Skip to main content

Cíle udržitelného rozvoje

17 Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) představuje program rozvoje na následujících 15 let (2015–2030) a navazuje na úspěšnou agendu Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs). Cíle udržitelného rozvoje jsou výsledkem tříletého procesu vyjednávání, který začal na Konferenci OSN o udržitelném rozvoji v roce 2012 v Riu de Janeiro. Na formulaci SDGs se podílely všechny členské státy OSN, zástupci občanské společnosti, podnikatelské sféry, akademické obce i občané ze všech kontinentů. Agendu udržitelného rozvoje oficiálně schválil summit OSN 25. září 2015 v New Yorku v dokumentu Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development (Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030), jehož součástí jsou i Cíle udržitelného rozvoje (SDGs).

Více podrobných informací, studijní materiály, akční manuály a mnoho dalších zdrojů naleznete na ústřední stránce OSN k SDGs 17 Goals to Transform Our World.

Níže najdete odkazy na stahování ikon i filmů k SDGs v češtině. Publikace naleznete v pravé části stránky.

Ke stažení

Ikony SDGs: Zde můžete stahovat ikony SDGs, logo a kruh SDGs – barevně, černobíle a v inverzním provedení. Agentury a další složky systému Organizace spojených národů používají logo s emblémem OSN, všechny ostatní entity bez emblému OSN. Podmínky používání (anglicky)

Filmy o SDGs

Související články


  Informační centrum OSN v Praze

  Železná 24, 110 00
  Praha 1

  Lidé

  Michal Broža
  pověřený řízením, Information Officer
  Šárka Svobodová
  Public Information Assistant
  Petr Lobotka
  administrativa a finance
  Aktuální články a události
  Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
  Historie, struktura, financování a další informace o OSN
  Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
  Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1