Skip to main content

Archiv 2012

OSN: Na humanitární pomoc Syřanům je potřeba 1,5 mild. USD

20.12.2012 – Organizace spojených národů a partnerské humanitární organizace včera vyzvaly mezinárodní společenstvík poskytnutí 1,5 miliardy USD na pomoc lidem sužovaným konfliktem v Sýrii v průběhu příštích šesti měsíců.

Zhruba miliarda USD je určena pro tzv. Syria Regional Response Plan na podporu zhruba jednoho milionu syrských uprchlíků v Jordánsku, Iráku, Libanonu, Turecku a v Egyptě. Zbylých přibližně 500 milionů USD je určeno pro asi 4 miliony lidí v Sýrii, kteří naléhavě potřebují kvůli konfliktu humanitární podporu.

Výzvu včera v Ženevě prezentoval Radhouane Nouicer, regionální koordinátor OSN pro humanitární pomoc Sýrii. Před lety vedl kancelář UNHCR v Praze.

Pan Ki-mun a Rada bezpečnosti odsoudili vypuštění severokorejské rakety

13.12.2012 – Šéf Organizace spojených národů Pan Ki-mun a Rada bezpečnosti OSN včera odsoudili vypuštění severokorejské rakety. Jedná se o porušení moratoria Rady bezpečnosti. „Tento pokus je velmi politováníhodný, protože se vzpírá jasnému požadavku celého mezinárodního společenství. Je to porušení rezoluce Rady bezpečnosti 1847/2009, v níž Rada požaduje, aby Pchjongjang neprováděl žádné testy balistických střel,“ říká ve svém prohlášení generální tajemník Pan Ki-mun.

Vyzval severokorejské vedení, aby namísto takových testů budovalo důvěru se svými sousedy a snažilo se o zlepšování života vlastního obyvatelstva. Generální tajemník se obává negativních dopadů této provokace na mír a stabilitu v regionu.

Klimatická konference v Dauhá skončila prodloužením Kjótského protokolu do roku 2020

09.12.2012 – Šéf OSN Pan Ki-mun přivítal výsledek klimatické konference OSN v katarském Dauhá. Podle něj je to dobrý základ pro uzavření právně závazné úmluvy o klimatu do roku 2015.

Dvoutýdenní setkání stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) skončila v sobotu prodloužením platnosti Kjótského protokolu do roku 2020. Protokol zavazuje 37 rozvinutých států ke snižování emisí skleníkových plynů do ovzduší. „V Dauhá bylo úspěšně uzavřeno několik kol mezinárodních vyjednávání o klimatu. Otevírá se tak cesta k právně závazné úmluvě do roku 2015,“ píše se v oficiálním prohlášení OSN, které zveřejnil o víkendu mluvčí organizace. „Generální tajemník je ale přesvědčen, že je nutné udělat ještě daleko více. Vyzývá proto vlády států, byznys i nevládní organizace k akceleraci nutných krokůna zachování limitu nárůstu globální teploty o maximálně 2 stupně Celsia. Jinak bude mít klimatická změna závažné důsledky pro lidstvo.“

Pan Ki-mun minulý týden v Dauhá zmínil pět konkrétních cílů, jich je nutné dosáhnout. Vedle prodloužení Kjótského protokolu je to zajištění financování pro klimatickou akci, plné fungování institucí na podporu mitigačních a adaptačních opatření, jasné signály od států, že vyjednávání o globální klimatické úmluvě pokračuje, a v neposlední řadě důrazná mitigační opatření k udržení nárůstu průměrné teploty o maximálně 2⁰ Celsia.

Šéf OSN je podle sobotního oficiálního prohlášení připraven zvýšit své osobní úsilí zejména v otázkách zajišťování financování a dosažení právně závazné úmluvy do roku 2015.

Pan Ki-mun v Dauhá: Nědělejme si iluze. Toto je krize, která ohrožuje nás všechny

05.12.2012 – Generální tajemník OSN Pan Ki-mun včera apeloval na státy světa, aby rázně řešily klimatickou krizi. Šéf OSN se v katarském Dauhá účastní jednání vysokých představitelů států na konferenci stran Rámcové úmluvy OSN o klimatické změně (UNFCCC). „Nedělejme si iluze. Toto je krize, která ohrožuje nás všechny. Naše ekonomiky, bezpečnost i životy budoucích generací,“ řekl šéf OSN.

„Známky nebezpečí vidíme všude kolem nás,“ řekl Pan Ki-mun a poukázal na tající ledy, zvyšující se hladinu moří, degradaci půdy a sucha v různých částech světa. „Proti klimatické změně není imunní nikdo, ani bohatí, ani chudí. Je to existenciální výzva pro lidstvo. Pro způsob našeho života i plány do budoucna. Musíme se té výzvy chopit. Je to náš společný problém, my všichni jsme jeho součástí. Musíme tudíž společně najít i řešení.“

Na konferenci COP18 se do katarského Dauhá sjeli zástupci 195 států, které jsou stranami UNFCCC. V rámci úmluvy byl v roce 1997 uzavřen Kjótský protokol. Ten právně zavazuje 37 států ke snižování emisí skleníkových plynů. Cílem konference COP18 je mimo jiné prodloužit platnost tohoto protokolu, jenž vyprší na konci letošního roku.

„Kjótský protokol musí pokračovat. Je to to jediné, na čem můžeme stavět při vyjednávání závazné globální úmluvy o klimatu. Jeho pokračování po 1. lednu 2013 bude známkou toho, že si vlády uvědomují nutnost pevného klimatického režimu,“ řekl šéf OSN.

Vedle Kjótského protokolu zmínil Pan Ki-mun další důležité cíle, jichž je nutné v Dauhá dosáhnout: zajišťování financování, plné fungování institucí na podporu mitigačních a adaptačních opatření dohodnutých v Cancúnu a Durbanu, jasné signály od států, že vyjednávání o globální klimatické úmluvě pokračuje. V neposlední řadě by z katarské konference mělo jasně vyplynout, že mitigační opatření budou dostatečná ke splnění cíle udržet nárůst průměrné teploty o maximálně 2⁰ Celsia. Překročení této hranice bude mít pro svět vážné důsledky, upozorňují nedávné studie OSN.

Pan Ki-mun se v Dauhá setkal i s novináři. Na tiskové konferenci zdůraznil, že lidstvo teď závodí s časem. „Budeme-li schopni společně jednat tedˇ, máme šanci. Musíme ale táhnout za jeden provaz. Vlády, byznys i nevládní organizace.“

Eskalace násilí v Gaze nemůže přinést nikomu nic

21.11.2012 – Generální tajemník OSN Pan Ki-mun vyzval Izrael k maximální zdrženlivosti při operacích v Gaze. „Ztráty na životech jsou neakceptovatelné za jakýchkoli okolností,“ řekl šéf OSN včera v Jeruzalémě. Na společné tiskové konferenci s izraelským premiérem Benajminem Netanjahuem dále prohlásil, že varuje před pozemní invazí do Gazy.

Poslední vlna násilí – raketové útoky proti Izraeli z Gazy a izraelské nálety na Gazu – začaly 14. listopadu. Nejvyšší představitelé OSN v čele s generálním tajemníkem opakovaně vyzývají obě strany k okamžitému zastavení bojů. „Rakety zasáhly oblasti v těsné blízkosti Tel Avivu a Jeruzaléma i izraelská města poblíž Gazy. Tyto útoky jsou neakceptovatelné, neodpovědné a bezhlavé. Ostře je odsuzuji. Útoky palestinských militantů proti Izraeli musí být ukončeny okamžitě,“ varuje šéf OSN Pan Ki-mun.

Pan Ki-mun, který kvůli eskalujícímu konfliktu přijel do oblasti, řekl, že jeho pokračování neprospěje nikomu. „Vím, jak složitá situace tady je, ale Izrael musí zůstat maximálně zdrženlivý. Izraelské operace sice míří na vojenské cíle, ale současně zabíjejí nevinné civilisty a ničí infrastrukturu.“ Pan Ki-mun dále řekl, že nepřiměřené použití vojenské síly je protizákonné a je nutné ho odmítnout.

Během návštěvy v regionu zamíří šéf OSN i do Ramalláhu na Západním břehu, kde se setká s palestinským prezidentem Mahmúdem Abbásem. Úsilí palestinského vůdce o dosažení řešení dvou států má podle něj nyní ještě větší význam.

OSN: Koncentrace skleníkových plynů v roce 2011 na historickém maximu

20.11.2012 – Podle zprávy Světové meteorologické organizace (WHO)„Greenhouse Gas Bulletin 2011“dosáhly koncentrace skleníkových plynů v atmosféře v loňském roce historického maxima. V letech 1990-2011 došlo ke 30procentnímu zvýšení efektu, jímž dochází k oteplování planety vlivem CO2 a dalších skeníkových plynů.

Od roku 1750, kdy začala průmyslová éra, bylo do ovzduší vypuštěno asi 375 miliard tun CO2, především vlivem spalování fosilních paliv. Zhruba polovina plynu zůstává v atmosféře, zbytek byl absorbován oceány a biosférou. „Miliardy tun CO2 zůstanou v atmosféře po staletí. Budou přispívat dalšímu oteplování a ovlivňovat všechny aspekty života na Zemi. Nové emise budou k současné situaci jen přispívat,“ říká šéf WMO Michel Jarraud.

WMO je součástí sytému Organizace spojených národů. Zprávu „Grrenhouse Gas Bulletin“ zveřejnila týden před začátkem klimatických vyjednávání na globální konferenci COP 18 v katarském Dauhá.

Je čas spojit síly nás všech

23.10.2012 – Den Spojených národů si každoročně připomínáme od roku 1948. Dne 24. října 1945 vstoupila v platnost Charta OSN. Ratifikací tohoto dokumentu většinou zakládajících 51 států, včetně všech stálých členů Rady bezpečnosti, oficiálně vznikla Organizace spojených národů. V roce 1971 doporučilo Valné shromáždění OSN členským státům, aby se Den OSN stal dnem volna jako významný den.

Šéf OSN Pan Ki-mun ve svém letošním poselství připomíná důležitou roli Organizace spojených národů v době, kterou prožíváme: období velkých zvratů a změn a rostoucí nejistoty, nerovnosti a intolerance.

Poselství generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna ke Dni Spojených národů 2012

Žijeme v období velkých zvratů a změn, v době šířící se nejistoty, nerovnosti a intolerance. Světové i národní instituce podstupují zkoušku. V sázce je opravdu hodně a Spojené národy musí držet krok v celé škále svých aktivit: udržování míru, rozvoj, lidská práva, vláda práva, posilování postavení žen a mladých lidí.

V mnoha oblastech jsme se posunuli daleko vpřed. Extrémní chudoba se od roku 2000 snížila o polovinu. V mnoha zemích probíhají demokratické změny. V rozvojovém světě se objevují povzbudivé známky ekonomického růstu.

Je čas spojit síly nás všech. S blížícím se rokem 2015, kdy mají být splněny Rozvojové cíle tisíciletí, musíme ještě intenzivněji pracovat na dosažení všech těchto životně důležitých závazků. Musíme připravit odvážný a praktický rozvojový plán pro období po roce 2015. A musíme pokračovat v boji proti netoleranci, chránit lidi zasažené konfliktem a nastolit trvalý mír.

Organizace spojených národů není jen místem pro diplomatické debaty. Spojené národy jsou ochráncem míru odzbrojujícím válečníky. Jsou zdravotníkem, který poskytuje léky, záchranným týmem, který pomáhá uprchlíkům. Jsou i odborníkem na lidská práva, který pomáhá v prosazování spravedlnosti.

Ve své práci na celém světě spoléháme na pomoc nesčetných přátel a příznivců. Nevládní organizace, vědci, experti, filantropové, náboženští vůdci, manažeři a zainteresovaní občané, ti všichni jsou pro náš úspěch nepostradatelní. Jeden lídr, stát nebo instituce sami nezmohou nic. Ale každý z nás může přispět – každý podle svého.

Připomeňme si u příležitosti letošního Dne Spojených národů své individuální závazky i společné odhodlání dosáhnout ideálů Charty OSN a vytvořit pro všechny lepší svět.

OSN: Blahopřejeme Evropské unii k zasloužené Nobelově ceně míru

16.10.2012 – Generální tajemník OSN Pan Ki-mun minulý pátek poblahopřál Evropské unii k udělení Nobelovy ceny míru. Připomněl spolupráci mezi EU a OSN a vyzdvihl úlohu, kterou EU sehrává v oblastech budování míru, podpory lidských práv a ekonomického a sociálního rozvoje na celém světě.

„Nepostradatelnému partnerovi Spojených národů se dostalo zaslouženého uznání za dosažené úspěchy a význam pro Evropu i celý svět,“ prohlásil Pan Ki-mun. „Evropská unie daleko překročila původní cíl, který stál u jejího zrodu: sjednotit kontinent zdevastovaný dvěma světovými válkami a zajistit mu trvalý mír. Stala se hnacím motorem intergrace a propojení národů i kultur.“

Nobelův výbor ocenil šest desetiletí, během nichž EU přispívá k rozvoji, míru, demokracii a dodržování lidských práv v Evropě. Dodal, že přestože celý region prochází obdobím vážných ekonomických problémů a sociálních nepokojů, cena je uznáním úlohy EU při přeměně Evropy z válčícího kontinentu na kontinent míru.

„Úspěchy Evropské unie při budování míru, vlády práva a vytváření inovativních mechanismů pro dialog jsou příkladem pro celý svět. Její sjednocující potenciál je v současné ekonomické situaci obzvlášť důležitý,“ prohlásil Pan Ki-mun.

Generální tajemník OSN poznamenal, že OSN počítá s každodenním partnerstvím Evropské unie, s její schopností vést a spolupracovat na řešení nejnaléhavějších výzev současnosti – chudoby, humanitární pomoci, dodržování lidských práv a při prevenci konfliktů. Spoléhá, že se partnerství obou organizací bude dále prohlubovat.

Pan Ki-mun: Oběti v Sýrii jsou selháním státu

Zástupci států diskutovali v OSN o doktríně „Odpovědnost za ochranu“(R2P)

07.09.2012 – Genocida, etnické čistky a zločiny proti lidskosti vyžadují rozhodnou akci. Pokud to neudělá stát, přechází odpovědnost na mezinárodní společenství. „Jedná se o nejkrajnější test odpovědnosti za ochranu obyvatelstva,“ řekl generální tajemník OSN Pan Ki-mun na rozpravě Valného shromádění věnované principu Odpovědnost za ochranu (R2P), která se uskutečnila ve středu v New Yorku.

Princip R2P vychází z premisy, že vlády států odpovídají za ochranu svého obyvatelstva před genocidou, válečnými zločiny, etnickými čistkami a zločiny proti lidskosti. Pokud tuto odpovědnost vláda nechce nebo není schopna naplnit, přechází automaticky na mezinárodní společenství.

Kruté zkušenosti genocid 20. století

Pan Ki-mun prezentoval Valnému shromáždění novou zprávu o principu R2P. Řekl, že koncept vznikal na základě krutých zkušeností 20. století, jakými byly holocaust, Kambodža, Rwanda či Srebrenica, kdy státy prokazatelně selhaly ve své odpovědnosti chránit vlastní obyvatelstvo. „Odpovědnost za ochranu je koncept, jehož čas právě nastal. Pro miliony obětí však měl přijít mnohem dříve,“ řekl Pan Ki-mun. Jednání Valného shromáždění bylo již čtvrtým od roku 2009. Tentokrát se diskuse zaměřila na třetí pilíř R2P, tedy na včasnou a rozhodnou reakci. „Všichni se shodneme na tom, že státy se nesmí dopouštět těžkých zločinů proti svým vlastním lidem pod zástěrkou suverenity. Docílit prevence a ochrany však může být obtížné,“ řekl Pan Ki-mun. „V posledních letech jsme ale dokázali, že preventivní diplomacie, mediace, vyšetřovací komise a další mírové prostředky mohou pomoci zemím, které se ocitly na pokraji masového násilí. Pokud však tyto prostředky selžou nebo nejsou vhodné, je nutné zvážit kroky mezivládních orgánů podle Kapitoly VII Charty OSN. To znamená pečlivě propracované sankce a v krajním případě použití síly,“ řekl šéf OSN.

Sýrie selhala v ochraně svého obyvatelstva

Kapitola VII umožňuje Radě bezpečnosti autorizovat použití vojenské síly v případě agrese nebo ohrožení míru. Generální tajemník upozornil na obrovské množství obětí probíhajícího konfliktu v Sýrii. V důsledku selhání státu při ochraně obyvatelstva již přišlo o život více než 18 tisíc lidí, převážně civilistů. Šéf OSN ocenil aktivní přístup Valného shromáždění k syrské krizi. „Ukázalo se, že zatímco v Radě bezpečnosti převládá nejednotnost, zbývající část světové organizace nechce mlčet.“ Pan Ki-mun dále řekl, že ochromení Rady bezpečnosti škodí syrskému obyvatelstvu i důvěryhodnosti samotné rady. Oslabuje koncept R2P, který byl přijat s tak velkou nadějí a očekáváním. „Mějme však na paměti, že procházíme těžkou zkouškou. Slova se musí změnit v činy. Sliby se musí začít plnit.“

Převzetí odpovědnosti neoslabuje suverenitu

Předseda Valného shromáždění Nassir Abdulazíz Al-Nasser ve svém projevu poznamenal, že uplatňováním R2P nepřebírá OSN právní odpovědnost státu za ochranu obyvatelstva. „R2P je míněna jako pomoc vládě, která není schopna splnit své závazky. Mezinárodní reakce má za cíl podpořit, nikoliv oslabit, suverenitu státu.“ Mezi dalšími účastníky celodenní rozpravy byli i nově jmenovaný zvláštní poradce generálního tajemníka pro otázku prevence genocidy Adama Dieng, náměstek generálního tajemníka Jan Eliasson či zástupce generálního tajemníka pro lidská práva Ivan Simonović. Adama Dieng zdůraznil, že třetí pilíř R2P nabízí rozsáhlou škálu prostředků. „Naší společnou odpovědností je prozkoumat dopady každého z nich a pochopit, jak jejich účinek maximalizovat. Zodpovídáme také za zřízení a posílení struktur, díky nimž budou nástroje třetího pilíře akceschopné a účinné.“

OSN je odrazem skutečného světa

06.09.2012 – „Často nás kritizují, ale Spojené národy jsou odrazem skutečného světa, nikoli světa, jaký bychom chtěli. Ale musíme usilovat o to, abychom se posunuli dál a zajistit, aby se svět skutečně stal takovým, jaký ho chceme mít,“ říká v rozsáhlémrozhovoruna stránkách on-line zpravodajského serveru OSN Jan Eliasson, švédský diplomat, který se 1. července stal druhým mužem OSN, když se ujal funkce náměstka generálního tajemníka Pan Ki-muna.

Kromě svých priorit ve funkci – mezinárodní rozvoj a politický management krizových situací – mluví Jan Eliasson i o konceptu Odpovědnost za ochranu (R2P). „R2P v zásadě říká, že odpovědnost za ochranu obyvatel před genocidou, etnickými čistkami a masovým zabíjením, mají vlády států“. To je podle Eliassona ta jednodušší část formulace doktríny z roku 2005. Ta druhá, složitější, říká, že pokud toho příslušné vlády nejsou schopny, přechází odpovědnost na mezinárodní společenství.

„Když se princip R2P vyjednával, zdůrazňovali jsme především jeho preventivní charakter, a že veškeré rozhodování musí být kolektivní. Na R2P se nelze odvolávat kvůli individuální akci jedné vlády. Zdá se ale, že element kolektivního rozhodování se nějak vytratil v diskusích, které se vedly po pádu libyjského režimu. Musíme se nutně vrátit k tomu, že R2P má především preventivní cíl. Nemůžeme vylít s vaničkou i dítě a jednoduše říci, že R2P nefunguje. To, že se nám podařilo tento princip vyjednat, je opravdu důležitá věc,“ říká Jan Eliasson.

„Až příliš dobře známe frustraci z masových zločinů, které se děly uvnitř států. Kambodža, Rwanda, Srebrenica … do budoucna se musíme naučit odhadovat příznaky, vycítit vibrace, které mohou směřovat ke genocidě. Proto doufám, že principu R2Pzůstaneme nakloněni a že si především budeme uvědomovat jeho preventivní charakter,“ říká v rozhovoru pro zpravodajský server OSN náměstek generálního tajemníka OSN Jan Eliasson.

Rozvojové cíle tisíciletí: Globální partnerství bude klíčem k úspěchu i po roce 2015

Současná ekonomická krize nesmí zhatit úsilí o snižování chudoby

16.08.2012 – Tři roky před cílovým rokem 2015 můžeme tři z osmi tzv. Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs) považovat za splněné: cíl na celkové snížení chudoby, na zlepšení situace ve slumech a dostupnosti pitné vody. Vyplývá to z letošní „Zprávy o Rozvojových cílech tisíciletí“ (The Millennium Development Goals Report 2012), kterou na začátku července představil v New Yorku generální tajemník OSN Pan Ki-mun.

Splnění zbývajících pěti cílů bude nesnadné, není to ale nemožné. Vlády států nesmí upustit od svých závazků z Deklarace tisíciletí, kterou přijaly v roce 2000. „Budoucí pozitivní vývoj v oblasti rozvoje závisí na splnění rozvojového cíle č. 8, jímž je vytvoření globálního partnerství pro rozvoj. Nesmíme dopustit, aby ekonomické krize, které v současnosti sužují většinu rozvinutých zemí, zpomalily nebo zvrátily pokrok, jehož už bylo dosaženo,“ říká v předmluvě letošní zprávy OSN o plnění rozvojových cílů šéf OSN Pan Ki-mun.

Zlepšení

Zpráva OSN uvádí, že poprvé od doby, kdy začaly být sledovány trendy chudoby, se ve všech rozvojových oblastech snížila míra chudoby i počet lidí žijících v extrémní chudobě – platí to i o subsaharské Africe, kde je míra chudoby nejvyšší. Podle předběžných odhadů se v roce 2010 celkový počet lidí, žijících za méně než 1,25 dolaru na den, snížil oproti roku 1990 na méně než polovinu. V podstatě to tedy znamená, že první rozvojový cíl – snížení míry extrémní chudoby na polovinu oproti roku 1990 – byl splněn s předstihem před rokem 2015.

Úspěšně byl splněn i cíl snížit do roku 2010 na polovinu počet lidí, kteří nemají přístup k bezpečnému zdroji pitné vody. Od roku 1990 se počet těchto lidí zvýšil ze 76 procent na 89 procent (2010). Znamená to, že k bezpečnějším zdrojům pitné vody – vodovody nebo chráněné studny – se v daném období dostaly více než dvě miliardy lidí.

Podíl obyvatel rozvojového světa žijících v příměstských slumech se z 39 procent (2000) snížil na 33 procent (2012). Přes 200 milionů lidí získalo přístup k lepším zdrojům vody, sanitačním zařízením i k lepším příbytkům. To dlouho před cílovým rokem 2020 výrazně převyšuje původní cíl zlepšit životní podmínky nejméně 100 milionů obyvatel slumů.

Zpráva OSN upozorňuje i na další milník: dosažení vyrovnaného podílu dívek a chlapců v systému základního vzdělávání. Díky úsilí na národní i mezinárodní úrovni se celkově zvýšil počet dětí na prvním stupni základních škol, zejména po roce 2000. Dívkám tato změna prospěla nejvíc. V roce 2010 připadlo na každých 100 zapsaných chlapců 97 zapsaných dívek, roce 1999 byl tento poměr 91:100. Situace se výrazně zlepšila zejména v subsaharské Africe, kde v letech 1999 až 2010 došlo ke zvýšení školní docházky na prvním stupni základních škol z 58 procent na 76 procent dětí.

Na konci roku 2010 dosáhl počet lidí podstupujících antiretrovirální léčbu proti HIV/AIDS 6,5 milionu. Jen od prosince 2009 se k této léčbě dostalo více než 1,4 milionu lidí, což činilo historicky největší nárůst dostupnosti této terapie.

Podle šéfa OSN Pan Ki-muna jsme svědky velkého zmírnění lidského utrpení a jasně se potvrzuje správnost přístupu, kterým je strategie Rozvojových cílů tisíciletí. „Není ale důvod polevit v úsilí. Podle prognóz bude v roce 2015 na světě přes 600 milionů lidí bez přístupu k pitné vodě, téměř miliarda bude žít za méně než 1,25 dolaru na den, matky budou zbytečně umírat při porodu a děti budou umírat na léčitelná onemocnění. Hlad je nadále celosvětovým problémem a zajištění toho, aby všechny děti mohly dokončit alespoň základní vzdělání, zůstává stěžejním a dosud nesplněným úkolem, který ovlivňuje všechny ostatní cíle. Nedostupnost kanalizace a základních hygienických zařízení je překážkou rozvoje v oblasti zdraví a výživy …. a skleníkové plyny nadále představují největší hrozbu pro lidstvo i ekosystémy,“ říká šéf OSN.

Přetrvávající nerovnost

Zpráva OSN upozorňuje, že dosažené úspěchy poněkud snižuje nerovnoměrné rozložení mezi jednotlivé regiony a země. Zlepšení u některých cílů se navíc po opakovaných krizích v letech 2008-2009 zpomalilo. K výraznému zlepšení došlo v oblasti zdraví matek a snižování počtu jejich úmrtí. Pokrok je však stále pomalý. Celkově klesá počet nezletilých matek a rozšiřuje se používání antikoncepce, ale od roku 2000 je tento vývoj pomalejší než v devadesátých letech minulého století.

Téměř polovina obyvatel rozvojového světa – 2,5 miliardy lidí – stále nemá přístup ke kanalizaci a základním hygienickým zařízením. V roce 2015 bude jejich dostupnost zajištěna pro 67 procent obyvatel, což je výrazně méně než cílových 75%.

Příležitost dosáhnout více a formovat agendu po roce 2015

Zpráva OSN zaznamenává nejen úspěchy, ale současně varuje, že rok 2015 se blíží a k dosažení důležitých cílů je zapotřebí intenzivnějšího zapojení vlád, mezinárodního společenství, občanské společnosti i soukromého sektoru. Nerovnosti mezi pohlavími přetrvávají a ženy jsou nadále diskriminovány v přístupu ke vzdělání, práci, ekonomickým zdrojům i podílu na politickém rozhodování. Dosažení všech cílů brání i pokračující problém násilí na ženách. Další pokrok do i po roce 2015 bude z velké míry záviset na úspěšném řešení těchto souvisejících problémů.

Podle zprávy OSN už vzniká nová agenda pro období po roce 2015. Kampaň k Rozvojovým cílům tisíciletí, se všemi úspěchy i neúspěchy, je bohatým zdrojem zkušeností, z nichž může diskuse o nové agendě čerpat.

Vizi globální rozvojové politiky po roce 2015 vypracuje 26členný panel prominentních osobností

Generální tajemník OSN do panelu pozval představitele států, občanské společnosti i byznysu, mimo jiné i britského premiéra a prezidentku Libérie

02.08.2012 – Generální tajemník OSN Pan Ki-mun v úterý v New Yorku oznámil složení poradního orgánu pro globální rozvojovou agendu po roce 2015, cílovém roce Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs). V panelu zasedne celkem 26 zástupců vlád, nevládního i soukromého sektoru. Předsedat mu bude tříčlenný výbor, jehož členy jsou indonéský prezident Susilo Bambang Yudhoyono, prezidentka Libérie Ellen Johnson Sirleafová a britský premier David Cameron. Mezi členy jsou například bývalý německý prezident Horst Kohler nebo jordánská královna Rania.

„Vyzval jsem členy panelu, aby připravili zřetelnou a praktickou vizi rozvoje, kterou předložím příští rok členským státům. Těším se na doporučení programu, který se zaměří především na potírání chudoby a udržitelný rozvoj,“ řekl šéf OSN Pan Ki-mun.

Vytvoření panelu je součástí iniciativy generálního tajemníka, jehož členské státy na summitu v roce 2010 pověřili koordinací širokých konzultací zahrnujících občanskou společnost, byznys a akademické a výzkumné instituce ze všech částí světa, aby ve spolupráci s organizacemi OSN mohla vzniknout nová rozvojová agenda po roce 2015. Závěrečnou zprávu má panel předložit v polovině roku 2013.

Dlouhá a náročná cesta k udržitelnému rozvoji

25.06.2012 – „Projevy skončily, je čas začít pracovat,“ prohlásil v pátek na závěr třídenní globální konference o udržitelném rozvoji v brazilském Riu de Janeiro generální tajemník OSN Pan Ki-mun. „Rio+20 potvrdilo základní principy, umožnilo přijetí nových závazků a určilo další směrování. Vlády států, velké nadnárodní korporace, nadace i mladí dobrovolníci, ti všichni se stali součástí celosvětového hnutí za změnu,“ řekl šéf OSN.

Konference se zúčastnila více než stovka šéfů států a vlád společně s tisíci zástupců nevládních organizací, soukromého sektoru a občanské společnosti. Všichni měli jediný cíl: definovat nové politiky, jejichž cílem je snižování chudoby, posilování sociální spravedlnosti a ochrany životního prostředí.

Pan Ki-mun vyzdvihl více než 700 konkrétních závazků, které na konferenci učinily vlády států, podnikatelské subjekty, finanční instituce a nevládní organizace. Na projekty udržitelného rozvoje bylo přislíbeno více než půl bilionu USD (513 miliard). K tomu je třeba připočítat velké množství konkrétních iniciativ, od výsadby 100 milionů stromů, přes posilování postavení žen v podnikání na africkém kontinentu, až po recyklaci 800 tisíc tun PVC ročně.

Hlavním výstupem konference je závěrečný dokument nazvaný „Budoucnoust, kterou chceme“ (The Future We Want). Definuje další potřebné kroky, k nimž patří především definování cílů udržitelného rozvoje, rozpracování konceptu zelené ekonomiky jako hlavního nástroje udržitelného rozvoje, posílení Programu OSN pro životní prostředí (UNEP), podpora ukazatelů udržitelného podnikání a vyspělosti zemí, rozvoj strategií pro financování udržitelného rozvoje a vytvoření rámce pro udržitelnou spotřebu a výrobu. Dokument se dotýká i tématu posílení genderové rovnosti, zapojování občanské společnosti a včleňování vědeckých poznatků do praktických politik.

Do Ria se sjelo více než 40 tisíc účastníků, mezi nimi poslanci a senátoři, starostové měst, představitelé OSN, manažeři soukromých společností, bankéři i aktivisté. Rio+20 navázalo na známý Summit Země z roku 1992. Na něm státy přijaly přelomovou Agendu 21, mantru udržitelného rozvoje, která nově definuje ekonomický růst, posilování sociální spravedlnosti i nutnost ochrany životního prostředí.

Dalších přibližně 50 milionů lidí se konference zúčastnilo nepřímo prostřednictvím sociálních sítí, na nichž aktivně diskutovali o udržitelné budoucnosti Země. „Potřebujeme vytvořit silnou masu, která zajistí další pohyb vpřed. Čeká nás dlouhá a náročná cesta. Ro+20 je dobrým základem, na němž se dá stavět,“ říká šéf OSN Pan Ki-mun.

Šéf pozorovatelské mise OSN v Sýrii vyzývá strany konfliktu, aby umožnily bezpečný odchod civilistů z bojových zón

17.06.2012 – Šéf pozorovatelů OSN v Sýrii naléhavě vyzývá znesvářené skupiny, aby umožnily civilním obyvatelům bezpečný odchod z konfliktních zón. „Obě strany musí projevit vůli k ochraně lidských životů,“ řekl v neděli generál Robert Mood, který velí pozorovatelské misi UNSMIS (United Nations Supervision Mission in Syria). Zároveň oznámil, že pozorovatelé OSN přerušili vzhledem k eskalaci ozbrojeného násilí v posledních dnech monitorovací činnost v celé zemi. Řekl, že pokusy pozorovatelů dostat civilisty mimo linie bojů byly v posledním týdnu ve mestě Homs neúspěšné. „Vyzývám k okamžitému ukončení násilí na civilistech. Naše mise je připravena na dodržování takového závazku dohlížet, jakmile ho obě strany konfliktu akceptují,“ řekl generál Mood.

Mise UNSMIS byla ustavena Radou bezpečnosti OSN v dubnu. Jejím mandátem je monitorování ukončení násilných akcí v Sýrii a dohled na uplatňování šestibodového plánu zvláštního zmocněnce OSN a Ligy arabských států Kofiho Annana. Ten vyzývá k ukončení násilí, zajištění přístupu humanitárních pracovníků, propuštění zadržovaných, zahájení politických vyjednávání ve prospěch požadavků Syřanů a k zajištění neomezeného přístupu zahraničních novinářů do země.

Podle OSN přišlo v průběhu povstání proti režimu prezidenta Assada o život již více než 10 tisíc lidí, převážně civilistů. Minulý týden vyzvali vysoce postavení představitelé OSN mezinárodní společenství k přijetí okamžitých rázných kroků k naplnění odpovědnosti za ochranu civilního obyvatelstva Sýrie před dalšími masakry. Syrská vláda podle nich v tomto očividně selhala. Útoky proti civilistům mohou zakládat podstatu zločinů proti lidskosti.

Sýrie: OSN vyzývá k uplatnění doktríny Odpovědnost za ochranu (R2P)

15.06.2012 – Dva vysoce postavení představitelé OSN vyzývají mezinárodní společenstvímk přijetí okamžitých rázných kroků k naplnění odpovědnosti za ochranu civilního obyvatelstva Sýrie před dalšími masakry. Syrská vláda podle nich v ochraně civilistů očividně selhala.

„S rostoucím násilí a prohlubováním sektářského napětí se zvyšuje riziko masových zločinů. Je čas jednat,“ praví se ve společném prohlášení zvláštních poradců generálního tajemníka OSN pro otázku prevence genocidy a doktrínu „Odpovědnost za ochranu“ Francise Denga a Edwarda Lucka.

Mezinárodní společenství podle poradců šéfa OSN musí využít „veškerých dostupných prostředků podle Charty OSN.“ Princip Odpovědnosti za ochranu (běžně označovaný zkratkou R2P) byl přijat nejvyššími představiteli států na summitu OSN v roce 2005. Státům ukládá odpovědnost chránit vlastní obyvatelstvo před genocidou, válečnými zločiny, etnickými čistkami a dalšími zločiny proti lidskosti. V případě, že stát není schopen nebo nechce své odpověnosti dostát, přechází odpovědnost chránit obyvatelstvo na mezinárodní společenství.

OSN uvádí, že v průběhu povstání proti režimu prezidenta Assada zahynulo za posledních 16 měsíců více než 10 tisíc lidí, převážně civilistů. Poradci OSN upozorňují na zprávy o masovém zabíjení při útocích vládního dělostřelectva a tanků na rezidenční čtvrti i na útoky proti civilnímu obyvatelstvu ze strany provládních ozbrojených skupin. Tyto útoky mohou zakládat podstatu zločinů proti lidskosti.

Vysoká komisařka OSN pro lidská práva Navi Pillayová minulý týden upozornila, že zabíjení v minulých týdnech vykazuje známky zločinů proti lidskosti. Ozbrojené konfrontace v Sýrii mají podle ní charakter vnitrostátního konfliktu, jenž podléhá mezinárodnímu humanitárnímu právu a tudíž i trestnímu stíhání za případné válečné zločiny.

10 praktických bodů pro zelenější planetu

04.06.2012 – Zamyslete se, co obnáší zelená ekonomika a jak sami můžete přispět k jejímu rozvoji. Na deseti praktických oblastech vám ukážeme, že se zelená ekonomika týká každého z nás a že je cestou k udržitelné budoucnosti Země.

Budovy

Stavby a budovy mají velký vliv na globální zdroje a klima. Energetický audit vaší domácnosti nebo firmy vám může pomoci snížit klimatickou stopu vaší budovy a v důsledku výrazně ušetříte na energetických nákladech.
Chcete-li postavit dům, spojte se s firmami, které podnikají v oblasti snižování energetické náročnosti budov.

Rybolov

Nadměrný rybolov v mnohých částech světa ohrožuje zásoby ryb. Je proto nutné společně najít udržitelné praktiky v rybolovu.
Vy můžete přispět tím, že budete při nakupování dávat přednost rybám a rybím výrobkům s certifikátem uržitelnosti.

Lesy

Odlesňování přispívá z 20% k růstu globálních emisí skleníkových plynů.
Na udržitelném hospodaření s lesy jsou závislí lidé i ekosystémy.
Dávejte přednost elektronickým dokumentům před papírovými a/nebo požadujte výrobky s certifikátem udržitelně obhospodařovaných lesů.

Doprava

Individuální jízda autem je neefektivní ekonomicky i z hlediska životního prostředí.
Sdílení aut a využívání veřejné dopravy snižuje dopad na životní prostředí i ekonomiku.
Chůze a jízda na kole má pozitivní vliv na vaše zdraví i na životní prostředí.
Volbou alternativních dopravních prostředků podporujete zelenou ekonomiku.

Voda

Miliardy lidí nemají přístup k pitné vodě. S rostoucí populací se tento problém jen zhorší.
I drobné změny v chování a přístupu k vodě mohou pomoci chránit zdroje této životně důležité komodity.
Vypněte kohoutek, když vodu nepoužíváte, zapněte pračku až když je plná prádla, sprchujte se kratší dobu a nekropte trávník, když je přirozeně zavlažený.
Klíčem k zelené ekonomice je snížení objemu využívaných zdrojů. Voda je tím nejdůležitějším zdrojem nutným k životu.

Zemědělství

Počet obyvatel Země roste. Je načase založit zemědělskou výrobu na udržitelnosti. Jen tak dokážeme uživit všechny lidi na světě.
Pěstujte si vlastní zeleninu, používejte sezónní produkty a nakupujte na trzích místní farmářské výrobky.
Nákupem lokálních produktů vysíláte signál, že podporujete zelenou ekonomiku a udržitelné zemědělství.

Energetika

Současné mainstreamové energetické zdroje – ropa, uhlí a plyn –škodí zdraví a životnímu prostředí. Jsou to současně neudržitelné zdroje ve světě, jehož potřeby stále narůstrají.
Čisté a udržitelné energie podpoříte tím, že budete odebírat zelenou energii, nebo do ní budete přímo investovat.
Zamyslete se i nad vlastní spotřebou. Vypínejte světlo a elektrické přístroje kdykoli je nepoužíváte. Vytápějte své domovy jen když jste doma.

Turismus

Turismus může být přínosem pro ekonomiku, ale jen za předpokladu, že nemá negativní vliv na životní a sociální prostředí.
Chovejte se udržitelně na cestách stejně jako doma: kupujte místní výrobky, minimalizujte spotřebu vody i energie, apod.
Obracejte se na agentury, které podporují ekoturismus a dbejte, aby vaše chování nemělo negativní dopad na místní prostředí.

Odpady

Když něco vyhazujete, ztrácíte tím možnost takový materiál znovu použít a především přispíváte k tvorbě metanu (nejvýznamnější skleníkový plyn), který se uvolňuje ze skládek.
Elektronika se globálně recykluje jen z 15%.
Recyklací a kompostováním vhodných materiálů významně přispíváte ke snižování spotřeby primárních zdrojů.

Výroba a průmysl

Výrobní a průmyslové podniky jsou hnací silou ekonomického růstu i zaměstnanosti. Je ale dobré dát někomu práci jen za cenu znečišťování a vypouštění škodlivin?
Buďte uvážlivými spotřebiteli. Podporujte podniky, které se zaměřují na udržitelnost výroby a investují do obnovitelných zdrojů.
Tzv. greenwashing, tedy zelená propaganda, je všude kolem nás. Řada podniků ale mysí udržitelnost svého podnikání upřímně. Nebuďte pohodlní, a dejte si práci zjistit, které podniky to jsou.

Šéfka Programu OSN pro dobrovolníky na návštěvě České republiky

15.05.2012 – Ve dnech 16. a 17. května 2012 je na pracovní návštěvě České republiky výkonná koordinátorka Programu OSN pro dobrovolníky (United Nations Volunteers, UNV)Flavia Pansieri. S představiteli Ministerstva zahraničních věcí České republiky bude diskutovat o spolupráci mezi ČR a UNV v oblasti mezinárodní rozvojové spolupráce se zaměřením na vysílání českých dobrovolníků na projekty, programy a mírové mise Organizace spojených národů.

Národní kontaktní místo pro spolupráci s dobrovolníky OSN organizuje ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Informačním centrem OSN v Praze a Českou rozvojovou agenturou diskusi koordinátorky UNV se zástupci českých dobrovolnických organizací.

Akce se uskuteční ve čtvrtek 17. května 2012 od 13:30 do 15:00 hod. v prostorách České rozvojové agentury, Nerudova 3, Praha 1. Pracovním jazykem bude angličtina (bez tlumočení)

Srdečně zveme zástupce státních institucí, kanceláří OSN v České republice, nevládních organizací, vysokých škol, médií, studenty vysokých škol, zkušené české dobrovolníky, absolventy stáží OSN i další zájemce o dobrovolnické aktivity v rámci Organizace spojených národů.

Budeme-li držet spolu, nic není nemožné: Pan Ki-mun zahájil druhé funkční období v čele OSN

03.01.2012 – S novým rokem začalo druhé funkční období generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna. Šéf světové organizace při té příležitosti vyzdvihl význam partnerství při řešení nejzávažnějších problémů planety – potírání klimatické změny, boj proti chudobě a posilování postavení žen a dívek.

V rozhovoru, který poskytl na prahu roku 2012 Zpravodajskému centru OSN a Rádiu OSN, vyzdvihl Pan Ki-mun (67) potřebu jednoty mezi členskými státy OSN a jejich občany. „Budeme-li držet spolu, nic není nemožné. Posilování partnerství mezi vládami, podnikatelským sektorem, občanskou společností a filantropy je vykročení správným směrem,“ řekl. Mluvil i o důležitosti vytvoření spojníků mezi klimatickou změnou, potravinovou krizí, nedostatkem vody a energie, posilování postavení žen a globálními problémy zdraví. Všechny tyto otázky spolu vzájemně souvisí.

Generační příležitosti pro OSN

Pan Ki-mun prezentoval své priority pro druhé funkční období, kterým říká „generační příležitosti pro OSN“: podpora udržitelného rozvoje, prevence přírodních a lidmi způsobených katastrof, vytváření bezpečnějšího světa, pomoc zemím v transformaci a podpora posilování postavení žen. Moc lidí a prohlubování globalizace zaznamenaly podle Pan Ki-muna největší rozvoj od jeho nástupu do čela OSN v roce 2007.

„Je tolik lidí – lidí marginalizovaných či utiskovaných – kteří pozvedli hlas za demokracii, svou vlastní důstojnost a práva. Máme velkou odpovědnost pomoci jim na cestě k demokracii. Prohlubování globalizace přináší mnoho změn. Objevuje se řada skvělých nápadů a hodně lidí chce být propojeno. Této transformaci musíme pomoci, aby mohla být dokončena co nejdříve. Jednota a společný postup závisí jen na nás.“

Pomozte nám vyrovnat se s klimatickou změnou

Šéf OSN připomněl své loňské setkání s malým chlapcem na ostrově Kiribati v jižním Pacifiku. Ostrov a živobytí lidí tam ohrožuje stoupající hladina moře. Pro Pan Ki-muna mohou slova chlapce sloužit jako příklad obrovské víry a očekávání, jež lidé z celého světa vkládají do Organizace spojených národů. „Řekl mi, prosím, pomozte nám vyrovnat se s klimatickou změnou. Naše domovy a způsob života mohou přes noc zmizet v oceánu.“ Podle šéfa OSN je to jeden z důvodů proč klimatická změna musí zůstat na vrcholu světové agendy.

Zdůraznil také potřebu dále modernizovat OSN, aby se světová organizace mohla přizpůsobovat současným změnám. „Technologie předbíhají naše myšlení, nápady lidí i současný způsob práce. OSN se musí stát pohotovější, efektivnější, výkonnější, transparentnější a odpovědnější,“ řekl Pan Ki-mun Rádiu OSN v rozhovoru u příležitosti zahájení druhého období ve funkci generálního tajemníka OSN.


Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Fazlagić
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1