Skip to main content

Hlavní témata

V rámci OSN probíhají diplomatická jednání v Radě bezpečnosti nebo ve Valném shromáždění, ale také humanitární a rozvojové projekty v terénu, mezinárodní justice, vytváření mezinárodních norem pro různé obory – poštu, telekomunikace, dopravu atd. Šíří svého záběru pokrývá systém OSN téměř veškerou lidskou činnost.

Související články


  Informační centrum OSN v Praze

  Železná 24, 110 00
  Praha 1

  Lidé

  Michal Broža
  pověřený řízením, Information Officer
  Šárka Svobodová
  Public Information Assistant
  Petr Lobotka
  administrativa a finance
  Aktuální články a události
  Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
  Historie, struktura, financování a další informace o OSN
  Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
  Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1