). Publikace vznikla k uctění památky Petra Ginze, výjimečného židovského chlapce z Prahy, který zahynul během holocaustu. Je doprovodným materiálem k filmu Poslední let Petra Ginze , který režírovali Sandy Dicksonová. Dokument vychází především z deníkových zápisků Petra Ginze z let 1941–1942. Česká verze vznikla díky podpoře Informačního centra OSN v Praze, Evropského institutu odkazu šoa a Opony, o.p.s.

 • Svět v roce 2030

  Leták a zároveň plakát obshuje stručné představení Cílů udržitelného rozvoje. Je nejnovějším tiskovým materiálem z produkce Informačního centra OSN na téma SDGs.

 • Svět, který chceme

  Publikace Svět, který chceme, určená pro vzdělávání na základních a středních školách, představuje program rozvoje světa na příštích patnáct let – tzv. Agendu 2030 a Cíle udržitelného rozvoje (známé pod anglickou zkratkou SDGs). Sedmnáct konkrétních cílů mezinárodního společenství přibližuje ve světle statistických údajů popisujících současnou situaci. Publikace obsahuje i rozcestník informačních zdrojů k udržitelnému rozvoji. Zábavné a výstižné ilustrace s populární postavičkou Elyx vytvořil francouzský kreslíř YAK.

 • UNIC – Informační centrum OSN v Praze

  Co je posláním kanceláře OSN v Praze? Jaké nabízí možnosti široké veřejnosti, neziskovým organizacím nebo vzdělávacím institucím? V nově připraveném letáčku se kromě toho dozvíte i co dělá Organizace spojených národů po celém světě, jaké jsou základní pilíře její činnosti nebo jaké agentury jsou zastoupeny v Česku.

 • Ve větší svobodě

  V září 2005 zhodnotí na Světovém summitu v New Yorku představitelé států světa pokrok, jehož bylo dosaženo od přijetí Deklarace tisíciletí. Generální tajemník OSN v této souvislosti navrhuje konkrétní plán, jak postupovat, aby byl svět schopen naplnit do roku 2015 závazky plynoucí z Rozvojových cílů tisíciletí. Jde o politická rozhodnutí a reformy, jichž lze dosáhnout, pokud nebude chybět nezbytná politická vůle. Je v zájmu celého světa prosazovat otázky bezpečnosti, rozvoje a lidských práv najednou, protože jinak neuspěje ani v jedné z nich.

 • Vše co jste chtěli vědět o Spojených národech

  je určena studentům středních škol. V šesti kapitolách popisuje hlavní cíle OSN, organizační strukturu systému OSN, jeho fungování a hlavní témata, jimž se organizace věnuje. Práce OSN je přiblížena mimo jiné na příbězích konkrétních lidí, kterým organizace a její pracovníci poskytli bezprostřední pomoc anebo takových, kteří jsou sami aktivní v některé z oblastí, v nichž OSN působí. Publikace představuje OSN přehledným a srozumitelným způsobem a může vhodně doplnit výuku dějepisu či občanské výchovy na středních i základních školách.

 • Vše o OSN – historie, struktura

  OSN je mezinárodní organizace sdružující nezávislé státy, jejichž společným cílem je ochrana míru a bezpečnosti a zlepšování podmínek pro život lidí na celém světě. Vznikla 24. října 1945, u jejího zrodu stálo 51 států. Dnes má 193 členů (států). Do OSN může vstoupit každý stát, který přijme závazky a pravidla Charty. O přijetí rozhoduje Valné shromáždění na základě doporučení Rady bezpečnosti. Některé státy nejsou členy OSN, ale vstoupily do některé ze specializovaných agentur. Mohou proto požádat o status stálého pozorovatele.

 • Vše o OSN – mír a bezpečnost

  Během posledních téměř sedmdesáti let došlo ve světě k více než 150 válkám. Žádná z nich se neštěstí nerozvinula v nový světový konflikt. Velkým dílem je to zásluhou existence OSN. Strategií Spojených národů je nevzdávat se. Stále existuje příliš mnoho válek, chudoby a porušování lidských práv. Kdyby OSN neexistovala, musely by státy vytvořit jinou organizaci. Možná s jiným názvem, ale se stejným účelem.

 • Vše o OSN – ochrana lidských práv

  Lidská práva potřebuje každý člověk k důstojnému životu. Bez nich nelze rozvíjet lidské vlastnosti, inteligenci, talent či duchovnost. OSN pomohla vyjednat více než 80 lidskoprávních  úmluv a deklarací, které se zabývají právy žen, dětí, osob s postižením, menšin, původních obyvatel a dalších zranitelných skupin.

 • Vše o OSN – systém organizace

  Organizace spojených národů je po téměř 70 letech fungování rozsáhlou sítí základních orgánů a mnoha přidružených agentur, organizací a programů. Zjednodušeně proto mluvíme o systému OSN. OSN to jsou nejen diplomatická jednání v Radě bezpečnosti nebo ve Valném shromáždění, ale také humanitární a rozvojové projekty v terénu, mezinárodní justice, vytváření mezinárodních norem pro různé obory – např. poštu, telekomunikace, dopravu, atd. Orgány světové organizace a přidružené agentury systému vám ve zkratce představíme na následujících stránkách.

 • Všeobecná deklarace lidských práv

  Jeden ze dvou základních dokumentů OSN. Všeobecná deklarace definuje lidská práva a svobody, existuje ve 360 jazycích a je nejpřekládanějším dokumentem světa. Toto nové vydání je obohaceno o barevné ilustrace s postavičkou Elyxe, jehož autorem je výtvarník YAK.

Nejdůležitější publikace OSN (anglicky)

Organizace systému OSN vydávají dlouhou řadu a širokou škálu odborných publikací. Jedná se o tituly, které vycházejí zpravidla jednou ročně a přinášejí hluboký vhled do problematiky a obsahují množství globálních přehledů a statistik. Některé publikace, které v minulosti vycházely běžně jako tištěné, jsou z ekonomických důvodů vydávány již jen elektronicky. Připravili jsme pro vás přehled těch nejvýznamnějších zpráv OSN, vždy s krátkou anotací a odkazem na zdrojové stránky nebo přímo na pdf publikace. Některé z těchto zpráv jsou k dispozici tištěné v knihovně iCentra OSN. Máte-li jakékoli dotazy, prosíme, obraťte se na nás.


Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Fazlagić
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1