Skip to main content

Pracovní příležitosti, stáže

Práci v OSN mohou najít lidé různé úrovně kvalifikace i vzdělání. Pracovní pozice se dělí do několika kategorií, od nižších administrativních a servisních pozic po vysoké seniorní specializované pozice. Pro každou kategorii jsou stanovené kvalifikační předpoklady i minimální délka profesní praxe. Pracovními jazyky jsou angličtina a francouzština, nezbytná je znalost minimálně jednoho z nich. Znalost dalších jazyků je výhodou, nikoli však podmínkou pro práci v OSN.

Práce pro OSN v ČR

Informační centrum OSN i ostatní organizace systému OSN v České republice zveřejňují nabídky volných míst na svých internetových stránkách. Počet zaměstnanců OSN v ČR je nízký, nabídka pracovních míst není frekventovaná.

Zaměstnání v Sekretariátu OSN je příležitostí pracovat v dynamickém multikulturním prostředí. OSN přijímá žádosti o práci od zájemců ze všech členských států a k podání přihlášky vybízí zejména ženy. Práce v OSN se týká oblastí míru a bezpečnosti, lidských práv, humanitární pomoci, rozvoje, a dalších. Pracovat v OSN je proto zajímavé i prospěšné, protože pracujete nejen pro samotnou organizaci, ale pro celé lidstvo.

Jak žádat o práci v OSN

Nabídka volných míst je zveřejněna na portále UN Careers.

Uchazeči s postižením jsou v souladu s Chartou OSN zařazování do výběru pro všechny typy pracovních smluv. O volná místa na vyšších specializovaných pozicích se lze ucházet prostřednictvím portálu UN Careers nebo účastí v náborovém řízení. Na místa v nižších pozicích jsou uchazeči přijímáni lokálně. Portál https://careers.un.org/ je jediný oficiální zdroj OSN s nabídkou pracovních míst v organizaci.

Náborové zkoušky

Pro uchazeče ve věku do 32 let nabízí OSN náborový program Young Professionals Programme. Zájemci o místa vyžadující rozsáhlé jazykové znalosti skládají srovnávací jazykové zkoušky (Language Competitive Examinations).

Program přidružených expertů (Associate Experts Programme)

Cílem tohoto programu je poskytnout pomoc rozvojovým zemím a absolventům univerzit dát příležitost získat profesní zkušenosti při spolupráci se Sekretariátem OSN a dalšími jím řízenými entitami, jako je například Mezinárodní soudní dvůr nebo úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva. Odborníci jsou přijímáni na základě dvoustranných smluv mezi OSN a dárcovskými zeměmi.

Program stáží

OSN nabízí stáže ve svém sídle v New Yorku a dalších velkých úřadovnách i v některých ze specializovaných programů OSN (UNDP, UNICEF, UNHCR a další). Stáže jsou určené vysokoškolským studentům, studentům postgraduálního studia a absolventům do jednoho roku po ukončení studia.

Práce v organizacích systému OSN

Máte-li zájem o práci v některém z fondů, programů či specializovaných agentur OSN, sledujte přímo jejich webové stránky. Na většinu z nich se lze dostat přes odkazy na portálu UN JobNet, který provozuje International Civil Service Commission.

Dobrovolnictví

Program dobrovolníků OSN (United Nations Volunteers (UNV)) se sídlem v Bonnu působí ve více než stovce zemí po celém světě. Poskytuje možnost věnovat se dobrovolnické práci v terénu nebo on-line. Dobrovolnická práce se týká oblastí rozvojové pomoci, humanitárních a mírových operací.

 • Young Professionals Programme

  Předpoklady pro účast v programu:
  • alespoň bakalářský titul
  • věk do 32 let
  • perfektní znalost angličtiny a/nebo francouzštiny
  • státní příslušnost země, která je v daném roce do programu zařazena

  Zkoušky se konají pro různé profesní obory, jejichž seznam je zveřejňován každoročně spolu se všemi dalšími údaji o YPP. Probíhají v takzvaných zkušebních centrech v mnoha zemích a uchazeči si mohou vybrat centrum, které jim nejvíce vyhovuje. V případě, že o výkon zkoušky v konkrétním zkušebním centru neprojeví zájem dostatek uchazečů, toto zkušební centrum se neotevře a uchazeči musí zkoušku složit v nejbližším jiném centru. Prověřují se věcné znalosti, analytické myšlení, písemný projev i znalosti o mezinárodních otázkách. Písemná část trvá 4,5 hodiny. Při úspěšném absolvování písemného testu se uchazeč zúčastní ústní zkoušky. Vyrozumění o výsledku zkoušky se individuálně sděluje pouze kandidátům, kteří uspěli. Ostatní se dozví o ukončení přijímacího řízení prostřednictvím webové stránky.

  Úspěšní žadatelé jsou zařazeni na seznam vhodných kandidátů na dobu dvou let. Během tohoto období dostanou nabídku práce v Sekretariátu a termínovanou smlouvu na dva roky. Pokud se osvědčí, mohou získat smlouvu na dobu neurčitou. V případě, že kandidát nezíská pracovní smlouvu během dvou let po úspěšném absolvování zkoušky, možnost zaměstnání v Sekretariátu zaniká a musí zkoušky YPP absolvovat znovu.

  Aktuální informace najdete v sekci „Young Professionals Programme“ na portálu UN Careers.
  V případě, že je do programu zařazena Česká republika, poskytuje informace Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a Informační centrum OSN v Praze.

 • Stáže

  Program stáží
  Studentům vysokých škol nabízí OSN možnost stáží. Uchazeč musí být studentem posledního ročníku bakalářského studia, studentem magisterského či doktorského studia, případně může být absolventem vysoké školy a na stáž musí nastoupit do jednoho roku po ukončení studia.

  Stáž lze absolvovat v hlavních úřadovnách OSN (New York, Vídeň, Ženeva, Nairobi, Bangkok) nebo v kancelářích specializovaných programů a agentur OSN. Délka stáže je od dvou do šesti měsíců. Přesné podmínky se mohou v různých kancelářích lišit.

  Podrobné podmínky stáží jsou zveřejněny na portálu UN Careers v části věnované stážím nebo na webových stránkách konkrétních agentur OSN. Stáže jsou neplacené. Při výkonu stáže v zahraničí si účastník hradí veškeré náklady na cestu i pobyt sám. Po ukončení stáže obdrží oficiální certifikát o absolvování stáže.

  V České republice lze studentskou stáž vykonat v Informačním centru OSN, které organizaci v ČR zastupuje.

  Stáž v Informačním centru OSN
  Neplacenou stáž (internship) nabízíme studentům vysokých škol, kteří se ve svém profesním životě chtějí uplatnit především v oborech informačních služeb, médií nebo mezinárodních vztahů.

  Předpokládaná časová náročnost 35 hod. týdně po dobu třech měsíců s možností prodloužení. Termín nástupu je březen 2022.

  Místo výkonu práce: Praha, Česká republika
  Termín pro podání žádosti: 21. února 2022

  Více informací o náplni práce a link pro on-line podání žádosti.

  Předpoklady

  • výborná znalost češtiny a angličtiny
  • schopnost práce na PC (MS Office, vyhledávání informací, editace fotografií, videí)
  • znalost a schopnost aktivně pracovat se sítěmi sociálních médií (např. Facebook, Twitter, Trello)
  • schopnost práce s fotoaparátem, videokamerou
  • samostatnost
  • organizační schopnosti
  • zájem o činnost Organizace spojených národů

  Na čem budete pracovat?
  Práce zahrnuje pomoc při organizování informačních kampaní a akcí pro veřejnost (semináře, tiskové konference, prezentace apod.), informační činnost (krátké překlady, doplňování informací na web a sociální sítě, korektury a přepisování textů, rozesílání pozvánek a tiskových zpráv), fotografování, natáčení videa, stahování a ukládání médií (fotografie, video), a výpomoc při zajišťování běžného chodu kanceláře.


  Další možnosti stáží v agenturách OSN v České republice:

  UNHCR v České republice – více informací

  Český výbor pro UNICEF: nabízí stáže a dobrovolnictví – více informací

  V České republice mají zastoupení také Světová zdravotnická organizace (WHO) a Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). Pro dotaz na možnost stáže kontaktujte příslušné kanceláře:
  https://www.who.int/czechia
  https://czechia.iom.int/

 • Dobrovolnictví

  Dobrovolnictvím se zabývá United Nations Volunteers (UNV), agencie OSN se sídlem v Bonnu, která spravuje hlavní databázi dobrovolníků. V České republice spolupráci s UNV koordinuje Ministerstvo zahraničních věcí (MZV), konkrétně Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci. Tento odbor je kontaktním místem pro program UN Youth Volunteers a společně s centrálou UNV se zabývá mimo jiné náborem českých dobrovolníků.

  Zájemci o dobrovolnictví se mohou registrovat přímo do databáze UNV a také sledovat web MZV, kde jsou jednou ročně vyhlašovány výzvy k podávání přihlášek na místa vyhrazená pro české dobrovolníky. Podrobnější informace jsou k dispozici na webové stránce MZV.

  MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ:

  UN Youth Volunteers  – program organizačně zajišťuje UNV ve spolupráci s MZV, jež vypisuje zpravidla jednou ročně výběrová řízení na jednoleté dobrovolnické pozice, a to primárně v rozvojových zemích. Zájemce musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání, věk do 29 let, dobrou znalost angličtiny a odborné znalosti odpovídající vypsané pozici. V rámci smlouvy jsou stážistům hrazeny náklady na cestu do místa výkonu stáže, pobyt a také předvýjezdové školení v centrále UNV v Bonnu.

  UN Volunteer Specialists – podrobné informace o programu jsou k dispozici na webových stránkách www.unv.org, které spravuje ústředí UNV. Zájemce musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání, věk minimálně 27 let, dobrou znalost angličtiny, odborné znalosti odpovídající vypsané pozici a praxi min. 3 roky.

  Online dobrovolnictví – koordinátorem programu je Online Volunteering Service při UNV. Výhodou této formy dobrovolnictví je, že dobrovolník pracuje na projektu z domova a časový rozvrh práce si přizpůsobí svým možnostem. Podrobné informace lze nalézt na https://app.unv.org/.


Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Svobodová
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1