Aktuality

27. 03. 2023

Čistá voda je lidské právo

Minulý týden se v sídle OSN v New Yorku sešli zástupci států, aby společně hledali cesty k zajištěníčisté a bezpečné vody pro všechny lidi na celém světě. Konference OSN o vodě (UN 2023 WaterConference) skončila v pátek přijetím Akční agendy pro vodu, plánu obsahujícího téměř 700 závazkůna ochranu nejcennějšího globálního statku. Agenda stanoví závazky od […]

Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Svobodová
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1