Skip to main content

Archiv 2014

Pozvánka na workshop „Pyramida“

7.1.2014 

Informační centrum OSN v Praze a Centrum pro otázky životního prostředí UK Vás srdečně zvou na jednodenní praktický workshop pro pracovníky ve vzdělávání se zaměřením na udržitelný rozvoj a globální výhled po roce 2015.

V rámci workshopu účastníci získají aktuální informace o připravované agendě OSN, seznámí se s interaktivní vzdělávací aktivitou „Pyramida udržitelnosti“ a budou mít možnost si vyměnit své zkušenosti v oblasti vzdělávání k udržitelnosti.

Pozvánka a program

Oceněný film Blinky & Me (Blinky a já) jako připomínka obětí holocaustu

7.1.2014 

Mezinárodní den památky obětí holocaustu vyhlásila Organizace spojených národů v roce 2005. Podle rezoluce Valného shromáždění mají být oběti holocaustu uctěny na celém světě vždy 27. ledna, kdy v roce 1945 osvobodila tehdejší sovětská armáda největší německý nacistický koncentrační tábor v polské Osvětimi.

Informační centrum OSN v Praze ve spolupráci s Polským institutem v Praze srdečně zvou studenty středních škol na představení oceněného dokumentárního film režiséra Tomasze Magierskiho

Blinky & Me (Blinky a já)  v termínech 27. – 29. ledna 2014, vždy od 9:30 hod. v Polském institutu v Praze 
Malé náměstí 1, Praha 1 (vchod z ulice Karlova 27)

Pozvánka pro skupiny středních škol na projekci

Program:

úvodní slovo: zástupce OSN a Polského institutu 
 film „Blinky & Me“ (anglicky , 77 min.) 
 beseda s pamětnicí/íkem holocaustu (tbc)

Program je zdarma, délka přibližně 120 minut, zvolený termín si rezervujte telefonicky nebo e-mailem: Barbora Krutáková, iCentrum OSN, tel: 255 711 646, barbora.krutakova(at)unic.org

Těšíme se na vaši účast! Registrujte, prosím, školní skupiny co nejdříve, máme omezený počet míst!

O filmu „Blinky & Me“:

Dokumentární film o životním příběhu producenta, scénáristy a režiséra Yorama Grosse, který přežil holocaust. Film zachycuje jeho dětství v nacisty okupovaném Polsku, útěk do Izraele, kde začal s tvorbou animovaných filmů, a život v Austrálii, kde se usadil, založil rodinu a dosáhl pracovních úspěchů při tvorbě animovaných filmů pro děti. Za populární animovaný seriál „Blinky Bill“ získal nejvyšší australské ocenění. Ve filmu, který je kombinací mluveného slova a animovaného příběhu, vypráví Yoram Gross o své životní zkušenosti svým vnukům.

Délka: 77 minut. Film je v anglickém znění (pokud zní polština jsou anglické titulky).

O letošním Mezinárodním dni památky obětí holocastu

Letošní mezinárodní den je věnován tématu „Cesty holocaustem“. Připomíná životní příběhy, které se odehrály v tomto temném období – od transportů přes věznění v koncentračních táborech po osvobození, a o vlivu, jaký tyto zkušenosti měly na osudy těch, kdo jimi prošli. Jsou to příběhy o bolesti a utrpení, ale také o konečném triumfu a obrození, které by měly být trvalým mementem pro budoucí generace.

0f568288cb4d557d3cd52d2a5cc1d146 (1)

„Svět nikdy nesmí zapomenout na holocaust, popírat jej nebo jej zlehčovat. Musíme stále zůstávat bdělí. A musíme stále dělat mnohem více pro podporu rovnosti a základních svobod.“ Z projevu generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna v Osvětimi, 18. listopadu 2013

Generální tajemník OSN Pan Ki-mun

10.1.2014 

Z tiskové konference na začátku roku 2014

Rozvojová agenda

Rok 2014 bude klíčový pro Rozvojové cíle tisíciletí, protože se rychle blížíme k cílovému roku 2015. Je zapotřebí výraznějšího pokroku při formulování rozvojové agendy po roce 2015 – souboru udržitelných rozvojových cílů a finančních opatření k jejich dosažení.
Máme-li v roce 2015 přijmout novou globální dohodu ke klimatické změně, musíme letos v prosinci přivézt do Limy solidní návrh, o němž by bylo možné jednat. Cílem klimatického summitu, který jsem svolal na 23. září 2014 do New Yorku, je podpořit iniciativu a mobilizovat politickou vůli členských států k dosažení ambiciózní dohody.

Bezpečnost

Soustředíme pozornost na tyto dlouhodobé základy pro dosažení prosperity a míru. Čelíme ale zároveň vzrůstajícímu množství konfliktů a katastrof, které jsou stále závažnější, častější a komplikovanější. Mezinárodní společenství jim bude muset věnovat mnohem více politického zájmu, zdrojů i podpory.
Situace v Sýrii, Jižním Súdánu a Středoafrické republice se nadále zhoršuje. Jde o tragédie, na něž krutě doplácejí miliony civilistů, ačkoliv by bylo možné jim předcházet. Obzvláště mě znepokojuje narůstající fanatismus a jeho nebezpečné regionální i globální šíření. V sázce jsou roky rozvojového úsilí. Celé generace mladých lidí jsou v ohrožení.
OSN dělá maximum, aby ulevila trpícím a pomáhala lidem, kteří jsou nuceni utéct ze svých domovů a zemí. Zaměstnanci OSN prokazují nesmírnou odvahu a profesionalitu v rizikových podmínkách.

Humanitární pomoc

Humanitární pomoc, jakkoliv je životně důležitá, může být jen částí naší odezvy. Mezinárodní společenství musí společnými silami pomáhat zemím, které potřebují najít cestu k míru. Musíme společně vyslat důrazný vzkaz, že za zabíjení, znásilňování, chemické útoky a další ohavné zločiny budou jejich pachatelé voláni k odpovědnosti.

Sýrie, Středoafrická republika, Afghánistán a další

V Sýrii musí skončit veškeré násilí, a to i používání barelových bomb a dalších těžkých zbraní syrskou vládou. Všechny strany konfliktu musí zlepšit dostupnost humanitární pomoci lidem na obléhaných územích. Situace ve Východní Ghoutě je šokující: více než rok zůstalo bez pomoci 160 tisíc lidí. OSN je připravena do oblasti vstoupit a začít poskytovat pomoc; k tomu však potřebujeme plnou součinnost syrské vlády.
Ve Středoafrické republice musíme posílit roli africké mise a více se přičinit o to, aby se neroztočila spirála násilí. Během roku 2014 bude OSN také podporovat afghánský lid při transformaci.
Budeme nadále pomáhat i dalším zemím, v nichž se transformace nedaří, nestabilita vzrůstá, instituce selhávají a demokratické vlády ochabují. Rok 2014 bude rokem, v němž OSN bude usilovat o zvýšení odolnosti proti katastrofám a o další pokrok při vytváření světa bez jaderných zbraní.
Prohloubíme úsilí v rámci iniciativy Rights Up Front, která klade důraz na lidská práva jakožto nedílnou součást mise OSN.
Spolu s Organizací pro zákaz chemických zbraní dokončíme likvidaci syrských chemických zbraní.
V tomto roce si připomínáme sto let od vypuknutí první světové války. Budeme se snažit posouvat hranice diplomacie a kolektivní akce. Navzdory krizím a obavám přináší rok 2014 také významné příležitosti k vybudování bezpečnějšího, spravedlivějšího a prosperujícího světa.

New York, 10. ledna 2014

Připomínka holocaustu 2014: Svět nikdy nesmí zapomenout

24.1.2014 

27. leden je Mezinárodním dnem památky obětí holocaustu

„Svět nikdy nesmí zapomenout na holocaust, popírat jej nebo jej zlehčovat. Musíme stále zůstávat bdělí. A musíme stále dělat mnohem více pro podporu rovnosti a základních svobod,“ řekl generální tajemník OSN Pan Ki-mun při své návštěvě Osvětimi v listopadu loňského roku.

Letošní mezinárodní den je věnován tématu „Cesty holocaustem“. Připomíná životní příběhy, které se odehrály v tomto temném období – od transportů přes věznění v koncentračních táborech po osvobození, a o vlivu, jaký tyto zkušenosti měly na osudy těch, kdo jimi prošli. Jsou to příběhy o bolesti a utrpení, ale také o konečném triumfu a obrození, které by měly být trvalým mementem pro budoucí generace.

Informační centrum OSN v Praze ve spolupráci s Polským institutem v Praze připravily pro studenty středních škol celkem tři projekce (a jedno pro zvané hosty) oceněného dokumentárního film režiséra Tomasze Magierskiho Blinky & Me (Blinky a já).

Mezinárodní den památky obětí holocaustu vyhlásila Organizace spojených národů v roce 2005. Podle rezoluce Valného shromáždění mají být oběti holocaustu uctěny na celém světě vždy 27. ledna, kdy v roce 1945 osvobodila tehdejší sovětská armáda největší německý nacistický koncentrační tábor v polské Osvětimi.

Generální tajemník OSN Pan Ki-mun vydal u příležitosti mezinárodního dne zvláštní poselství:

„Každý rok v den výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi vzpomínáme na oběti holocaustu. Připomínáme si utrpení milionů lidí a upozorňujeme na nebezpečí, jež se skrývá v projevech antisemitismu nebo v jakémkoliv jiném nenávistném postoji.

Letos věnujeme pozornost putování během holocaustu a já si vybavuji svou vlastní nedávnou cestu. V listopadu loňského roku jsem prošel pod nechvalně známým nápisem „Arbeit macht frei“ nad branou koncentračního tábora Osvětim-Březinka. Na návštěvu tohoto místa nikdy nezapomenu. Viděl jsem hrůzné pozůstatky mašinérie genocidy i dojemné obrazy ze života evropských židů ve 30. letech 20. století: svatby, rodinná setkání, rituály a další výjevy z každodenního života. To vše zmizelo v důsledku systematického vyvražďování, jaké nemá v historii lidstva obdoby.

Viděl jsem baráky, ve kterých Židé, Romové, Sintové, homosexuálové, disidenti, váleční vězni nebo lidé s postižením strávili poslední dny života v těch nejkrutějších podmínkách.

OSN vznikla proto, aby zabránila opakování podobných hrůz. Tragédie v Kambodži, Rwandě i Srebrenici ukazují, že chapadlo genocidy nepolevují.

Musíme se stále mít na pozoru před fanatismem, extremistickými ideologiemi, napětím ve společnosti a diskriminací menšin. A musíme dobře vzdělávat své děti. Osvětový a vzdělávací program „Holocaust a OSN“ vytvořil propracované výukové materiály a navázal partnerství, s jejichž pomocí předává poučení z holocaustu studentům v celém světě.

Když jsem stál před osvětimským krematoriem, cítil jsem hluboký zármutek nad vším, co se uvnitř odehrálo. Zároveň mě ale povzbuzovala myšlenka na ty, kteří osvobodili lidstvo od těchto táborů smrti. Spojme dnes své síly na společné cestě ke světu, v němž je všem dopřán důstojný život a rovnoprávnost.“

Osvětový a vzdělávací program „OSN and Holocaust“

Mezinárodní rok rodinných farem (2014)

25.2.2014 

Valné shromáždění OSN vyhlásilo rok 2014 Mezinárodním rokem rodinných farem. Koordinací souvisejích aktivit byla pověřena Organizace pro výživu a zemědělství (FAO), spolupráce probíhá mezi vládami, národními agenturami pro rozvoj, organizacemi sdružujícími farmáře a dalšími relevantními organizacemi OSN.

Cílem mezinárodního roku je zviditelnit rodinné farmy a drobné farmáře jako důležitou součást systému na potírání hladu a chudoby. Zajišťují potraviny a výživu, zlepšují živobytí a šetrně a udržitelně hospodaří s přírodními zdroji. Výsledkem mezinárodního roku by také mělo být zasazení rodinných hospodářství do centra zemědělských a sociálních politik i do politik životního prostředí. Po celý rok 2014 bude probíhat široká diskuze a spolupráce na národní, regionální i celosvětové úrovni, která by měla vést ke zvýšení povědomí o dané problematice a k pochopení výzev, kterým drobní farmáři čelí, a v neposlední řadě k celkové efektivní podpoře tohoto sektoru.

Co se skrývá pod pojmem rodinné farmy?

Rodinné farmaření zahrnuje zemědělské aktivity zajišťované rodinami a je spojeno s několika oblastmi rozvoje venkova: zemědělství, lesnictví, rybolov, pastevectví a vodohospodářství. Na celém světě jsou rodinné farmy převažující formou potravinářské výroby. Jejich úspěšný rozvoj závisí na mnoha důležitých faktorech, mimo jiné na agro-ekologických podmínkách a charakteristice pozemků; politické podpoře; přístupu k trhům; přístupu k půdě a přírodním zdrojům; přístupu k technologiím a návazným službám; přístupu k financování; na demografických, ekonomických a sociokulturních podmínkách a dostupnosti specializovaného vzdělávání. Rodinné farmy mají důležitou socioekonomickou, ekologickou a kulturní roli.

Proč jsou důležité?

  • Rodinné a malé farmy jsou neoddělitelně spojeny s potravinovou bezpečností (více než 70 procent populace s omezeným přístupem k potravinám žije na venkovských oblastech Afriky, Asie, Latinské Ameriky a Blízkého východu).
  • Udržují tradiční potravinové výrobky, přispívají k vyváženému stravování, podporují agrobiodiverzitu světa a udržitelné využívání přírodních zdrojů (na světě farmaří více než 500 milionů rodin).
  • Rodinné farmy mají potenciál stimulovat rozvoj místní ekonomiky, zvláště jsou-li podpořeny vhodnými politikami.

Více informací na oficiálních stránkách mezinárodního roku (spravuje FAO)

Šéf OSN Pan Ki-mun k situaci na Ukrajině

25.2.2014 Generální tajemník OSN Pan Ki-mun dnes v reakci na vývoj událostí na Ukrajině vyzval k inkluzivnímu politickému procesu, který zemi pomůže vymanit se ze současné krize s ohledem na přání lidí a zachování jednoty a územní celistvosti.

„(Pan Ki-mun) znovu připomněl svou výzvu k nenásilí a naléhá na Ukrajince, aby své rozdílné názory vyjadřovali nenásilně prostřednictvím dialogu a hledali dlouhodobá řešení založená na kompromisu,“ uvádí se v dnešním prohlášení mluvčího generálního tajemníka OSN.

Šéf OSN zůstává v kontaktu s klíčovými hráči a diskutuje s nimi možnosti podpory pokojného vývoje a transformace Ukrajiny. „Generální tajemník OSN vyzývá všechny zainteresované, aby se s ohledem na stabilní a prosperující budoucnost Ukrajiny drželi klíčových principů demokracie a lidských práv a zajistili tak vhodné prostředí pro svobodné a spravedlivé volby,“ píše se v prohlášení mluvčího OSN.

Šéf OSN dnes na Ukrajinu vyslal svého zvláštního zmocněnce Roberta Serryho, aby Ukrajince ujistil o podpoře OSN a celého mezinárodního společenství. „Generální tajemník očekává, že všichni mezinárodní aktéři budou spolupracovat tak, aby pomohli Ukrajincům zvládnout historickou situaci, kterou jejich země prochází,“ píše se v prohlášení. Poradce generálního tajemníka OSN Robert Serry se dnes sešel s novým šéfem ukrajinského parlamentu Oleksandrem Turčynovem a tlumočil mu solidaritu generálního tajemníka OSN se všemi Ukrajinci a jeho závazek podpořit inkluzivní proces vládnutí vedený samotnými Ukrajinci.

Výroční zpráva INCB 2013: Každý dolar vynaložený na prevenci může v budoucnosti ušetřit až deset dolarů:

28.2.2014 Slovenskou verzi tiskové zprávy INCB připravil Informační servis OSN ve Vídni

Len jeden zo šiestich problémových užívateľov drog na celom svete – teda približne 4,5 milióna ľudí – dostane liečbu, ktorú potrebuje, za priemerné globálne náklady približne 35 miliárd USD ročne, píše sa vo výročnej správe za rok 2013 viedenského Medzinárodného úradu pre kontrolu omamných látok (INCB), ktorá bola dnes zverejnená v Londýne.

Heroín, marihuana a kokaín sú na celom svete najčastejšie používané látky u ľudí, ktorí začínajú s liečbou. Riaditeľ INCBRaymond Yans poznamenal, že investícia do prevencie a liečby je múdrym „investičným rozhodnutím“, keďže môže viesť k významným úsporám v zdravotníckej starostlivosti, v nákladoch súvisiacich s kriminalitou, pričom zároveň môže zmierniť problémy drogovo závislých osôb a ich rodín. Každý dolár vynaložený na prevenciu môže vládam neskôr ušetriť až desať dolárov v následných nákladoch. Správa INCB ďalej odkrýva závažné regionálne rozdiely v poskytovaní liečby: v Afrike sa k liečbe dostane jeden z 18 problémových užívateľov drog, v Latinskej Amerike, Karibiku a juhovýchodnej Európe jeden z 11 a v Severnej Amerike jeden z 3.

Nesprávne užívanie liekov na predpis najviac ohrozuje verejné zdravie, čo v niektorých krajinách dokonca prekonáva mieru užívania nezákonných drog – INCB varuje pred rozsiahlou dostupnosťou liekov na predpis.

Iniciatívy spojené s bezpečným disponovaním s liekmi na predpis ako napríklad organizovanie dní, kedy je možné nepoužívané alebo preexpirované lieky bezplatne a anonymne vrátiť späť do lekárne, sú dôležité, nie však dostatočné na to, aby bolo možné zastaviť rastúci trend nesprávneho užívania predpísaných liekov, ktorý je spôsobený rozšírenou dostupnosťou týchto liekov, povedal riaditeľ INCB. „Prevláda mylná predstava, že pri liekoch na predpis je nižšia pravdepodobnosť ako pri „nezákonných“ drogách“, že budú nesprávne užívané. Domácnosti sú hlavným zdrojom liekov na predpis, ktoré už nie sú potrebné alebo používané na lekárske účely, a tým pádom používané nesprávne. Prieskumy ukazujú, že značné percento tých, ktorí nesprávne užívajú lieky na predpis, tento liek po prvý krát dostali od priateľa alebo príbuzného, ktorý si ich zaobstaral legálne. Nesprávne užívanie predpísaných liekov je vážnou a čoraz väčšou hrozbou pre verejné zdravotníctvo v Severnej Amerike, čo je región so svetovo najvyššou úmrtnosťou súvisiacou s drogami. Podľa správy INCB možno tento trend zastaviť len zameraním sa na základné príčiny prebytočných zásob, ako je napríklad navštevovanie viacerých špecialistov pacientom za účelom získania väčšieho množstva predpísaných liekov, bez koordinácie tejto starostlivosti (tzv. doctor-shopping), nadmerné predpisovanie liekov a nedostatok kontroly pri vydávaní a vypĺňaní receptov.

Regionálne trendy – „legálne stimulanty“, legislatívne opatrenia ohľadom marihuany a zhoršujúce sa drogové problémy v Afganistane.

Bezprecedentné počty a škála nových psychoaktívnych látok (NPS), často predávaných ako „soľ do kúpeľa“, „legálne stimulanty“ alebo „rastlinné potraviny“, sú najväčšou výzvou nielen v Európe, ale čoraz viac aj v ďalších regiónoch a rozvojových krajinách. Tento rastúci trend kladie nároky na regulačné a vykonávacie orgány. Očakáva sa, že expertná komisia pre drogovú závislosť Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na svojom 36.zasadaní v júni 2014 posúdi viac ako 20 nových psychoaktívnych látok.

Strednú Ameriku a Karibik naďalej postihuje obchodovanie s drogami a vysoká úroveň drogovej kriminality; dôvodom na vážne obavy sú aj rozsiahla nezákonná výroba nepovoleného metamfetamínu. Tento región je stále dôležitým prechodom pre kokaín do Severnej Ameriky a Európy – odhaduje sa, že viac ako 90% všetkého kokaínu prepraveného do Spojených štátov pochádza z Kolumbie a prechádza cez Mexiko a stredoamerický koridor.

V obchodovaní s opiátmi cez Afriku došlo k celkovému zvýšeniu. Kvôli desaťnásobnému zvýšeniu prípadov zadržania heroínu vo východnej Afrike je tento región pravdepodobne najväčším centrom v Afrike pre heroín, s ktorým sa ďalej obchoduje na európskych trhoch. Heroín sa čoraz viac prepravuje cez západnú Afriku, najmä do Európy, ale aj do južnej Afriky. V Afrike je tiež potenciál na dopytom hnanú expanziu na trhu s kokaínom, hoci užívanie marihuany je stále na vysokej úrovni a predstavuje takmer dvojnásobok celosvetového priemeru.

Najnovší vývoj v legalizácii marihuany na rekreačné užívanie na americkom kontinente, v amerických štátoch Colorado a Washington a v Uruguaji, vzbudzuje v úrade INCB obavy. Riaditeľ INCB: „Keď vlády premýšľajú o budúcich politikách na túto tému, najdôležitejším faktorom by mal byť dlhodobý stav zdravia a blahobytu populácie“. Úrad INCB upozorňuje, že takéto legislatívne opatrenia sú v rozpore s ustanoveniami Dohovoru z roku 1961, ktorý používanie marihuany vymedzuje len na lekárske a vedecké účely.

Severná Amerika je región s najvyššou úmrtnosťou súvisiacou s drogami na svete, pričom nesprávne používanie liekov na lekársky predpis tu vážne a čoraz viac ohrozuje verejné zdravie. Južná Amerikadosiahla od roku 1999 najnižšiu úroveň nelegálneho pestovania koky. Pestovanie kleslo z odhadovaných 153 700 ha v roku 2011 na 133 700 ha v roku 2012.

Výroba a dopyt po heroíne vo východnej a juhovýchodnej Ázii aj naďalej vážne znepokojuje úrad INCB. Len samotná Čína ohlásila, že v roku 2012 mala približne 1,3 milióna registrovaných užívateľov opiátov. Tento nárast záujmu v Číne môže hnať zvýšený dopyt po heroíne vyprodukovanom niekde inde v regióne.

Problémy s drogami v Afganistane sa zhoršujú: rozloha nelegálneho pestovania maku siateho dosiahla v roku 2013 nový rekord, 209 000 ha, čo je 39% zvýšenie v porovnaní s 154 000 ha v roku 2012. Krajina je aj naďalej centrom nelegálnej produkcie heroínu a jeho význam ako zdroja konopnej živice (hašišu) pre svetové trhy rastie. Ako uvádza úrad INCB, táto situácia vážne ohrozuje ciele medzinárodných dohovorov na kontrolu drog. Úrad vyzýva na medzinárodné spoločné kroky na vyriešenie situácie a zdôrazňuje, že odstránenie nelegálneho maku na výrobu ópia možno dosiahnuť len ak budú plne dodržiavané a vykonávané príslušné zákony a v postihnutých oblastiach budú poskytnuté iné trvalé možnosti na živobytie.

Nelegálne pestovanie konopných rastlín, doma či na väčších plantážach, v Európe stúpa, čomu v mnohých krajinách napomáha predaj semien a vybavenia cez internet. Nelegálna veľkovýroba marihuany je vo väčšine prípadov riadená organizovaným zločinom, avšak v niektorých krajinách, ako napríklad vo Veľkej Británii, sa objavil posun smerom k mnohopočetnej malovýrobe nelegálnej marihuany. Marihuana je zároveň najčastejšie spomínanou nelegálne užívanou drogou medzi užívateľmi, ktorí sú po prvý krát prijatí na liečbu v západnej a strednej Európe. Nové psychoaktívne látky (NPS) sú novým drogovým fenoménom, ktorý sa objavil vo východnej a juhovýchodnej Európe, kde začali mať nedávno vplyv. Hoci sú tieto látky dovážané hlavne z Ázie na spracovanie, balenie a distribúciu v Európe, rovnako existujú aj údaje o výrobe v menšom meradle v Európe. Balkánska cesta je aj naďalej najčastejšie používanou cestou na obchodovanie s drogami v tomto subregióne, hoci množstvo heroínu, s ktorým sa tu obchoduje, v minulom roku kleslo. Kokaínové obchodné cesty do Európy sú rozvetvené; niektoré križujú krajiny Balkánu alebo lemujú balkánsku cestu; v poslednom čase sa zvyšuje obchodovanie cez prístavy pri Čiernom mori.

Oceánia je jediným regiónom, kde sa v poslednom čase zvýšili prípady zadržania všetkých hlavných druhov drog (stimulanty amfetamínového typu, marihuana, opiáty a kokaín), najmä v Austrálii.

Žiadne drogy bez chemických látok: Správa INCB o prekurzoroch ukazuje pokrok v medzinárodnej kontrole a odhaľuje výzvy v oblasti nových zdrojov dodávok.

Pokrok v obmedzovaní používania chemických prekurzorov, často používaných v nelegálnej výrobe drog, z medzinárodného obchodu na zanedbateľnú úroveň znamená, že medzery v kontrolách na národnej úrovni sú čoraz viac využívané zločineckými organizáciami na získanie prístupu k dodávkam chemických látok, ktoré potrebujú na nelegálnu výrobu drog, varuje INCB. Drogoví priekupníci taktiež využívajú relatívne široké spektrum nekontrolovaných chemických látok, často robených na mieru a na zákazku, s cieľom obísť medzinárodnú kontrolu. Správa INCB o prekurzoroch hovorí o najvýraznejších trendoch v obchodovaní s chemickými prekurzormi a praktických opatreniach, ktoré vlády potrebujú urobiť, aby zločineckým organizáciám znemožnili prístup k chemikáliám, ktoré na výrobu nelegálnych drog potrebujú.

Kapitola Regional Highlights (PDF)
Tiskové materiály k vydání zprávy INCB (PDF anglicky)

Mezinárodní den žen: rovnoprávnost žen je výhodná pro všechny

8.3.2014 Letošní Mezinárodní den žen je ve znamení prosazování genderové rovnosti. Nejen proto, že rovnost je základním lidským právem, ale především proto, že rovné příležitosti a podmínky přináší pokrok v mnoha dalších oblastech.

Generální tajemník OSN Pan Ki-mun v poselství k Mezinárodnímu dni žen uvádí: „Státy s rovným přístupem k mužům a ženám vykazují vyšší ekonomický růst. Společnosti s více ženami ve vedoucích pozicích dosahují lepších výsledků. Mírové dohody, na nichž se podílejí ženy, mají delší trvání. Parlamenty s vyšším zastoupením žen přijímají více právních předpisů týkajících se klíčových sociálních otázek, jako je zdraví, vzdělání, boj proti diskriminaci nebo podpora dětí.“

Víte, že:

– 31 milionů dívek na světě nechodí do základní školy?
– dvě třetiny z 774 milionů negramotných na světě jsou ženy?
– mezi zákonodárci je jen 21,4 procenta žen?
– jedna ze tří žen na světě se vdává ve věku nižším než 15 let?

Světový atlas genderové rovnosti ve vzdělání (PDF)

Ženy ve vědě (interaktivní mapa UNESCO)
Ženy a média (UNESCO)
Mezinárodní den žen (UN women)

Prohlášení generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna k Ukrajině

11.3.2014 Vývoj situace na Ukrajině mě čím dál víc znepokojuje. Na všechny zúčastněné od začátku krize naléhám, aby mírnili napětí, zapojili se do přímého a konstruktivního dialogu a vytvořili tak podmínky k mírovému řešení.

Především události posledních dnů na Krymu krizi jen prohloubily. S ohledem na rostoucí napětí a nedůvěru vyzýváme všechny strany, aby upustily od ukvapených kroků a provokativní rétoriky.

Mezinárodní společenství musí klíčovým hráčům pomoci zklidnit situaci a podpořit trvalé a férové politické řešení. Další zhoršování situace může mít vážné důsledky pro všechny lidi na Ukrajině, v regionu i na celém světě.

Nadále budu na příslušné úřady naléhat, aby byla na Ukrajině respektována lidská práva všech, zvláště pak práva menšin.

V této důležité chvíli si nemůžeme dovolit špatný odhad situace, ani nemůžeme nečinně přihlížet. Řešení krize musí stát především na principech obsažených v Chartě OSN, ať už jde o mírové urovnání sporů, tak i o respekt k jednotě, suverenitě a územní celistvosti Ukrajiny.

New York, 10. března 2014

ZMĚNA KLIMATU: IPCC zveřejní druhou část nové hodnotící zprávy – dopady, adaptace a zranitelnost.

11.3.2014 Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) vydává druhou část Páté hodnotící zprávy (AR5). Jedná se o nejkomplexnější shrnutí vědeckých poznatků o klimatické změně za posledních několik let. Zpráva Pracovní skupiny II bude zveřejněna v pondělí 31. března 2014 v japonské Jokohamě (v 1:00 našeho času). Je zaměřena na dopady, adaptaci a zranitelnost. Zpráva Pracovní skupiny III (mitigace) bude zveřejněna o dva týdny později a Souhrnná zpráva na podzim roku 2014.

Informační centrum OSN v Praze, Klimatická koalice, Centrum pro otázky životního prostředí UK a Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR si vás dovolují pozvat na:

projekci tiskové konference Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) z Jokohamy s komentářem českých vědců.

KDY: pondělí, 31. března 2014, 9:30 hod.

(registrace od 9:00)

KDE: Akademie věd ČR, sál č. 108, Národní třída 3, Praha 1

Na tiskové konferenci v Jokohamě představí předsedové Pracovní skupiny II Vicente Barros a Chris Field Shrnutí pro politické představitele. Dále vystoupí šéf IPCC Rajendra K. Pachauri a vrcholní představitelé Světové meteorologické organizace (WMO) a Programu OSN pro životní prostředí (UNEP).

Projekci části tiskové konference z Jokohamy doplní svými komentáři v Praze významní čeští vědci.

Jazyk: česky a anglicky

Informace IPCC pro média (PDF)

Zmocněnci OSN pro lidská práva nebyl umožněn vstup na Krym

13.3.2014 Zástupce generálního tajemníka OSN Ivan Šimonović dostal od úřadů na Krymu informaci, že jeho cesta do oblasti není možná. Jako důvod úřady uvedly „komplexní situaci a nemožnost zajistit bezpečnost jeho delegace,“ oznámil včera mluvčí OSN Stéphane Dujarric.

Generální tajemník OSN Pan Ki-mun pověřil svého zástupce Šimonoviće, aby jako další vysoký představitel světové organizace pokračoval v kontaktech s Ukrajinou a aby zhodnotil situaci v zemi v oblasti lidských práv. Součástí týdenní cesty na Ukrajinu měla být i návštěva Krymu.

Ivan Šimonović včera navštívil Lvov, kde se setkal s představiteli místních úřadů, ombudsmanem a zástupci občanské společnosti.

Vysocí představitelé OSN opakovaně vyzývají všechny strany ke zmírnění napětí a zahájení otevřeného a konstruktivního dialogu k mírovému řešení krize.

Dnes v New Yorku zasedne na otevřeném zasedání Rada bezpečnosti OSN za účasti vysokého představitele Ukrajiny.

Více k tématu na UN News Center

POZVÁNKA: Konference k Světovému dni vody

13.3.2014 Informační centrum OSN v Praze zaštítilo konferenci k Světovému dni vody. Vystoupí na ní zástupci akademické obce, OSN, státu i byznysu. Mluvit se bude o nedostatku vody i tzv. watermanagementu ve firmách i domácnostech. Tématem letošního Světového dne vody je „voda a energie“.

Konferenci pořádá agentura Publicon 20. března 2014 od 9 do 13.30 hod. v hotelu Rott v Praze.

Srdečně zveme všechny zájemce!

Vytiskněte si svou pozvánku (PDF)

Vice k tématu na portálu Světového dne vody (anglicky)

POZVÁNKA: Zpráva IPCC o změně klimatu / Přenos z tiskové konference z Jokohamy

17.3.2014 Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) vydává druhou část Páté hodnotící zprávy (AR5). Jedná se o nejkomplexnější shrnutí vědeckých poznatků o klimatické změně za posledních několik let. Zpráva Pracovní skupiny II bude zveřejněna v pondělí 31. března 2014 v japonské Jokohamě (v 01:00 našeho času). Je zaměřena na dopady, adaptaci a zranitelnost.Zpráva Pracovní skupiny III (mitigace) bude zveřejněna o dva týdny později a Souhrnná zpráva na podzim roku 2014.

Akademie věd ČR, Informační centrum OSN v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí UK a Klimakoalice Vás srdečně zvou na projekci tiskové konference z Jokohamy s komentářem českých vědců ke zveřejnění 5. hodnotící zprávy IPCC, Pracovní skupiny II : DOPADY, ADAPTACE A ZRANITELNOST

pondělí, 31. března 2014, 9:30 hod. (registrace od 9:00)

Akademie věd ČR, sál č. 108, Národní třída 3, Praha 1

Prosíme o potvrzení účasti: Petra.Zahradnikova(at)osn.cz, tel. 255 711 645

Na tiskové konferenci v Jokohamě představí předsedové Pracovní skupiny II Vicente Barros a Chris Field Shrnutí pro politické představitele. Dále vystoupí šéf IPCC Rajendra K. Pachauri a vrcholní představitelé Světové meteorologické organizace (WMO) a Programu OSN pro životní prostředí (UNEP).

PDF Pozvánka s podrobným programem 

Informace IPCC pro média

Šéf OSN znovu k vývoji situace na Ukrajině

17.3.2014 Šéfa OSN hluboce znepokojuje, že referendum na Krymu jen zhorší komplexní a napjatou situaci. „Generální tajemník pozorně situaci na Ukrajině sleduje,“ řekl dnes v New Yorku novinářům mluvčí OSN Stéphane Dujarric. Od začátku krize Pan Ki-mun vyzývá všechny strany, aby se vyhnuly unáhleným krokům a hledaly řešení podle principů Charty OSN, včetně respektu k suverenitě a celistvosti Ukrajiny.

Minulý pátek bylo v Radě bezpečnosti zablokováno přijetí rezoluce, která vyzývala mezinárodní společenství k potvrzení stávajících hranic Ukrajiny a vyhlášení referenda na Krymu za neplatné. Rusko rezoluci vetovalo, Čína se zdržela.

Šéf OSN Pan Ki-mun dnes odsoudil násilí, k němuž došlo během víkendu na východě Ukrajiny. „Generální tajemník znovu vyzývá všechny strany, aby upustily od násilí a vydaly se cestou zmírňování napětí a inkluzívního celonárodního dialogu ve prospěch politického a diplomatického řešení. Zhoršování situace bude mít vážný vliv na život lidí na Ukrajině, v regionu a na celém světě. Pan Ki-mun je připraven spolupracovat se všemi stranami na mírovém řešení krize,“ řekl mluvčí OSN.

Hledáme stážisty z řad studentů IT oborů

17.3.2014 Internship v IC OSN

 Neplacenou stáž (internship) nabízíme studentům vysokých škol, kteří se ve svém profesním životě chtějí uplatnit především v oborech IT a mají již zkušenosti s přípravou webových stránek.

Předpoklady:

• zkušenosti s tvorbou webových stránek
• znalost prostředí internetu a sociálních sítí
• samostatnost
• týmová spolupráce
• organizační schopnosti
• zájem o činnost Organizace spojených národů

Doba trvání:

• 3 měsíce

Práce zahrnuje možnost se účastnit tvorby nových webových stránek a spolupráci s týmem OSN v České republice.

Zájemce prosíme, aby zaslali svůj životopis a motivační dopis na [email protected] nebo poštou na adresu IC OSN v Praze V motivačním dopise upřesněte své časové možnosti pro výkon stáže.

Poselství generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna k Mezinárodnímu dni za odstranění rasové diskriminace

21.3.2014 Slovenskou verzi překladu připravil Informační servis OSN (UNIS) ve Vídni

Tento rok si svet pripomína Medzinárodný deň za odstránenie rasovej diskriminácie po prvý krát od smrti bývalého juhoafrického prezidenta Nelsona Mandelu. Táto smutná skutočnosť je pre nás zároveň pripomenutím jeho odvážneho boja proti apartheidu a inšpirujúceho víťazstva nad rasistickými inštitúciami, ktoré ho uväznili na 27 rokov.

Valné zhromaždenie OSN ako prejav solidarity s hnutím proti apartheidu vyhlásilo tento deň na pripomenutie masakru v Sharpeville v roku 1960, kedy bolo zabitých 69 ľudí a mnohí ďalší boli zranení, keď polícia začala strieľať na pokojné protestné zhromaždenie proti hrozným zákonom obmedzujúcim sťahovanie v Južnej Afrike.

Cesta Nelsona Mandelu z väzenia až do prezidentského úradu bola triumfom výnimočného jednotlivca proti sile nenávisti, nevedomosti a strachu – a zároveň svedectvom sily, odvahy, zmierenia a odpustenia, ktoré pomohli prekonať nespravodlivosť rasovej diskriminácie.

Mesto Sharpeville si vybral na historické podpísanie novej ústavy Južnej Afriky v roku 1966. Pri tejto príležitosti Mandela povedal: „Z mnohých obyvateľov Sharpeville, ktorí sú postrachom v našej histórii, sa zrodilo neochvejné odhodlanie, že rešpekt voči ľudskému životu, slobode a blahobytu musí byť zakotvený rovnako ako práva popri moci akejkoľvek sily, ktorá by ich chcela oslabiť“.

Dnes si Sharpeville pamätáme najmä ako symbol strašných obetí rasovej diskriminácie a uctievame si tých, ktorí počas masakru prišli o život.

Zároveň si spomíname, že prezident Mandela pretvoril dedičstvo Sharpeville na pevné odhodlanie chrániť dôstojnosť a práva všetkých ľudí.

Lekciu z vytrvalej juhoafrickej obhajoby rovnosti „mnohých obyvateľov Sharpevillu“ v dejinách krajiny možno použiť všade na svete, nielen v reakcii na organizované, inštitucionálne podoby rasizmu, ale kedykoľvek, keď sa tento zhubný problém objaví, vrátane každodenných osobných kontaktov s ľuďmi.

Vyzývam všetkých ľudí, najmä politických, občianskych a náboženských lídrov, aby dôrazne odsúdili posolstvá a myšlienky založené na rasizme, rasovej nadradenosti alebo nenávisti ako aj tých, ktorí podnecujú k rasizmu, rasovej diskriminácii, xenofóbii a s tým súvisiacej neznášanlivosti. V tento deň reagujme na fakt, že rasová diskriminácia naďalej zostáva vážnou hrozbou a dajme si predsavzatie zastaviť ho pomocou dialógu inšpirovaného preukázateľnou schopnosťou jednotlivcov rešpektovať, chrániť a hájiť našu bohatú rozmanitosť ako jednej ľudskej rodiny.

Anglická verze Poselství generálního tajemníka
Kampaň OSN proti rasismu

Šéf OSN Pan Ki-mun míří do Prahy

27.3.2014 Mluvčí OSN dnes v New Yorku oznámil, že generální tajemník OSN Pan Ki-mun přistane příští čtvrtek na pražském letišti Václava Havla. Téměř přesně po třech letech se tak vrací do České republiky.

V pátek vystoupí v pražském Karolinu s přednáškou „Česká republika a Organizace spojených národů: Mír, rozvoj a lidská práva v měnícím se světě“ a seznámí se také s tím, jak se Praha vyrovnává s měnícím se charakterem počasí a přizpůsobuje se změně klimatu. Na nábřeží Vltavy mu bude předveden mobilní systém protipovodňových zábran, jež město chrání před povodněmi, které Prahu jen za posledních dvanáct let postihly hned několikrát. Setká se i s nejvyššími představiteli země: s prezidentem Milošem Zemanem, premiérem Bohuslavem Sobotkou, ministrem zahraničí Lubomírem Zaorálkem i předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu Janem Hamáčkem.

Z Prahy pokračuje jeho zahraniční cesta do Afriky. V Kigali se 7. dubna Pan Ki-mun zúčastní připomínky 20. výročí genocidy ve Rwandě, jedné z nejtemnějších událostí 20. století.

Pozvánka na přednášku a panelovou diskusi: Jak zmírnit klimatickou změnu?

2.4.2014 Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) vydává již 3. část Páté hodnotící zprávy (AR5). Jedná se o nejkomplexnější shrnutí vědeckých poznatků o klimatické změně za posledních několik let. Zpráva Pracovní skupiny III bude zveřejněna v neděli 13. dubna 2014 v Berlíně. Je zaměřena na mitigaci, tedy předcházení a zmírňování klimatických změn. Souhrnná zpráva AR5 bude zveřejněna na konci října v Kodani.

Akademie věd ČR, Informační centrum OSN v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí UK a Klimakoalice ve spolupráci s nadací Heinrich Böll Vás srdečně zvou na přednášku.

Přednášející: prof. Jim Skea, místopředseda Pracovní skupiny III IPCC

JAK ZMÍRNIT KLIMATICKOU ZMĚNU?

v pondělí 14. dubna 2014 od 16:00 hod.

od 17:00 hod. bude následovat panelová diskuse

Místo: Akademie věd ČR, sál č. 206, Národní třída 3, Praha 1

Prosíme o potvrzení účasti: Petra.Zahradnikova(at)osn.cz, tel. 255 711 645

Program:

Úvodní slovo: velvyslankyně Peruánské republiky Marita Landaveri Porturas.

Přednáška: Prof. JIM SKEA, místopředseda Pracovní skupiny III Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC), Imperial College London, Centrum environmentální politiky

Panelisté: Prof. Jim Skea, Prof. Bedřich Moldan a Mgr. Milan Ščasný, Ph.D., Centrum pro otázky životního prostředí UK.

Přednáška i diskuze budou simultánně tlumočeny.

PDF Pozvánka
IPCC: Dopady, adaptabilita, zranitelnost (zpráva Pracovní skupiny II)

Šéf OSN ocenil připravenost Prahy na změnu klimatu

4.4.2014 Generální tajemník OSN Pan Ki-mun během páteční návštěvy České republiky blahopřál hlavnímu městu Praze k vybudování systému protipovodňové ochrany. Se zájmem si prohlédl ukázku výstavby mobilních protipovodňových zábran, jež brání Vltavě před rozlitím do ulic města. Hasičům z Prahy 1 dokonce symbolicky pomohl při vkládání hliníkových dílů.

„Praha zažila v průběhu posledních dvou dekád velké povodně. Dodnes si pamatuji záběry ze zaplavené Prahy v roce 2002, kdy byla pod vodou například Židovská čtvrť a ohroženy další památky UNESCO v Praze. Povodně způsobily ztráty na životech, desítky tisíc lidí musely být evakuovány a škody se počítaly v desítkách miliard korun,“ řekl šéf OSN novinářům na Alšově nábřeží v Praze.

Systém protipovodňových zábran v Praze je jedním z nejrozsáhlejších v Evropě. „Praha je dobrým příkladem toho, jak přistoupit k problému a chránit životy, majetek a bránit se škodám a následkům změny klimatu,“ řekl Pan Ki-mun s tím, že snižování rizik je jednou z jeho priorit v čele OSN.

MÍR, ROZVOJ A LIDSKÁ PRÁVA V MĚNÍCÍM SE SVĚTĚ

4.4.2014 Přednáška generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna na Univerzitě Karlově po udělení zlaté pamětní medaile UK, 4. dubna 2014

Vážený pane rektore, vážení profesoři, milí studenti, dámy a pánové. Je mi velkou ctí být mezi vámi. Děkuji vám všem za tuto významnou poctu.

Na letních olympijských hrách v Londýně i na zimní olympiádě v Soči jsem běžel s olympijskou pochodní, ale přiznám se, že se mi ani nesnilo o tom, že bych mohl dostat zlatou medaili! Přijímám toto významné ocenění jménem všech, kteří na celém světě slouží Spojeným národům. To oni jsou skuteční šampioni, kterým opravdu patří zlatá medaile za jejich každodenní práci, při níž riskují životy v zájmu míru, rozvoje a ochrany lidských práv ve světě.

Dámy a pánové,

Univerzita Karlova má dlouhou a impozantní historii. Spolupracovala i s OSN, když se její akademici stali spoluautory zpráv Spojených národů. Úřad OSN pro lidská práva uvedl vaše vzdělávání pro lidská práva jako příklad pro všechny. Mnozí absolventi vaší univerzity pracovali přímo pro OSN v oblastech zdraví, životního prostředí a diplomacie.

Pokládám si za čest být jedním z mnoha význačných řečníků, kteří zde promluvili: jedním z nich byl i generální tajemník OSN Javier Pérez de Cuéllar.

Česká republika je dynamický člen OSN, působí v Radě pro lidská práva, přispívá k mírovému narovnání sporů a pomáhá jiným zemím uskutečnit přechod k demokracii.

Nádherné historické centrum Prahy bylo prohlášeno Světovým dědictvím UNESCO, a to zčásti i proto, že tato velmi uznáváná univerzita, na jejíž půdě právě stojím, je proslulým vysokým učením už od 14. století.

Loni jsme si připomněli 20. výročí vstupu České republiky do OSN. Vaše země se stala členem organizace v roce, v němž mnozí z vás přišli na svět. Dnes jak vy, tak i my všichni ostatní vstupujeme do světa, v němž se probíhají ještě výraznější transformace a hnutí, bezprostřední hrozby i slibné příležitosti.

Česká republika během své historie mnohokrát pocítila dopad globálních změn. Máte bezprostřední zkušenost s rivalitou mezi velkými mocnostmi.

V současnosti se objevují noví klíčoví hráči. Asie brzy předstihne Evropu a severní Ameriku v ekonomické síle, počtu obyvatel i technologických investicích. Růst Afriky je na vzestupu: šest z deseti nejrychleji se rozvíjejících ekonomik světa je v Africe.

Změny jsou patrné nejen podle tržních ukazatelů. Vznik nového světa se projevuje i demograficky. Světová populace se mění. V současnosti jsou nejpočetnější skupinou mladí lidé. Avšak do roku 2050 přesáhne počet lidí ve věku přes 60 let počet mladých lidí do 15 let.

V důsledku rychlé urbanizace se z dnešních měst stanou megapole. Lidé se stěhují v mnohem větší míře než dříve a předpokládá se zdvojnásobení migrace.

Na mapě současného světa je mnoho kritických míst.

Mnozí v tomto regionu i v celém světě sdílejí moje obavy týkající se krize na Ukrajině. V sázce je mnoho. Z toho důvodu jsem také minulý měsíc navštívil Kyjev i Moskvu. Hovořil jsem s prezidentem Putinem o nestabilním vývoji. Zdůraznil jsem potřebu zmírnit napětí a zabránit tomu, aby se situace vymkla kontrole. V Moskvě i Kyjevě jsem apeloval na tamní lídry, aby nepodnikali ukvapené kroky a okamžitě zahájili smysluplný dialog.

Problémy Ukrajiny mají dopad daleko za jejími hranicemi. Způsobují rozkol v mezinárodním společenství v době, kdy je zapotřebí, aby se státy sjednotily k řešení globálních problémů.

Budu i nadále dělat vše, co je v mých silách, abych podpořil smírné, diplomatické řešení v souladu se zásadami Charty OSN.

Dámy a pánové,

i když čelíme krizím na Ukrajině a v Sýrii, musíme věnovat pozornost i konfliktům, které jsou neméně závažné, ale často méně viditelné na titulních stránkách novin: velké nepokoje v Jižním Súdánu. Hrůzná brutalita ve Středoafrické republice.

Jsem přesvědčen, že nesmíme pouštět ze zřetele to, co vypadá jako méně bezprostřední nebezpečí, avšak co je o to ničivější hrozbou z dlouhodobého hlediska.

Stojíme na křižovatce. Pro nadcházející rok jsou aktuální tři výzvy, které budou mít vliv na životy budoucích generací.

Zaprvé musíme urychlit naplňování Rozvojových cílů tisíciletí – celosvětového plánu na odstraňování chudoby, hladu a nemocí, zlepšování přístupu ke vzdělání, posilování příležitostí a vytváření čistší a zelenější budoucnosti. Tyto cíle byly stanoveny na období 2000 až 2015. Zbývá tedy už jen rok.

Dosáhli jsme významného zlepšení. Chudoba ve světě se snížila na polovinu. Do škol chodí více dětí. Ale ještě stále máme před sebou dlouhou cestu. Hladem trpí téměř miliarda lidí. Nemoci, jimž lze předcházet, zabíjejí každý den desetitisíce dětí. Ženy stále nejsou v odpovídající míře zastoupeny ve vládách a parlamentech. Růst globální teploty ohrožuje budoucnost naší planety.

Naléhám na světové společenství, aby udělalo maximum pro urychlení postupu k dosažení Rozvojových cílů tisíciletí příští rok. Tou dobou musíme vstoupit do udržitelné budoucnosti a přizpůsobit se měnícímu se globálnímu prostředí.

A to je druhá výzva. Při vytváření dlouhodobého plánu rozvoje pro příští generace vycházíme ze zkušeností, které jsme získali z realizace Rozvojových cílů tisíciletí. Zahájili jsme globální debatu s co nejširším možným počtem účastníků.

Chceme zformulovat odvážný a konkrétní plán reagující na současné potřeby. Musíme posílit rozvoj ve třech směrech: ekonomickém, sociálním i environmentálním. Chceme dosáhnout prosperity a udržitelnosti. Připravujeme nyní „navigaci“, která nám ukáže cestu k lepšímu světu a důstojnému životu pro všechny.

Tím se dostávám ke třetí výzvě: reagovat na změnu klimatu. Tomuto tématu věnuji velkou pozornost při všech svých cestách. Minulý měsíc jsem byl v Grónsku, kde rychle odtávají ledovce. Změna klimatu je existenční hrozbou, avšak využijeme-li možností, které s sebou přináší nutnost se s klimatickou změnou vyrovnat, můžeme dosáhnout velkých ekonomických zisků.

Letos v září uspořádám v New Yorku klimatický summit, který by měl připravit půdu pro uzavření závazné dohody v roce 2015 a měl by zároveň upřít pozornost na možná řešení klimatické krize. Na summit zvu nejvyšší představitele států a vlád, vrcholné manažery, zástupce aktivistických skupin a další účastníky, kteří mají zájem zabývat se tímto problémem konstruktivně a prozíravě.

Dámy a pánové,

toto vše jsou velké výzvy, kterým nemůžeme čelit sami. I proto se tolik snažím podnítit k aktivitě průkopníky současného světa. Vše začíná u zrovnoprávnění žen a podpory mladých lidí. Nahlas a důsledně mluvím všude ve světě o nutnosti skoncovat s porušováním práv žen a umožnit jim hrát ve společnosti oprávněnou, asertivní roli.

V samotné Organizaci spojených národů jsem jmenoval rekordní počet žen do vysokých pozic. Neobsazoval jsem místa ženami samoúčelně: vybíral jsem ty nejlepší uchazeče a zjistil jsem, že když odstraníte diskriminaci, nejlepším kandidátem je často žena. Mohu uvést jeden příklad za všechny. V mírových misích tradičně převládali muži. Když jsem se stal generálním tajemníkem, v čele mírových operacích nepracovaly téměř žádné ženy. Dnes ženy vedou plnou třetinu misí, včetně těch, které působí v nejobtížnějších oblastech – například v Jižním Súdánu nebo na Haiti. Na tým, který likviduje syrské chemické zbraně, dohlíží žena. A v celém systému organizací a agentur OSN dokazují ženy celému světu, že rovnost příležitostí přináší výsledky.

Mladí lidé také mají schopnost měnit náš svět. Jste součástí největší generace mládeže v historii. Máte nebývalou schopnost vytvářet sítě. Máte přístup k bleskovým informacím. Avšak samotné propojování svět nezmění: je zapotřebí přesvědčení.

Právě o tom mluvil Václav Havel ve svém projevu v OSN v roce 2000. Řekl tehdy: „To nejdůležitější, oč je třeba v éře globalizace usilovat, je globální odpovědnost.“

Vaše rodina, vaše komunita a vaše země jsou jistě nesmírně důležité, ale bezpečnost jich samotných nestačí. Musíte se povznést nad osobní i národní zájmy. Existují různé způsoby, jak to můžete udělat: můžete se stát lékaři, umělci, politiky nebo filantropy.

Ať už si vyberete jakoukoliv profesi, nebo i před začátkem své kariéry, můžete být aktivisty. Stačí využít technologie, které máte v rukou, a můžete sledovat dodržování lidských práv, šířit své názory a usilovat o to, aby se jednalo.

To je moje výzva k vám: staňte se globálními občany. Obhajujte mír, spravedlnost, lidská práva a lidskou důstojnost. Stůjte při Spojených národech. Buďte vynikající, každý ve svém oboru, jakožto šampioni našich sdílených hodnot.

Děkuji vám.

Jedná se o připravenou verzi přednášky, nikoliv o skutečně přednesený text.

20 let od genocidy ve Rwandě: V čem jsme se poučili a v čem nikoli?

7.4.2014 Pan Ki-mun

Ve Středoafrické republice v současné době vláda i občanští aktivisté usilovně hledají cestu ke stabilizaci situace a udržení míru. Já sám jsem se v pondělí zúčastnil ve rwandském Kigali připomínky 20. výročí genocidy. Její dozvuky stále ještě pozorujeme v nejistoté oblasti Velkých jezer i ve vědomí mezinárodního společenství. Každá situace má svůj vlastní vývoj. Stejně je tomu u syrského konfliktu, který si každý den vybírá nové oběti na životech. Všechny ale představují složitý problém, jehož vyřešení je otázkou života a smrti: co může mezinárodní společenství dělat, když jsou nevinní lidé hromadně zabíjeni a vláda nedokáže své lidi ochránit, nebo se sama násilí přímo účastní?

Genocidy ve Rwandě a Srebrenici se staly symbolem selhání mezinárodního společenství. Míra brutality ve Rwandě dodnes šokuje. Každý den bylo zavražděno 10 tisíc lidí. Umírali denně, celé tři měsíce. Za zvuků nenávistného vysílání jedné z rozhlasových stanic zabíjeli Rwanďané Rwanďany.

Díky poučení z těchto hrozných událostí se od té doby podařilo realizovat významné kroky. Mezinárodní společenství je jednotné v odporu proti beztrestnosti. Důkazem toho je ustanovení Mezinárodního trestního soudu. Mezinárodní tribunály a tribunály s podporou OSN, mezi nimi i Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu, posuzují odpovědnost viníků a mají prokazataleně odstrašující účinek na potenciální pachatele přečinů proti mezinárodním normám. Přelomové bylo odsouzení někdejší hlavu státu za válečné zločiny.

Odpovědnost za ochranu

Mezinárodní společenství podpořilo princip odpovědnosti za ochranu. Žádný stát už nadále nemůže označovat odpudivé zločiny za svou vnitřní záležitost, jíž se mezinárodní zájem netýká. Rostoucí počet vlád a regionálních organizací vytváří mechanismy pro předcházení genocidě. OSN a její partneři stále častěji vysílají do problematických míst pozorovatele pro lidská práva. Jsou prodlouženou rukou, která vládám i nevládním aktérům dává na srozuměnou, že svět se dívá. A protože takové zločiny vyžadují plánování, zaměřujeme se na hlavní rizikové faktory, od absence institucí až po nenapravené křivdy.

Důrazněji také chráníme civilisty, mimo jiné také před velmi rozšířeným sexuálním násilím. Asertivní přístup při udržování míru pomohl k porážce jedné z nejbrutálnějších ozbrojených milic na východě Demokratické republiky Kongo. OSN otevřela dveře základen svých mírových misí v Jižním Súdánu pro tisíce lidí, kteří v nich nalezli útočiště před ohrožením životů. Před dvaceti lety by takové kroky byly nepředstavitelné. Dnes jde o promyšlenou politiku, příklad naší iniciativy „Rights Up Front“ v praxi, tedy poučení ze Rwandy uvedené v život. Zmíněné situace jsou sice stále křehké, ale směřování je jasné: více a nikoliv méně ochrany.

Neúspěchy a selhání

Přesto se nadále setkáváme s neúspěchy. Ukončení občanské války na Srí Lance v roce 2009 vyústilo v desítky tisíc obětí na životech a systémové selhání OSN. Více než tři roky se mezinárodní společenství nebylo schopné shodnout na postoji k situaci v Sýrii. Země dostávala jen zlomek potřebné humanitární pomoci, avšak zbraně byly dodávány oběma stranám v mylném přesvědčení, že situaci lze vyřešit s jejich pomocí.

Svět musí tyto morální mezery překonat. Mezi členskými státy může docházet k rivalitě kvůli národním zájmům, mohou postrádat ochotu přijmout nové finanční či vojenské závazky. Může je odrazovat složitost problémů a s nimi spojená rizika, mohou mít obavy, že diskuse o bezprostředně hrozící krizi v jiných zemích by mohla obrátit pozornost na jejich vlastní situaci. Avšak důsledky této lhostejnosti a nerozhodnosti jsou zřejmé: prolévání krve nevinných, destrukce společností, a opakovaná prohlášení politických lídrů „už nikdy“, která jsou projevem neustálých selhání.

Středoafrická republika nutně potřebuje pomoc

Celých uplynulých deset let se Středoafrická republika usilovně snažila upozornit svět na závažnost své situace. V loňském roce se stát zhroutil, zavládlo bezpráví a hrůzné vraždění. V zemi zavládl strach a lidé se dali na útěk. Náboženská identita je zneužívána v boji za politické cíle a dlouholetá tradice mírového soužití křesťanů s muslimy je ohrožena.

Vyzývám mezinárodní společenství k poskytnutí vojenské podpory, která je nezbytná k záchraně životů, pomůže dostat policisty zpátky do ulic a umožní návrat lidí do jejich domovů. Africká unie spolu s Francií již vyslaly vojáky, snahy Evropské unie o nasazení společných jednotek jsou zatím neúspěšné. Neméně naléhavá je nutnost zahájit politický proces vedoucí k usmíření. Další šíření násilí může ohrozit širší region.

Dojde-li k tak hlubokému kolapsu země, může se problém zdát nepřekonatelným. Historie však dokazuje opak. Trvalá podpora mezinárodního společenství pomohla Sieře Leone i Timoru-Leste provést zásadní transformaci. Rwanda zaznamenala významný pokrok v rozvoji a také jiné země se zotavily z nepopsatelného násilí. Středoafrická republika se může vydat stejnou cestou. Budu nadále podporovat vládu při určování směru vývoje k dosažení stability a prosperity země tak, jak to její zdroje a tradice umožňují.

Ve Rwandě jsem navštívil památník genocidy a uctil oběti. Podobně jednám i v případě jiných tragédií, které postihly svět, od Osvětimi a Kambodži před desetiletími až po ty současné. Mezinárodní společenství nemůže projevovat znepokojení nad ohavnými zločiny a poté couvnout před závazkem a vůli poskytnout zdroje, které by jim mohly zamezit. Světoví lídři by se měli více snažit zabránit vyhnutelnému a čelit krutosti, která se odehrává před našimi zraky. Lidé kdekoliv ve světě by se měli vžít do situace všech zranitelných, od Sýrie po Středoafrickou republiku, a klást si otázku, co dalšího by ještě mohli udělat pro vytvoření světa, v němž důstojnost a lidská práva jsou přiznávána všem. Ukažme lidem, kteří čelí strašlivým hrozbám, že nejsou sami a opuštění. Že záchrana, kterou potřebují, je na cestě.

Středoafrická republika: Zoufalství je slabé slovo

16.4.2014 Pan Ki-mun

Rada bezpečnosti schválila můj návrh vyslat do Středoafrické republiky mírovou misi OSN. Deset tisíc vojáků a téměř dva tisíce policistů by měly ve zdevastované zemi zavést alespoň náznak řádu. Se situací jsem se přímo na místě seznámil během své nedávné návštěvy v této zemi. Nazvat ji zoufalou je slabé slovo. Více než polovina obyvatel země velké jako Texas potřebuje životadárnou pomoc. Každý čtvrtý člověk je na útěku z domova. V provizorních táborech kolem hlavního města Bangui se o jednu toaletu dělí 500 lidí. S nadcházejícím obdobím dešťů se situace ještě zhorší. „Kdo by tady chtěl žít? Ale když zůstaneme tam, kde jsme žili, půjde nám o život,“ volala na mě jedna žena.

Většina muslimského obyvatelstva ze země uprchla před vlnou sektářského násilí, které ze všech stran dopadá na nevinné. Zvěrstva neustávají. Justiční systém se zhroutil. Etnicko-náboženské čistky jsou realitou. Celé komunity se rozpadly. Přes všechno strádání je tím, čeho se Středoafrické republice dostává nejméně, čas. Příprava mírové mise zabere nejméně šest měsíců. A obyvatelé země budou zatím dál každý den bojovat o přežití.

Ve Středoafrické republice jsem se zastavil na cestě do Rwandy, kde jsem se účastnil připomínky 20. výročí genocidy. Vyjádřil jsem tam svůj hluboký zármutek nad nečinností mezinárodního společenství ve chvíli, kdy země potřebovala pomoc. Bude nyní mezinárodní společenství jednat, abychom se za dvacet let nemuseli znovu omluvat za nečinnost ve chvíli, kdy jsme měli možnost zakročit? Uvědomí si lídři států poučení z minulosti a zabrání opakování Rwandy?

V centru jedné z nejvíce postižených čtvrtí Bangui jsme projížděli kolem betonových trosek obchodů a domů. Viděl jsem nákladní vozy přeplněné hrnci, pánvemi, džbánky na vodu, posledním zbývajícím majetkem obyvatel na útěku. Vyslechl jsme si trýznivé příběhy sexuálního násilí, únosů a neustálého ohrožení života. Z lidí fakticky vězni, kteří se jen zoufale snaží uprchnout. Řekli mi, že školy, nemocnice a dokonce i hřbitovy jsou přeplněné. Jeden člověk naříkal: „Nemůžeme se ani postarat o naše mrtvé!“

Bezpečnost, pomoc vládě, politický proces

Je nejvyšší čas pomoci těm, co ještě žijí. K tomu je zapotřebí rychle jednat na třech frontách. V první řadě: bezpečnost. Africká unie a francouzské ozbrojené síly se snaží obnovit mír a bezpečnost. Vojenské síly Evropské unie, které začaly působit tento týden, jsou vítanou pomocí. K zastavení násilí a na ochranu civilistů jsou ale nutné další posily. Vyzval jsem proto k okamžitému rozmístění dalších tří tisíc vojáků a policistů, kteří by připravili podmínky pro budoucí mírovou misi OSN.

Zadruhé: vláda potřebuje pomoc v nejzákladnějších věcech. Policie, soudy i vězeňská služba musí začít zase fungovat. Prozatímní prezidentka Catherine Samba-Panzaová je odhodlána obnovit autoritu státu. Bez finančních prostředků jsou však její možnosti velmi omezené. Ani financování humanitární pomoci není dostatečné. Země dostala jen dvacet procent přislíbených prostředků.

Zatřetí: mírová mise je jen součástí řešení. Zcela nezbytné je zahájení inkluzivního politického procesu v zemi.Při prosazování tolerance, nenásilí a dialogu musí sehrát klíčovou roli komunitní a náboženští vůdcové. Pro mír bude důležitá i schopnost pohnat k odpovědnosti ty, kdo spáchali zločiny. Středoafričané musí vidět, že právo platí pro všechny bez ohledu na to, kdo jsou nebo v co věří. Od lídrů po jednotlivé bojovníky.

Toto jsou základní kameny pro usmíření a zajištění podmínek k návratu uprchlíků a vysídlenců zpět do domovů. Alternativním vývojem by byl faktický rozklad, který by zasel zárodky konfliktu a nestability do křehkého srdce Afriky na řadu let, možná na celé generace.

Během mé návštěvy v Bangui mi vůdkyně ženské mírové iniciativy řekla: „Naše společnost je rozložená, pouta jsou zpřetrhána. Už nás nic nespojuje. Vy ale zastupujete svět a jste tady. Jsme tedy součástí světa.“ Její důvěra mě potěšila, ale uvědomuji si, že abychom si ji zasloužili, musíme jednat.

Středoafrická republika má bohaté přírodní zdroje a úrodnou půdu. Po celé generace byla křižovatkou kultur, na níž spolu v míru žily rozmanité komunity. Mezinárodní společenství teď musí dokázat, že Středoafričané jsou součástí lidstva i naší společné budoucnosti. I malá pomoc bude mít dlouhodobý vliv. Neseme společnou odpovědnost za to, že budeme jednat, namísto abychom se za dvacet let omlouvali.

Autor je generálním tajemníkem OSN

Jan Dusík bude v Praze jednat o globálních tématech životního prostředí

24.4.2014 Šéf evropské kanceláře Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) Jan Dusík, bývalý ministr životního prostředí, přijede v pondělí 28. dubna 2014 na oficiální návštěvu ČR. S představiteli státu bude jednat o spolupráci mezi Českou republikou a UNEP. 

Témata rozhovorů se budou zejména týkat účasti delegace ČR na prvním zasedání celosvětového shromáždění o životním prostředí (United Nations Environment Assembly) na ministerské úrovni a o pozicích ČR pro toto zasedání

cílech udržitelného rozvoje vyjednávaných v rámci OSN

mezinárodních vyjednáváních o klimatu (zářijový summit OSN a konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu v Limě

prioritách UNEP, např. zelené ekonomice či udržitelné spotřebě a výrobě

přípravě čtvrtého zasedání smluvních stran Karpatské úmluvy v Mikulově v září 2014, jemuž bude ČR předsedat


Jan Dusík se v Praze setká i s novináři, zájemci o rozhovor kontaktujte, prosím, iCentrum OSN v Praze (Petra.Zahradnikova(at)osn.cz, tel. 606712535).

Mateřství, otcovství a práce: legislativa a praxe ve světě

16.5.2014 Mezinárodní organizace práce (ILO) vydala novou zprávu o přístupech jednotlivých zemí světa k rodičovské dovolené. Zpráva nazvaná Mateřství, otcovství a práce: legislativa a praxe ve světě obsahuje informace o délce rodičovské dovolené, způsobech finančního zajištění rodičů na mateřské dovolené, jiných formách zvýhodnění rodičů, zajištění péče o děti či o ochraně pracovních míst.

Zpráva hodnotí současný stav mateřských a otcovských práv na celém světě. Srovnává právní i praktická opatření v 185 státech. Vychází z široké škály právních a statistických indikátorů a uvádí i přehled vývoje za posledních 20 let. Zpráva se zabývá také vlivem nedávné ekonomické krize a úsporných opatření na tuto oblast.

Podle zprávy ILO má většina států světa zavedeny právní standardy na ochranu pracovních práv rodičů, ne všechny ale odpovídají mezinárodním standardům ILO. Jedním z přetrvávajících problémů je efektivní uplatňování právních předpisů.

Fakta

– 98 ze 185 zemí světa má minimálně 14-týdenní rodičovskou dovolenou. Ve 42 státech mají dokonce rodičovskou dovolenou delší než 18 týdnů.

-74 států vyplácí finanční podporu ve výši minimálně dvou třetin předchozích příjmů po dobu nejméně 14 týdnů.

– 107 států světa vyplácí rodičovský příspěvek ze státního rozpočtu, jen ve 24 zemích proplácí příspěvek zaměstnavatel.

– jen 20 zemí ze 185 nemá zavedena opatření proti diskriminaci žen během těhotenství a rodičovské dovolené.

– 78 ze 167 zemí má zavedenu možnost rodičovské dovolené pro muže a z nich 70 vyplácí i rodičovský příspěvek.

Pozvánka na odborný workshop: Jak naše talíře otáčí světem?

19.5.2014 Zveme Vás na odborný workshop určený učitelům a studentům pedagogiky a zaměstnancům rozvojových a environmentálních NNO, který pořádáme v Informačním centru OSN v Praze  dne 27. května 2014 od 9 do 13 hod.

Cíle workshopu:

– Seznámení s novým tématem, které v našem každodenním životě propojuje rozvojovou a environmentální oblast

– Představení jiného úhlu pohledu na téma potravinové bezpečnosti, s důrazem na oblasti na které máme přímý vliv

– Inspirace pro další práci s tématem zodpovědné spotřeby

Co spojuje vepřový řízek s Amazonskými pralesy? Když jsme tuto otázku pokládali kolemjdoucím v pražských ulicích, všichni dotázaní zvedali udiveně obočí. Což právě teď možná činíte i vy. Kupodivu toto propojení existuje, ačkoliv je pro mnohé z nás neviditelné. Ve skutečnosti takových neviditelných spojení mezi námi, českými spotřebiteli, a zbylým světem, existuje mnoho. Zcela jednoduše, pokud by celé lidstvo žilo jako průměrný český občan, potřebovali bychom pro udržení světové spotřeby 2,8 planety.

Koncept udržitelné nebo zodpovědné spotřeby zatím v naší společnosti není rozšířeným tématem. Může být vnímán jako složitý, možná omezující naši svobodu nebo také jako finančně nákladný. Tyto představy mohou být částečně pravdivé (ne však nutně), nicméně zamyšlení nad způsobem, jakým žijeme a jaký model společnosti svými spotřebitelskými volbami podporujeme, je nezbytné. Souvisí to totiž s klíčovými výzvami, kterým dnes lidstvo čelí a které si vyžadují naši pozornost.

Prosíme zaregistrujte se.

PDF Pozvánka

Pozvánka: Oslavte s námi Den Afriky!

19.5.2014 Srdečně zveme všechny zájemce na veřejnou diskusi u příležitosti Dne Afriky 2014: Afrika jako kontinent kulturního bohatství, pokroku a nových příležitostí. Akce se koná ve čtvrtek 22. května 2014 od 10:30 do 13:30 hod. v Informačním centru OSN v Praze.

Prosíme potvrďte svou účast do 21. května 2014 na Petra.Zahradnikova(at)osn.cz nebo tel: 255 711 645.

PDF Pozvánka

Mezinárodní den mírových sil OSN

28.5.2014 První operace OSN na udržování míru vznikla v roce 1948. Od té doby se koncept mírových sborů stal jedním z hlavních nástrojů mezinárodního společenství na zvládání komplexních bezpečnostních krizí. Mezinárodní den mírových sil OSN(29. května) je příležitostí ocenit jejich práci a zároveň uctít památku těch, kteří ve službách OSN položili životy. Za celou historii to byly již více než tři tisícovky modrých přileb, jen za loňský rok 106 mužů a žen.

V 16 současných operacích OSN působí 120 tisíc mírotvůrcu – 85 tisíc vojáků, 13 tisíc policistů a témeř 20 tisíc civilních zaměstnanců a dobrovolníků. Rozpočet na rok 2013–2014 činí 7,54 miliardy USD, to je méně než 0,5 % celosvětových výdajů na zbrojení.

Dynamické a flexibilní

„Mírové operace se neustále přizpůsobují novým podmínkám a výzvám. Rostou nejen co do počtu vojenského, policejního a civilního personálu, ale i co se týká podmínek a úkolů. Mírové operace nikdy nebyly tak dynamické a flexibilní jako dnes,“ říká zástupce generálního tajemníka OSN pro mírové operace Hervé Ladsous.

Generální tajemník OSN Pan Ki-mun v poselství k mezinárodnímu dni ocenil úlohu mírových sil a připomněl, že jen v loňském roce ustavila Rada bezpečnosti dvě nové mise. „Znovu tak potvrdila důvěru ve schopnost příslušníků mírových sil obstát v obtížných situacích,“ řekl šéf OSN. Vyzdvihl také to, že se poprvé v historii postavila do čela vojenské operace OSN žena.

Celý text poselství:

Mírové operace OSN mají dlouhou a hrdou historii. Od roku 1948 až do současnosti působil ve více než 70 mírových misích na čtyřech kontinentech více než million příslušníků mírových sborů. Můžeme si být jisti, že i v budoucnu budou mírové síly OSN schopny čelit novým výzvám.

V současnosti má Organizace spojených národů ve světě 16 mírových misí, v nichž slouží 116 tisíc příslušníků z více než 120 zemí. Tito vojáci, policisté a civilní zaměstnanci navzdory velkým rizikům pomáhají stabilizovat společnosti, chránit civilisty, prosazovat zákonnost a podporovat dodržování lidských práv. Ve službě pod vlajkou OSN přišlo v loňském roce o život 106 příslušníků mírových sil. Celkový počet ztrát na životech v misích OSN již přesáhl 3 200. Truchlíme nad ztrátou každého z těchto statečných lidí spolu s jejich přáteli a rodinami a vždy znovu připomínáme, že jejich přínos pro mír nebude nikdy zapomenut.

Mírové operace OSN se modernizují tak, aby dokázaly reagovat na budoucí bezpečnostní výzvy. Využívají nových technologií, jako jsou například neozbrojená bezobslužná vozidla, zdokonalují způsoby práce s cílem lépe chránit civilisty, zvyšují zastoupení žen ve svých řadách a upevňují partnerství s regionálními organizacemi. OSN zlepšuje své logistické a administrativní postupy, posiluje infrastrukturu a podniká další kroky k lepšímu využití možností svých zaměstnanců. Klademe si za cíl postarat se o to, aby mírové operace byly rentabilní, hodnotnou investicí, která bude přinášet velké zisky a především zachraňovat životy.

Celý text poselství:

„Mírové operace OSN mají dlouhou a hrdou historii. Od roku 1948 až do současnosti působil ve více než 70 mírových misích na čtyřech kontinentech více než million příslušníků mírových sborů. Můžeme si být jisti, že i v budoucnu budou mírové síly OSN schopny čelit novým výzvám.

V současnosti má Organizace spojených národů ve světě 16 mírových misí, v nichž slouží 116 tisíc příslušníků z více než 120 zemí. Tito vojáci, policisté a civilní zaměstnanci navzdory velkým rizikům pomáhají stabilizovat společnosti, chránit civilisty, prosazovat zákonnost a podporovat dodržování lidských práv. Ve službě pod vlajkou OSN přišlo v loňském roce o život 106 příslušníků mírových sil. Celkový počet ztrát na životech v misích OSN již přesáhl 3 200. Truchlíme nad ztrátou každého z těchto statečných lidí spolu s jejich přáteli a rodinami a vždy znovu připomínáme, že jejich přínos pro mír nebude nikdy zapomenut.

Mírové operace OSN se modernizují tak, aby dokázaly reagovat na budoucí bezpečnostní výzvy. Využívají nových technologií, jako jsou například neozbrojená bezobslužná vozidla, zdokonalují způsoby práce s cílem lépe chránit civilisty, zvyšují zastoupení žen ve svých řadách a upevňují partnerství s regionálními organizacemi. OSN zlepšuje své logistické a administrativní postupy, posiluje infrastrukturu a podniká další kroky k lepšímu využití možností svých zaměstnanců. Klademe si za cíl postarat se o to, aby mírové operace byly rentabilní, hodnotnou investicí, která bude přinášet velké zisky a především zachraňovat životy.

Pan Ki-mun

NOVÝ FILM: Cesta k nacistické genocidě

20.6.2014 Na YouTube kanálu iCentra OSN je ke shlédnutí a ke stažení nový dokument Cesta k nacistické genocidě (38 min.). Film je stručným přehledem dějin a příčin holocaustu.

Film vyrobilo americké Muzeum holocaustu. Pražské iCentrum OSN připravilo s podporou osvětového a vzdělávacího programu Holocaust and the United Nations českou verzi. Film je určen ke vzdělávacím účelům. Zpřístupňovat ho budeme především mladým lidem, a to prostřednictvím možnosti shlédnout nebo stahovat ho on-line, propagací na sociálních sítích a přímou distribucí do škol.

Osvětový a vzdělávací program OSN o holocaustu film přeložil z angličtiny do všech oficiálních jazyků OSN (arabština, čínština, francouzština, ruština a španělština) a prostřednictvím sítě informačních center OSN ho dává k dispozici pedagogům na celém světě.

Film doprovází i stručný tiskový materiál o holocaustu a hlavních milnících 2. světové války.

V případě zájmu je možné vyžádat si DVD s filmem ve vysokém rozlišení, který vám zdarma zašleme poštou.

Historie holocaustu a hlavní milníky 2. světové války

Pan Ki-mun: Nezákonné drogy plodia násilné trestné činy a oslabujú základné štátne inštitúcie

24.6.2014 Odkaz k Medzinárodnému dňu proti zneužívaniu ilegálnemu obchodovaniu s drogami

Zneužívanie drog a ilegálne obchodovanie majú katastrofálne následky na celosvetovú snahu zlepšiť prosperitu a rovnosť pre všetkých. Každý rok na predávkovanie, ktorému je možné predísť, zomrie približne 200 000 ľudí. Nezákonné drogy plodia násilné trestné činy a oslabujú základné štátne inštitúcie.

Krajiny, ktoré sú v období po ukončení konfliktu alebo sa snažia vykryť hospodársky pokles, môže ochromiť, keď nezákonné drogy prúdia cez ich hranice. Spojené národy, ktoré pracujú v oblastiach presadzovania práva, zdravia, ľudských práv a ďalších, sú pevne odhodlané pomôcť im brániť sa voči nezákonným drogám a predchádzať tomu, aby sa šíriace drogy u nich udomácnili.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a ilegálnemu obchodovaniu vyzývam medzinárodné spoločenstvo, aby v rámci budovania bezpečnejšej a trvalo udržateľnejšej budúcnosti posilnilo svoj boj proti nezákonným drogám.

Slovenský překlad: Informační servis OSN ve Vídni

UNHCR: Počet lidí na útěku z domova poprvé od 2. světové války přesáhl 50 milionů

24.6.2014 Agentura OSN pro uprchlíky (UNHCR) u příležitosti Světového dne uprchlíků (20.6.) vydala nový globální přehled o situaci lidí, kteří byli nuceni opustit své domovy – uprchlíků, vnitřně přesídlených, žadatelů o azyl a lidí bez státní příslušnosti. V roce 2013 jejich počet poprvé od druhé světové války přesáhl 50 milionů a zvýšil se oproti roku 2012 o 6 milionů.

Z celkových 51,2 milionu nuceně přesídlených je 16,7 milionu uprchlíků (na útěku opustili hranice své země), 33,3 milionu vnitřně přesídlených (opustili domov, ale zůstávají ve své zemi) a 1,1 milionu žadatelů o azyl. Do celkového počtu 51,2 milionu nejsou započítáni lidé bez státní příslušnosti. Podle odhadů jich ve světě žije více než 10 milionů.

Každou minutu nedobrovolně opustí domov osm lidí. Ve světle probíhajícího fotbalového šampionátu si musíme uvědomit, že během jediného utkání kvůli ohrožení života opustí 720 lidí všechno, co mají, jen aby mohli přežít.

Polovina uprchlíků podporovaných UNHCR žila na konci roku 2013 v exilu více než pět let a padesát procent uprchlíků jsou děti ve věku do 18 let.

Nejvíce lidí se statusem uprchlíka pochází z Afghánistánu (přibližně 2,5 milionu osob), Sýrie (2,4 milionu), Somálska (1,1 milionu), Súdánu (650 tisíc), Demokratické republiky Kongo (500 tisíc) a Barmy (480 tisíc). Nejvyšší počet uprchlíků na západní polokouli žije v Ekvádoru, většina z nich přichází z Kolumbie. Podle regionů pochází nejvíce uprchlíků z Asie a Pacifiku (3,5 milionu), Subsaharské Afriky (2,9 milionu) a Blízkého východu a Severní Afriky (2,6 milionu).

Rekordní počet vysídlených mají na svědomí především konflikty v Sýrii (2,5 milionu uprchlíků a 6,5 milionu vnitřně přesídlených), ve Středoafrické republice a Jižním Súdánu.

UNHCR hledá dlouhodobá řešení v rámci dostupných možností, tedy dobrovolných návratů do země původu, integrace v cílové zemi či přesídlení do třetí země. V roce 2013 se domů vrátil rekordně nízký počet uprchlíků za posledních 25 let: přibližně 415 tisíc lidí. Necelých 100 tisíc uprchlíků našlo nový domov v jednom z 21 států v rámci přesídlení do třetích zemí.

Lidé, kteří byli z obavy o vlastní bezpečnost nuceni opustit domov ale nejsou jen statistická čísla. Jsou to konkrétní lidé, jejichž osudy jsou stejně rozmanité, jako oni sami. Právě osudy těchto lidí jsou hlavním tématem letošního Světového dne uprchlíků.

Tisková zpráva UNHCR 

Stav ve světě – uprchlíci video

Světová zpráva OSN o drogách 2014

27.6.2014 Vývoj situace v oblasti produkce drog a drogově závislých

Spotřeba drog ve světě zůstává na zhruba stejné úrovni. Nezákonné drogy jednorázově či pravidelně užívá asi 5% populace ve věku 15-64 let. Zpráva upozorňuje na nedostatek služeb pro uživatele drog. Jen jeden ze šesti má přístup k léčbě závislosti. V roce 2012 zemřelo na následky užití drog 200 tisíc lidí. “Musíme se víc zaměřit na dostupnost léčby a lidská práva těch, kteří jsou na drogách závislí,” říká šéf Úřadu OSN pro drogy (UNODC) a kriminalitu Jurij Fedotov.

Fedotov dále zmiňuje nutnost celosvětového závazku při boji proti drogám, který je klíčový pro úspěch tohoto snažení. Je důležité se zaměřit na prevenci, léčbu a následné začlenění vyléčených zpět do společnosti. Zdůraznil také, že kontrolované látky by měly být ve větší míře dostupné pro lékařské účely, včetně léků proti bolesti, toto opatření by snížilo riziko nelegálního zneužívání drog a problémů s tím spojených.

Nárůst produkce opia v Afghanistánu představuje podle Fedotova jednu z největších překážek v boji proti nelegálnímu šíření drog. Nějvětší světový producent opia roršířil obdělávanou plochu o 36 procent z 154 000 hektarů v roce 2012 na 209 000 hektarů v roce 2013. Celosvětová produkce se pohybuje okolo 5 500 tun opia a Afghanistán pokrývá toto množství asi z 80 procent.

Co se kokainu týče, jeho produkce celosvětově klesá. I přes tento pokles, se kokain stává čím dál více dostupným zejména v Jižní Americe a Africe. Oproti tomu, globální produkce pervitinu se více než zdvojnásobila mezi lety 2010 a 2012, hlavně v Mexiku a USA.

Světový den populace

11.7.2014 7 miliard lidí. Tolik nás dnes žije na Zemi. Přitom v roce 1950 to bylo jen 2,5 miliardy. První miliardy dosáhlo lidstvo za 1800 let. Druhé již za pouhých 127 let, třetí za 33 a šesté a sedmé za rekordních 12 let. Od té doby se populační růst mírně zpomalil. V současné době roste světová populace přibližně o 1,1 % za rok, tedy asi o 75 milonů. Podle odhadů dosáhne počet obyvatel Země na konci tohoto století 10 miliard (růst z 9 na 10 miliard bude trvat asi 40 let).

Náš současný svět sedmi miliard lidí je pochopitelně jak velkou výzvou tak i příležitostí. Počet lidí ovlivňuje udržitelnost života, přináší rychlou urbanizaci, klade rostoucí nároky na vzdělávací a zdravotnické systémy a v neposlední řadě přináší nové nároky na určité skupiny obyvatelstva.

Současných 1,8 miliardy mladých lidí je historicky největší generací. Mladých ve věku 10 – 24 let je přibližně jedna čtvrtina populace. Většina z nich žije v rozvojových zemích. „Mnozí z nich nemají příležitost získat kvalitní vzdělání, najít solidní práci ani účastnit se veřejného a politického života,“ říká šéf OSN Pan Ki-mun. Podle UNESCO více než půl miliardy lidí ve věku 15 – 24 let žijí pod příjmovou hranicí 2 USD na den a jsou vystavováni diskriminaci a marginalizaci.

Více o Mezinárodním dni populace

Kariéra v OSN: příležitost pro mladé Čechy

29.7.2014 Program OSN pro mladé profesionály (Young Professionals Programme, YPP) je v roce 2014 otevřen občanům České republiky. Organizace spojených národů takto hledá mladé a vysoce kvalifokované kandidáty, kteří se chtějí profesionálně uplatnit jako pracovníci mezinárodního úředního aparátu. YPP je náborovou iniciativou, která má do OSN přivést nové talenty. Nábor probíhá ve fromě vstupních zkoušek.

Kdo se může přihlásit

Uchazečům musí být na konci roku 2014 méně než 32 let, mají alespoň bakalářské vzdělání a umí plynně anglicky a/nebo francouzsky.

Výběrová řízení proběhnou ve všech zemích, které byly letos do programu zařazeny (včetně České republiky) ve stejný den, 4. prosince 2014. Uchazeči se mohou zúčastnit v kterémkoli místě, kde se bude konat, bez ohledu na státní příslušnost. Seznam míst bude zveřejněn později.

Během výběrového řízení budou prověřovány důležité znalosti, schopnost analytického myšlení i schopnost vypracovávat koncepty a v neposlední řadě i přehled o mezinárodním dění.

Úspěšní uchazeči mohou získat dvouletý kontrakt v OSN podle své odbornosti. Poté bude její/jeho práce přehodnocena s možností dalšího pracovního zařazení. V OSN se prosazuje schopnost pracovníků měnit místo svého působení i náplň vykonávané práce. Po dvouleté vstupní době je pravděpodobné, že nově přijatí mladí profesionálové změní místo výkonu práce. Organizace nabízí solidní podporu a pomoc v oblasti mobility a podpory kariérního růstu tak, aby se noví zaměstnanci byli schopni adaptovat na nová prostředí i obsah práce. Cílem je dosáhnout vysoké profesionality a prodiktivity a zároveň zajištění uspokojení z práce v mezinárodním prostředí.

Termíny pro výběrové řízení

Přihlásit se můžete on-line v následujících odborných kategoriích a termínech. Nepřehlédněte, první termíny jsou již 13. srpna, další 20. srpna a poslední 27. srpna podle příslušné odbornosti.

do 13. srpna 2014

Information Systems and Technology

Political Affairs

do 20. srpna 2014

Economic Affairs

Radio Producer (v těchto jazycích: arabština, čínština, svahilština, španělstina a ruština)

do 27. srpna 2014

Human Rights

Photographer

Často kladené otázky: UN Careers
Ukázkové testy
Proces žádostí

Den mladých lidí: Více příležitostí i problémů

12.8.2014 V současnosti na světě žije nejpočetnější generace mladých ve věku od 15 do 24 let, celkem 1,2 miliardy lidí. Oproti minulým generacím mají více studijních příležitostí, možností cestovat, využívat nové technologie. Zároveň ale čelí jiným a možná i těžším výzvám stále propojenějšího světa.

Počet nezaměstnaných mladých lidí je rekordně vysoký. Podle Mezinárodní organizace práce (ILO) je na světě téměř 75 milionů mladých lidí, kteří hledají práci. To představuje nárůst o více než 4 miliony od roku 2007. Středoškolské, bakalářské a dokonce ani magisterské vzdělání už nejsou zárukou, že mladý člověk po studiu najde práci. S narůstajícími náklady na vysokoškolské vzdělání a nejistou budoucností mladí lidé chtějí, aby o jejich situaci nerozhodovali jenom politici, ale aby se sami mohli na rozhodování o věcech, které se jich dotýkají, podílet.

Valné shromáždění vyhlásilo 12. srpen v roce 1999 Mezinárodním dnem mládeže. Chce tak upozorňovat na problematiku mladých lidí a zároveň tuto skupinu etablovat jako platného hráče současné globální společnosti.

Generální tajemník OSN zahrnul spolupráci s mladými lidmi mezi své hlavní priority. V roce 2013 jmenoval svého vyslance pro záležitosti týkající se mládeže. Ve svém letošním poselství k mezinárodnímu dni, jehož hlavním tématem je podpora mladých s duševním onemocněním, připomíná mezinárodnímu společenství, že je nutné zvyšovat povědomí a investovat do podpory mladých lidí s duševním onemocněním. Podle nedávno publikované zprávy OSN trpí 20 procent mladých lidí po celém světě nějakou duševní chorobou. Rizika jsou obzvláště velká při přechodu z dětství do dospělosti a stigma a stud často zhoršují tento pocit a brání jim vyhledat podporu, kterou potřebují.

Kampaň „Mental Health Matters“

Nový program globálního rozvoje na dosah

14.8.2014 Amina Mohammed

Od newyorské East River přichází nadějná zpráva. Po roce a půl nesnadných vyjednávání dokončily členské státy OSN úspěšně návrh globálních cílů udržitelného rozvoje. Jde o priority, jimiž se bude řídit mezinárodní rozvoj poté, kdy na konci roku 2015 skončí Rozvojové cíle tisíciletí (MDGs). Jde o významný krok ve společném úsilí o zajištění důstojného života pro všechny lidi.

Debata o nové agendě rozvoje bude pokračovat a návrh cílů udržitelného rozvoje (SDGs) je pouze částí podstatně většího balíku dohod, na nichž je třeba se v září 2015 shodnout. Přesto stojí ze reflexi na čem se teď státy světa dokázaly v OSN dohodnout. V mnoha ohledech je to výsledek unikátní.

Rozsah i hloubka navržených cílů je nevídaná. Cíle společně utváří agendu pro transformaci, která staví na zkušenostech MDGs a zaměřuje se na řadu vzájemně propojených problémů současného světa. Nový globální plán rozvoje se výrazně posunuje směrem k univerzálnosti. Nový cíl rozvoje číslo 1 zavazuje státy k úplnému vymýcení extrémní chudoby se zřetelem na potřeby osob s postižením, seniorů a mladých lidí. Kromě dalších cílů navazujících na nedokončené cíle lidského rozvoje z agendy MDGs se nový plán rozvoje světa zaměřuje na otázky nerovnosti, ekonomického růstu, zaměstnanosti, urbanizace, energetiky a udržitelné spotřeby i produkce, včetně cíle zaměřeného na otázky podpory fosilních paliv. Výrazný posun je také v oblasti ochrany životního prostředí. Nová agenda zahrnuje např. otázku ochrany ekosystémů, biodiverzity, oceánů a mořských zdrojů. Oproti očekáváním zahrnuje návrh i cíl vztahující se ke změně klimatu. Návrh cílů udržitelného rozvoje je založen na principech míru a bezpečnosti, spravedlnosti a solidarity.

OSN sice často zdůrazňuje pojmy jako je legitimita a zastupování, ale zůstává organizací suverénních států a její vlastní vnitřní předpisy umožňují účast jiných aktérů na rozhodování jen v omezené míře. Proto je důležité zmínit i způsob, jak se diskuse o nové agendě rozvoje vedly a kdo se mohl účastnit. Narozdíl od MDGs, které – jak praví legenda – napsalo několik málo zasvěcenců v příslovečně temné a zakouřené místnosti někde v podzemí budovy OSN, cíle udržitelného rozvoje vznikají v otevřeném, všem přístupném procesu konzultací. Díky otevřené pracovní skupině se do diskusí o nové agendě zapojili zástupci občanských iniciativ, soukromého sektoru i vědecké a akademické sféry. Slovo dostali i mladí lidé, a to i na formálních zasedáních pracovní skupiny. To je posun od obvyklé praxe OSN. Byl tak vytvořen precedens, který bude v budoucnu obtížné obejít.

Z množství i povahy projednávaných témat vyplývá, že nemohlo být odsouhlaseno vše. Mnoho sporných bodů zůstává pro další diskusi v rámci mezivládního procesu. Avšak už výsledek otevřené pracovní skupiny a jí navržený soubor cílů je úspěchem. V mnoha tématech byla nalezena shoda, dokonce i když počáteční postoje vypadaly nesmiřitelně. Lakmusovým papírkem cílů bude jejich realizace na úrovni států.

V době, kdy se svět potýká s mnoha mezinárodními krizemi a konflikty, je výsledek práce otevřené pracovní skupiny nadějí, že multilateralismus funguje v některých oblastech tak, jak potřebujeme aby fungoval i jinde.

Autorka je zástupkyní generálního tajemníka OSN a zvláštní poradkyní pro rozvojovou agendu po roce 2015.

Světový den humanitárních pracovníků

18.8.2014 Již pošesté si připomínáme Světový den humanitárních pracovníků (19. srpna). V roce 2008 ho vyhlásilo Valné shromáždění OSN. Datum připomíná pumový útok na sídlo Organizace spojených národů v Bagdádu v roce 2003, při němž zahynulo 22 lidí. Mezi nimi byl i šéf mise OSN v Iráku a vysoký komisař OSN pro lidská práva Segio Vieira de Mello.

Den humanitárních pracovníku je příležitostí vyzdvihnout jejich úsilí, profesionalitu, odvahu i zaujetí pro pomoc druhým. Je to velmi náročná a často nebezpečná práce, za niž mnozí zaplatili i vlastním životem.

Rostoucí počet i rozsah krizí v současném světě klade na humanitární pracovníky OSN a dalších organizací zvýšené nároky. Ve světě se pohybuje rekordní počet uprchlíků a vnitřních přesídlenců od 2. světové války, lidé na mnoha místech planety čelí nejen konfliktům, ale i přírodním živlům. 19. srpen je příležitostí poděkovat: UNICEF, WHO, UNHCR, WFP a všem českým, zahraničním i mezinárodním humanitárním agenturám a jejich pracovníkům.

Stránky Úřadu OSN pro koordinaci humanitární pomoci

Připravenost na humanitární akci na Ukrajině

22.8.2014 Organizace spojených národů a Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) od května postupně posilují své humanitární kapacity na pomoc Ukrajině.

OSN má vypracovaný předběžný plán pomoci, který vychází z práce monitorů na místě a je založen na čtyřech základních pilířích:

1. Poskytnutí technické pomoci vládě Ukrajiny v oblasti připravenosti, humanitární akce a koordinace;

2. Monitorování a vyhodnocování humanitární situace a potřeb;

3. Posilování kapacit a předběžné rozmísťováníomezeného množství nejzákladnější humanitární pomoci;

4. Prioritizace akutní pomoci v postkonfliktních oblastech se zaměřením na ubytování, obnovu základních služeb a proces usmiřování po skončení konfliktu.

Zatímco celkové potřeby a vyčíslování fondů je stále ve fázi vypracovávání ze strany humanitárních agentur, OSN již má plán sektorálního financování pro období srpen až prosinec 2014.

MDGs skončí za 500 dní

22.8.2014 Pan Ki-mun

Ve světě je v současnosti mnoho požárů, ať už se jedná o politické nepokoje, násilné konflikty, ohrožení veřejného zdraví či porušování lidských práv. Musíme si ale všimnout i plamínku naděje v podobě zlepšení životů nejchudších lidí díky projektu Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs).

V roce 2000 stanovili političtí lídři států světa patnáctiletý ambiciózní plán na potírání chudoby, hladu, nemocí, na ochranu životního prostředí a podporu vzdělanosti, zdravotní péče a lepšího postavení žen ve společnosti.

Do cílového data MDGs zbývá jen 500 dní. Navzdory cynickým předpovědím pomohly bez rozmáchlých gest světu sjednotitse , inspirovat a transformovat. Chudoba ve světě se snížila na polovinu. Více dívek chodí do školy. Více rodin má přístup k lepším zdrojům vody. Více matek přežije porod a více dětí žije zdravěji. Daří se nám masivní zákroky proti malárii, tuberkulóze a dalším smrtelným chorobám.

Setkal jsem se s mnoha lidmi, kteří rozvojovým cílům vděčí za své přežití. Stále však miliony dalších zápasí s extrémní chudobou a nerovností. Příliš mnoho komunit nemá k dispozici odpovídající sanitární vybavení. Příliš mnoho rodin je stále opomíjeno a náš svět čelí zřejmé a již probíhající změně klimatu.

Čas pro závěrečné zesílené úsilí o dosažení MDGs je právě teď. V této fázi budou důležité zejména podněty a nápady mladých lidí a jejich role musí ještě posílit. Právě proto jsem 500 dní do splnění MDGs připomněl v sídle OSN v New Yorku společně s mladou obhájkyní práva na vzdělání Malálou Júsufzaj a pěti stovkami dalších mladých lidí.

K posílení akce v závěrečné fázi MDGs je zapotřebí akce ve čtyřech oblastech:

1. strategické investice do zdraví, vzdělávání, energetiky a sanitárního vybavení, se zvláštním zřetelem na zlepšení postavení žen a dívek;

2. zaměřit pozornost na nejchudší a nejzranitelnější země, komunity a společenské skupiny, pro které je cesta ke zlepšení nejtěžší, přestože vyvíjejí největší úsilí.

3. plnit sliby finanční podpory. Veřejné rozpočty zažívají těžké časy, ale břímě vyrovnávání rozpočtů by neměli nikdy nést ti nejslabší.

4. prohloubit spolupráci mezi vládami, občanskou společností, soukromým sektorem a dalšími skupinami v celém světě, která pomáhá Rozvojovým cílům tisíciletí stát se historicky nejúspěšnějším celosvětovým tažením proti chudobě.

Problémy, jimž čelíme, jsou velké, ale máme mnohem lepší možnosti než na přelomu tisíciletí: od stále širšího využití technologí až po mnohem větší pochopení toho, co funguje a co ne.

Budeme-li nadále aktivní, zachráníme životy, vytvoříme solidní základy udržitelného rozvoje po roce 2015 a pomůžeme vytvořit lepší předpoklady pro trvalý mír a lidskou důstojnost.

Zpráva MDG Report 2014
Human Development Report 2014

Ukrajina: Jednostranné akce jen zhoršují nebezpečnou situaci

23.8.2014 V reakci na to, že konvoj s ruskou humanitární pomocí překročil hranice Ukrajiny bez souhlasu Kijeva, vyzval generální tajemník OSN Pan Ki-mun všechny strany ke spolupráci, aby humanitární dodávky dorazily k těm, kteří je potřebují.

„Uznávám, že humanitární situace na Ukrajině se rychle zhoršuje, ale jednostranné akce jen prohlubují již tak nebezpečnou situaci na východě Ukrajiny,“ řekl šéf OSN v prohlášení které zveřejnil jeho mluvčí. Řekl také, že ho povzbudila slova prezidenta Petra Porošenka, že Ukrajina udělá vše, aby zabránila další eskalaci konfliktu po vstupu konvoje na ukrajinské území. O situaci v noci na dnešek jednala Rada bezpečnosti za zavřenými dveřmi.

Šéfka humanitárních operací OSN Valerie Amosová, která přijela na Ukrajinu na čtyřdenní návštěvu, řekla, že rozhovory s představiteli země o humanitárních potřebách lidí na východě Ukrajiny se vyvíjejí pozitivně. Na místě se chce seznámit se situací a zjistit, jak lze zlepšit humanitární pomoc asi 190 tisícům přesídlenců v oblasti. „Chtěla bych, aby si všichni, kdo jsou zainteresováni v konfliktu, uvědomili, že trpí především obyčejní lidé.“

O víkendu zamířila Valerie Amosová do Doněcku. „Doufám, že probíhající politické rozhovory povedou k zastavení násilí a následně k příměří.“ Zdůraznila, že prioritou se musí stát potřeby lidí, které konflikt ohrožuje. Úřad OSN pro koordinaci humanitárních otázek, v jehož čele Valerie Amosová stojí, minulý týden vyzval ke shromáždění prostředků ve výši 33,3 milionu USD, aby bylo možné pokračovat v poskytování humanitární pomoci včetně zajišťování vody, přístřeší, zdravotnické podpory a výuky ve školách. Pokud se situace bude nadále zhoršovat, bude nutné finanční nároky na pomoc přehodnotit. „Mám dobrý pocit z rozhovorů s ukrajinskými představiteli o tom, jak bychom mohli spolupracovat,“ řekla Valerie Amosová.

Podrobné informace o situaci na Ukrajině najdete na  UN News Center

Zadržení 43 příslušníků mise OSN na Golanských výšinách

28.8.2014 V důsledku zostřených bojů mezi ozbrojenými skupinami a jednotkami syrské armády v oblasti Golanských výšin bylo dnes v ranních hodinách zadrženo 43 příslušníků mírové operace OSN UNDOF (Jednotky OSN pro dohled nad stažením) skupinou ozbrojenců.

Dalším 81 příslušníkům UNDOF je bráněno zaujmout své pozice. Organizace spojených národů se snaží zajistit propuštění zadržených a obnovení svobody pohybu jednotek UNDOF ve vymezeném území.

Příslušníci jednotek UNDOF byly ozbrojenými skupinami zadrženy již v březnu a květnu 2013. Později byli propuštěni.

Mandátem UNDOF je dohled na doržování smlouvy o stažení mezi Sýrií a Izraelem z roku 1974 po válce, která mezi těmito zeměmi proběhla rok předtím. V červnu prodloužila Rada bezpečnosti mandát mise do konce roku 2014.

V misi UNDOF v současné době působí 1 223 vojáků ze šesti zemí (Fiji, Indie, Irsko, Nepál, Nizozemsko a Filipíny).

Nebezpečná eskalace krize na Ukrajině

29.8.2014 Jde o nebezpečnou eskalaci krize, říká o posledním vývoji na Ukrajině generální tajemník OSN Pan Ki-mun. „Mezinárodní společenství nemůže dopustit, aby docházelo k další eskalaci a ani nemůže připustit další násilí a ničení,“ řekl šéf OSN v prohlášení v souvislosti s včerejším zasedáním Rady bezpečnosti OSN.

Podle zpráv se boje na východě Ukrajiny rozšířily na jih směrem k Azovskému moři a hranicím Ruska. „Pokud se to potvrdí, je to nebezpečná eskalace ukrajinské krize,“ píše se v prohlášení generálního tajemníka.

Radu bezpečnosti o situaci na Ukrajině informoval zástupce generálního tajemníka OSN pro politické otázky Jeffery Feltman. „Nemůžeme ignorovat hluboce znepokojující zprávy o zapojení ruských vojenských sil v této nové vlně eskalace.“ Řekl také, že OSN nemá žádný nezávislý zdroj na potvrzení těchto zpráv a že Rusko je popírá.

Jeffrey Feltman navštívil minulý týden Ukrajinu, kde jednal s tamními představiteli. Podle něj zůstává situace na východní ukrajinsko-ruské hranici hlavní překážkou ke snížení napětí, protože podle zpráv pokračuje přísun malých i těžkých zbraní z Ruska na Ukrajinu. „Je nutné zajistit bezpečnost hranice mezi oběma státy, na což musí dohlížet mezinárodní pozorovatelé.“ Ukrajinský prezident Petro Porošenko nadávno prohlásil, že první bilaterální konzultace mezi ochranou hranic Ukrajiny a Ruska jsou naplánovány na 30. srpna.

Podle Feltmana je důležité, aby volby plánované na 26. října mohly proběhnout na celé Ukrajině a staly se sjednocujícím a usmiřovacím prvkem, který zajistí, že se všichni Ukrajinci budou cítit zastoupeni svými představiteli v Kyjevě. „V tuto chvíli je ale nutné se především zaměřit na zastavení nebezpečné eskalace a rychle se od vojenské konfrontace posunout k politickému řešení a dialogu,“ řekl Jeffrey Feltman.

Začněme jednat – změna klimatu ovlivňuje naše životy

4.9.2014 Síť 63 informačních center OSN se připojila k celosvětové výzvě k Akci pro klima sérií komunikačních aktivit.

Změna klimatu není nijak vzdálený problém. Dochází k němu právě teď a velmi reálně ovlivňuje životy lidí. Změna klimatu narušuje hospodářství států a velmi draze za ni platíme už dnes, ještě více však zaplatíme v budoucnu. Narůstá však už povědomí o tom, že existují cenově dostupná řešení, která nám umožní rapidní posun k čistším a odolnějším ekonomikám.

Ve vzduchu je cítit změna. Generální tajemník OSN Pan Ki-mun pozval vrcholné světové představitele vlád, finanční a obchodní sféry, a zástupce občanské společnosti na Klimatický summit 2014, který se uskuteční 23. září 2014 a jeho hlavní náplní bude povzbudit a podnítit možná opatření v oblasti změn klimatu.

Pan Ki-mun vyzval světové vůdce, aby na Summitu přednesli odvážná prohlášení a návrhy, které povedou ke snížení emisí, k posílení klimatické odolnosti a k mobilizaci politické vůle k dosažení smysluplné dohody v roce 2015. Klimatický summit 2014 nabízí jedinečnou příležitost prosadit ambiciózní vizi, ukotvenou v akci, která umožní v roce 2015 uzavřít zásadní celosvětovou dohodu.

69. Valné shromáždění začne 16. září v New Yorku

12.9.2014 Výroční zasedání hlavního orgánu Organizace spojených národů, Valného shromáždění, bude zahájeno v sídle organizace v New Yorku 16. září pod předsednictvím Sama Kahamby Kutesy. Do svého zvolení byl ministrem zahraničních věcí Ugandy.

Program

Hned druhý týden 69. zasedání se budou konat akce na vysoké úrovni s účastí nejvyšších představitelů států a vlád. V pondělí a úterý (22. a 23. září) to bude Světová konference o původním obyvatelstvu. V úterý 23. září pak Klimatický summit (#Climate2014), který svolal šéf OSN Pan Ki-mun, aby „podpořil politickou vůli a podnítil ambiciózní kroky reagující na změnu klimatu”. Do New Yorku pozval vůdčí osobnosti vlád, měst, obchodu, finančnictví a občanské společnosti, aby ukázali, jak podporují nezbytnou změnu. Svět potřebuje vědět, co jednotlivé země už dělají pro snížení emisí skleníkových plynů.

Každoroční všeobecná rozprava, které se tradičně účastní nejvyšší představitelé států OSN, začne 24. září a potrvá až do 1. října.

Celoroční zasedání VS probíhá intenzivně od září do prosince, po novém roce se Valné shromáždění schází podle potřeby.

57. zasedání VS v roce 2002 předsedal někdejší ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan.

Izolace může v úsilí o zastavení eboly nadělat více škody než užitku

14.9.2014 Šéf OSN vítá náznaky mezinárodní solidarity se zeměmi, které se potýkají s epidemií eboly. Ocenil vyslání 165 zdravotníků z Kuby do Sierry Leone, kam by měli dorazit první týden v říjnu. Americká egentura USAID minulý týden oznámila, že dá k dispozici dalších 75 milionů USD, materiální, finanční i personální pomoc přislíbily další vlády. V regionu bylo dosud rozmístěno více než 100 expertů, většina z nich ze Spojených států.

Generální tajemník Pan Ki-mun ve svém pátečním prohlášení zdůraznil, že se k pomoci regionu musí připojit více států prostřednictvím již dříve zveřejněného plánu WHO na potírání epidemie. Vlády západoafrických států, v nichž se ebola vyskytuje, musí dokončit přehled požadavků. Ty zveřejní Úřad OSN pro koordinaci humanitární pomoci na ženevském jednání naplánovaném na úterý 16. září.

Šéf OSN znovu vyzval státy, aby neuzavíraly hranice před lidmi z nejpostiženějších zemí, tedy Guinei, Libérie a Sierry Leone a aby letecké a přepravní společnosti zachovaly spojení do těchto zemí. „Izolace může nadělat více škody než užitku v úsilí o zastavení eboly.“

Již na začátku minulého týdne aktivoval šéf OSN krizový management v rámci OSN. Vyzval šéfy agentur a odborů OSN, aby spolupráci na potírání eboly postavili na samý vrchol svých priorit. Týmy OSN jsou v postižených zemích, kde zajišťují zdravotní služby, dodávky potravin i informování veřejnosti.

Poslední oficiální čísla OSN: 4 366 infikovaných, 2 218 obětí na životech.

UNICEF opakovaně upozorňuje na sílící dopad epidemie na děti. V Libérii je nedostatek zdravotní péče a školy jsou zavřeny. Dětem se nedostává péče nejen co se týče eboly. Podle odhadů přišlo dosud o rodiče asi 2 tisíce dětí kvůli ebole. V důsledku toho jsou tyto děti ještě stigmatizovány, protože jsou vnímány jako zdroj nákazy, neštěstí a problémů. S podporou Světové banky přepravil UNICEF do zemí postižených ebolou téměř 250 tun materiálu, především ochranné pomůcky, hygienické potřeby, rehydratační roztoky apod. UNICEF v těchto zemích již distribuoval rekordní množství chlóru k dezinfekci.

Mimořádné zasedání Rady bezpečnosti o epidemii(anglicky)

Mezinárodní den demokracie

15.9.2014 
Demokracie je univerzální hodnota založená na svobodné vůli vyjádřit se a určit si vlastní politický, hospodářský, sociální a kulturní systém, jehož chceme být součástí. Téma letošního roku – Zapojení mladých lidí do demokratických procesů – by mělo zdůrazňovat příležitosti a výzvy pro mladé, angažující se v demokratických procesech.

Poselství generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna:

„Svět se dnes zdá bouřlivější než dříve. Hodnoty Organizace spojených národů, zahrnující základní práva a svobody, zakotvené v Chartě OSN, jsou v mnoha regionech a různými způsoby testovány a napadány.

Vlna současného násilí ukazuje, že se vyskytovat bude. Tam, kde není zahrnuta společnost a kde nejsou odpovědné vlády, schopné okamžitě reagovat, se nemůže mír, rovnost a prosperita udržet. Musíme se zaměřit na miliardy lidí, kteří jsou sociálně znevýhodněni, přehlíženi, nezaměstnáni, bez naděje a pochopitelně frustrováni. Musíme se ujisti, že jsou slyšet a že se v budoucnu mohou stát aktivní součástí společnosti.“

Mezinárodní den míru 2014

17.9.2014 U příležitosti 30. výročí přijetí Deklarace práva národů na mír Valným shromážděním je toto právo tématem letošního Mezinárodního dne míru. Letošní výročí je jedinečnou příležitostí ujistit o oddanosti Spojených národů cílům a zásadám, kvůli nimž organizace vznikla. Je nutné zdůraznit, že „právo národů na mír vyžaduje, aby politika států směřovala k odstranění hrozby války“ a že podpora míru je nezbytná, aby každý mohl plně využívat svých lidských práv.

Mezinárodní den míru(21. září) byl vyhlášen v roce 1981 rezolucí 36/67. Rezoluce uvádí, že tento den bude „věnován podpoře ideálů míru uvnitř i mezi státy a národy.“ Každoroční připomínka tohoto dne podtrhuje fakt, že mír je jedním z univerzálních cílů lidstva a za jeho ochranu jsme zodpovědní všichni.

Téma letošního Mezinárodního dne míru si také klade za cíl upozornit na iniciativu „Práva především“ (Rights Up Front), kterou nedávno zahájil generální tajemník OSN a je také věnována souvislostem mezi mírem a lidskými právy.

Porušování lidských práv vede často ke konfliktům, jež mohou vyústit v násilí a ztráty na životech. Život bez válek je nezbytnou podmínkou blahobytu, rozvoje a pokroku. V souladu s tématem „Právo národů na mír“ vyzývá OSN všechny státy a národy ke spolupráci se Spojenými národy při nastolování celosvětového příměří během Mezinárodního dne míru.

Poselství generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna:

„Každoročně u příležitosti Mezinárodního dne míru vyzývá OSN k celosvětovému příměří. Vyzýváme ozbrojené skupiny, aby složily zbraně, aby se všichni mohli nadechnout míru. Ozbrojené konflikty způsobují nevýslovný žal a utrpení rodinám, komunitám i celým společnostem. Příliš mnoho lidí trpí brutalitou válečných štváčů a teroristů. Dnes bychom měli projevit solidaritu s trpícími. Mír a bezpečnost jsou nezbytné základy společenského pokroku a udržitelného rozvoje. Proto před třemi desetiletími stvrdila OSN právo národů na mír.

Během celého nadcházejícího roku si budeme připomínat 70. výročí vzniku Organizace spojených národů. Naše organizace je založena na závazku uchránit příští generace před metlou válek. Dosáhli jsme značného pokroku. Ale stále ještě mnoho zbývá udělat. Musíme uhasit plameny extremismu a vypořádat se s nejhlubšími příčinami konfliktů. Cesta k míru je velmi dlouhá a musíme po ní jít společně, krok za krokem, a začít právě dnes.

Vyzývám celý svět, aby na Mezinárodní den míru v poledne držel minutu ticha. Měli bychom se zamyslet nad tím, co pro naši lidskou pospolitost mír znamená. Udržujme mír ve svých srdcích i myslích a pečujme o něj tak, aby mohl růst a vzkvétat.“

Klimatický summit generálního tajemníka OSN upozorní na zásadní koncepce a postupy proti změně klimatu

18.9.2014 Nejvyšší představitelé států a vlád společně s vůdčími osobnostmi podnikatelské sféry a občanské společnosti představí na klimatickém summitu OSN nové závazky a konkrétní kroky vztahující se k otázce změny klimatu. Summit svolal generální tajemník OSN Pan Ki-mun na 23. září do sídla organizace v New Yorku.

Čelní světoví představitelé se setkají po pěti letech, aby společně vytýčili nový a odvážný směr postupu proti klimatické změně. Generální tajemník vyzval lídry států, aby na summitu oznámili jaké zásadní iniciativy na zastavení globálního oteplování jejich státy podnikají.

„Svolal jsem na 23. září klimatický summit, abych podpořil politickou vůli a podnítil ambiciózní kroky reagující na změnu klimatu,“ říká generální tajemník. „Pozval jsem vůdčí osobnosti vlád, měst, obchodu, finančnictví a občanské společnosti, aby ukázali, jak podporují změnu, o níž víme, že je nezbytná. Svět potřebuje vědět, co jednotlivé země už dělají pro snížení emisí skleníkových plynů.“

Spolu s vládami oznámí nové významné závazky také čelní představitelé soukromé sféry, včetně obchodu a finančnictví.

„Řešení existuje a my už jsme svědky podstatných změn vládních politik a investic v duchu udržitelnosti způsobu života i podnikání,“ říká Pan Ki-mun. „Čas běží a teď je a na lídrech, aby nasměrovali svět k bezpečnější budoucnosti.“

Ze zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) vyplývá, že svět nyní směřuje k tomu, že může být překročen limit oteplení o 2°C. To je hodnota, kterou státy stanovily jako mezní, abychom nepocítili ty nejhorší dopady změny klimatu. Zpráva IPCC také uvádí řadu možných scénářů a směrů vývoje k bezpečnější budoucnosti. S pomocí nutných opatření v rozhodujících oblastech, jako je energetika, zemědělství, města a lesnictví, a dostatečně finančně zajištěnému posilování odolnosti zemí i společností lze i při snižování emisí oxidu uhličitého budovat zdravé ekonomiky.

Program jednodenního summitu zahrnuje zahajovací ceremoniál, prohlášení hlav států a vlád, prohlášení představitelů soukromé sféry, a představení nových iniciativ zaměřených na klíčové oblasti, jimž se budou věnovat koalice vlád, podniků a občanských organizací. Další částí programu budou zasedání zaměřená na kritické aspekty změny klimatu – vědu, situaci lidí postižených projevy změny klimatu, společenský přínos přijatých opatření, ekonomické důvody pro podniknutí kroků proti klimatické změně. Generální tajemník pak při závěrečném ceremoniálu shrne výsledky celodenních jednání.

Akreditace novinářů: do 5. září 2014 

Doprovodný program summitu: Newyorský týden pro klima

Mezinárodní den za úplné jaderné odzbrojení

22.9.2014 26. září 2013 proběhlo historicky první zasedání Valného shromáždění na nejvyšší úrovni k jadernému odzbrojení. Jeho výsledkem bylo přijetí rezoluce, kterou byl vyhlášen tento nový mezinárodní den. Jde o poslední z řady kroků, jimiž se Valné shromáždění snaží zvýšit všeobecné povědomí o nutnosti jaderného odzbrojení a podnítit větší angažovanost v této věci.

V průběhu let byla OSN vůdčí silou diplomatických snah o dosažení všeobecného a úplného jaderného odzbrojení.Přesto ještě dnes ve světě existuje přes 16 tisíc jaderných zbraní. Země, které je vlastní, mají navíc dobře financované dlouhodobé plány modernizace jaderného arzenálu. Více než polovina světové populace žije v zemích, které mají buď vlastní jaderné zbraně, nebo jsou členy jaderných aliancí. Do roku 2014 sice počet rozmístěných jaderných zbraní v porovnání s vrcholným obdobím studené války znatelně klesl, žádná jaderná zbraň však doposud nebyla zničena a neprobíhají žádá aktuální jednání o jaderném odzbrojení. Naopak přetrvává doktrína jaderného zastrašování, která je součástí bezpečnostní politiky zemí, jež jaderné zbraně vlastní, i jejich spojenců.

V posledních letech vzrůstá mezi členskými státy OSN frustrace z pomalého tempa jaderného odzbrojování. V jejím důsledku narůstají obavy z katastrofálních humanitárních důsledků jako následku možného použití jen jediné jaderné zbraně, nemluvě už o regionální nebo světové jaderné válce.

Na základě této skutečnosti rozhodlo Valné shromáždění OSN o vyhlášení 26. září Mezinárodním dnem za úplné jaderné odzbrojení. Tento den nabízí světovému společenství příležitost obnovit své závazky úplného odstranění jaderných zbraní. Zároveň upozorňuje veřejnost na nesporné výhody odstranění těchto zbraní a na to, jaké společenské i ekonomické náklady jsou spojené s jejich vlastněním. Pro OSN má tento den velký význam, protože tématem jaderného odzbrojení se zabývá dlouhodobě. Právě na půdě této světové organizace je nejvhodnější postavit se jedné z největších výzev, jimž lidstvo čelí: dosáhnout míru a bezpečnosti ve světě bez jaderných zbraní.

V souladu s rezolucí Valného shromáždění A/RES/68/32 je cílem Mezinárodního dne za úplné jaderné odzbrojení podpořit cíl, jímž je úplné odstranění jaderných zbraní, zvýšit povědomí veřejnosti a informovat o hrozbě, již pro lidstvo jaderné zbraně představují, stejně jako o významu jejich likvidace. Tuto iniciativu podniká OSN v naději, že pomůže zmobilizovat mezinárodní úsilí o dosažení společného cíle. K vyhodnocení pokroku, jehož bude v tomto směru dosaženo, svolá Valné shromáždění nejpozději v roce 2018 konferenci OSN na nejvyšší úrovni k jadernému odzbrojení.

Klimatický summit skončil. Čeho bylo dosaženo?

23.9.2014 „Byl to velký, historický den. Ještě nikdy se nesešlo tolik státníků, aby se zavázali k akci proti změně klimatu,“ řekl na závěr hektického dne generální tajemník OSN Pan Ki-mun. Nejen státníci, ale i zástupci byznysu, finančního sektoru a občanské společnosti se na summitu přihlásili k aktivnímu postupu proti klimatické změně.

Iniciátorem setkání na nejvyšší úrovni byl šéf OSN, který dlouhodobě vyzývá k řešení této otázky, které je založené na jasné vizi opírající se o domácí i mezinárodní přístupy. Do New Yorku se sjeli významní mezinárodní hráči, kteří veřejně prezentovali své vize a závazky, jež mají přispět k uzavření univerzální a smysluplné klimatické úmluvy v roce 2015. Jejich oznámení mířila na konkrétní opatření na snižování emisí, posilování odolnosti vůči změně klimatu i na mobilizaci finančních prostředků na potírání klimatické změny.

Summit dostál svým předsevzetím,“ řekl Pan Ki-mun s tím, že představitelé států i soukromé sféry znovu potvrdili své odhodlání udržet růst globální teploty do 2 °C snižováním emisí. Mnozí z účastníků – ze všech regionů, představitelé států rozvinutých i rozvojových – ze zasazovali o zastavení globálního růstu emisí do roku 2020 a za výrazné snížení poté i za dosažení uhlíkové neutrality po roce 2050.

K financování řekl šéf OSN, že veřejné a soukromé zdroje ukázaly další cestu jak mobilizovat potřebné finanční prostředky. Nejvyšší představitelé států vyjádřili podporu Zelenému klimatickému fondu. Na počáteční aktivaci fondu byla přislíbena částka ve výši 2,3 miliardy USD, další finanční vklad je přislíben na listopad 2014.

O ceně uhlíku a chytrých investicích

„Nová koalice vlád, zástupců byznysu, finančního sektoru, rozvojových bank a občanské společnosti oznámila své závazky k mobilizaci prostředků ve výši až 200 miliard USD k financování rozvoje založeného na nízkém podílu uhlíku a na posilování odolnosti,“ říká Pan Ki-mun s tím, že soukromé banky oznámily emise tzv. zelených dluhopisů ve výši 20 miliard USD. V roce 2015 dosáhnou objemy těchto dluhopisů až 50 miliard USD.

Stanovení ceny uhlíku a rozvoj karbonových trhů je podle šéfa OSN „jedním z nejmocnějších nástrojů ke snižování emisí a k podpoře udržitelného rozvoje a růstu“. Mnoho zástupců vlád a obchodní sféry podpořilo na summitu OSN zavádění uhlíkových trhů a volali po eliminaci dotací na fosilní paliva.

Na summitu zazněly také náměty na posilování klimatické i finanční odolnosti jako nezbytné a zároveň chytré investice. Po celém světě se zvyšuje nutnost adaptačních opatření, zejména v nejméně rozvinutých zemích a malých ostrovních státech. Tam jsou rizika klimatické změny nejvyšší.

Formují se nové koalice, které se věnují všem aspektům klimaitické změny. Na summitu vyzdvihl generální tajemník Pan Ki-mun zejména zemědělskou alianci Global Agricultural Alliance, jejíž cílem je poskytnout do roku 2030 podporu půl milionu farmářů při zavádění klimaticky inteligentních praktik v zemědělském podnikání.

Výrazný závazek na snížení emisí metanu do roku 2020 učinili zástupci byznysu, národních vlád i nevládních organizací.

V New Yorku byly prezentovány také závazky celkem 200 municipalit, v nichž dohromady žije na 400 milionů lidí, na snížení emisí od 12,4 do 16,4 % za rok. Generální tajemník ve svém závěrečném vystoupení na summitu řekl, že všechny významné závazky jsou zahrnuty v jeho summary (2014 Climate Change Summary – Chair’s Summary), jenž bylo rozesláno všem členským státům OSN.

Obama: Musíme reagovat

V souvislosti s blížícími se konferencemi UNFCCC v Limě (prosinec 2014) a Paříži (prosinec 2015) Pan Ki-mun připomněl, že bychom se „na dnešní summit měli dívat tak, že jsme se jako lidstvo rozhodli, že si ve společném domě musíme udělat pořádek, aby v něm dokázaly žít i příští generace. Summit dokázal, že se s výzvou klimatické změny budeme umět vypořádat.“ Vyzdvihl zejména závazky Francie a Německa, které shodně přislíbily finance ve výši jedné miliardy USD (každá země). Ocenil také závazek EU na snížení emisí o 40 % i výzvu Grenady, aby všechny ostrovní státy přešly plně na obnovitelné zdroje energie. Ocenil i prohlášení Číny, že zastaví v nejbližší možné době nárůst emisí a že zdvojnásobí svou podporu projektu spolupráce globálního jihu (South-South Cooperation).

Americký prezident Barack Obama na summitu prohlásil, že mezi bezprostředními hrozbami, jimiž se lídři států budou zabývat během všeobecné rozpravy Valného shromáždění, ať už je to terorismus, nerovnost nebo nemoci, jedna bude definovat kontury našeho století více než ty ostatní. Tou je naléhavá a sílící hrozba změny klimatu. „Vědecké poznatky jsou důkazem, že kdysi vzdálená hrozba se posunula do bezprostřední blízkosti a nikdo proti ní není imunní…. Klima se mění rychleji, než naše snahy něco s tím udělat. Varovné zvony bijí, občané pochodují. Nemůžeme se tvářit, že je neslyšíme ani nevidíme. Musíme na to reagovat.“

Strategický plán OSN na zastavení epidemie eboly

23.9.2014 Epidemie eboly je dosud nejrozsáhlejší v historii. Nejedná se již pouze o ohrožení veřejného zdraví, je to komplexní krize, která má závažné sociální, ekonomické, humanitární, politické i bezpečnostní dopady. Organizace spojených národů se v minulých letech výrazně podílela na pozvednutí situace v západní Africe a nedopustí, aby epidemie zvrátila pozitivní kurz, kterým se již celou desítku let postižené země řídí. OSN a celé mezinárodní společenství je připraveno zajistit účinnou rozsáhlou akci na pomoc vládám a lidem v Guinei, Libérii a Sieře Leone.

Strategie OSNje postavena na pěti pilířích:

1. zastavení šíření epidemie

2. léčba infikovaných

3. zajištění základních služeb 

4. zajištění stability

5. prevence dalšího šíření

Na akci bude dohlížet zvláštní mise OSN s komponentem Světové zdravotnické organizace (WHO). Jedná se o vůbec první misi, která je určena k řešení zdravotní krize. Mise bude mít dočasný charakter. V jejím čele stojí zvláštní koordinátor OSN pro problematiku eboly Dr. David Nabarro. Předsunutý tým mise bude do oblasti vyslán do konce září 2014.

Financování

OSN zřídila zvláštní fond. Bude se řídit strategickými prioritami zpracovanými Úřadem OSN pro koordinaci humanitární pomoci (OCHA). Ve svém dokumentu odhaduje OCHA výši potřebných prostředků na jednu miliardu USD. Do fondu budou přispívat státy, mezivládní a nevládní organizace, firmy i jednotlivci. Příspěvky lze posílat on-line

OSN oceňuje odvážné akce, které dosud podnikly vlády postižených zemí, komunity i záchranné týmy především Lékařů bez hranic, Mezinárodního červeného kříže a agentur OSN.

Seznam prioritních požadavků OSN na potírání eboly (dostaly k dispozici všechny státy OSN):

● prostředky vzdušné (především helikoptéry) a námořní dopravy, palivo, automobily

● mobilní laboratoře schopné přemísťování v oblasti

● nepojízdné kliniky (ne pro případy eboly)

● prostředky k rychlému převozu mezinárodního zdravotnického personálu, který bude vystaven přímému kontaktu s ebolou, do míst, kde je náležitá odborná péče

● 3,3 milionu kusů vysoce kvalitních prostředků osobní ochrany

● vybudování center pro péči o infikované

WHO dosud eviduje celkem 5 843 případů infekce a 2 803 úmrtí (obě čísla zahrnují potvrzené, pravděpodobné a podezřelé případy).

Mezinárodní den seniorů

30.9.2014 Od roku 1990 se každoročně 1. října slaví Mezinárodní den seniorů. Složení světové populace se výrazně mění. V letech 1950 – 2010 se průměrná délka života zvýšila ze 48 let na 68 let. Téměř 700 milionů lidí je dnes ve věku 60 let a více. Předpokládá se, že počet seniorů v rozvojových zemích se do roku 2050 zdvojnásobí a v rozvinutých zemích bude představovat dvojnásobek počtu dětí. Tento fakt má už dnes reálný dopad.

Stárnoucí populace představuje obrovskou příležitost a výzvu. Příležitostí je možnost těžit z mnoha přínosů starší populace společnosti. S ohledem na tyto skutečnosti je nutné podporovat sociální začlenění a mezigenerační solidaritu.

Téma letošního roku – Všichni na jedné lodi: Společnost pro všechny – vyzdvihuje důležitost pochopení otázek demograficky udržitelného vývoje. Stárnoucí populace bude formovat klíčové otázky pro 21. století.

Pan Ki-mun: Pokud je naší ambicí budovat budoucnost, kterou sami chceme, musíme se zaměřit na populaci starší 60 let. Ta by měla v roce 2030 dosáhnout počtu 1,4 miliardy, což bude představovat 20 % populace.

Světový den výživy 2014: Rodinné farmy živí svět a pečují o Zemi

16.10.2014 Světový den výživy připadá na 16. října a připomíná založení Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) v roce 1945. Světový den výživy byl ustanoven v roce 1979 při příležitosti 20. generální konference FAO.

Hlavním tématem jsou letos rodinné farmy. Snahou je zviditelnit jejich práci i práci dalších drobných zemědělců. Svět by měl věnovat více pozornosti významné roli rodinného zemědělství při potírání hladu a chudoby, při zajišťování bezpečnosti potravin a výživy, zlepšování životních podmínek, ochraně životního prostředí a v neposlední řadě při zajišťování udržitelného rozvoje. Na světě je více než 570 milionů zemědělských farem, z toho 500 milionů jsou farmy rodinné. Ty generují 56 % světové zemědělské produkce. Nejvíce rodinných farem je v Severní a Střední Americe a v Asii. Na území Evropy tvoří rodinné farmy 68 % z celkového počtu zemědělských farem.

Valné shromáždění OSN vyhlásilo celý rok 2014 za „Mezinárodní rok rodinných farem“. Je to zřetelný signál, že mezinárodní společenství uznává a respektuje význam rodinných zemědělských farem pro zajištění celosvětové potravinové bezpečnosti.

Rodinné farmy jsou základním kamenem pro udržitelný zemědělský a potravinový systém. V porovnání s předchozími deseti lety je dnes na světě o 100 milionů méně hladových, ale stále více než 800 milionů lidí nemá dostatek zdravých a výživných potravin nutných k aktivnímu životu. Polovina populace v 63 chudých zemích trpí podvýživou. Podvýživa postihuje jedno ze třech malých dětí.

Šéf OSN Pan Ki-mun považuje rodinné farmy za jeden z klíčových prvků rozvoje. Jsou ale znevýhodněny v přístupu k technologiím i trhům. Ohrožují je extrémní projevy počasí, změna klimatu a degradace životního prostředí. Proto se staly jedním z důležitých témat nedávného klimatického summitu v New Yorku. Více než 100 organizací a vlád se zavázalo úzce spolupracovat s farmáři, rybáři a chovateli hospodářských zvířat s cílem zajistit potravinou bezpečnost.

Mezinárodní den za odstranění chudoby

17.10.2014 Cílem Mezinárodního dne za odstranění chudoby je upozornit na situaci lidí, kteří čelí extrémní chudobě a sociálnímu vyloučení. Valné shromáždění OSN vyhlásilo tento den za účelem zvyšování povědomí o potřebě odstranit ve všech zemích bídu a nedostatek. 17. října si tak každoročně připomínáme problémy lidí žijících v podmínkách extrémní chudoby a jejich zkušenosti, kterými mohou přispět k jejímu vymýcení.

Mottem letošního mezinárodního dne je, že všichni jsme na jedné lodi a měli bychom společně přemýšlet a jednat s cílem vymýtit chudobu. Potírání chudoby je jedním z hlavních Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs) i Rozvojové agendy po roce 2015. Miléniové cíle v oblasti chudoby se skutečně plní. V letech 1990 až 2010 se z extrémní chudoby vymanilo 700 milionů lidí. I přes tento úspěch se jedna z pěti osob žijících v rozvojových zemích s chudobou stále potýká. 1,2 miliardy lidí žije s méně než 1,25 USD na den a 2,4 miliardy žijí s méně než 2 dolary na den.

Lidstvo na křižovatce

V dubnu letošního roku vystoupil s přednáškou na akademické půdě Univerzity Karlovy v Praze generální tajemník OSN Pan Ki-mun. Zabýval se nejen současnými krizemi a ohnisky napětí, ale velkou část svého projevu věnoval problematice chudoby a zlepšování života lidí. „Stojíme na křižovatce. Pro nadcházející rok jsou aktuální tři výzvy, které budou mít vliv na životy budoucích generací. Zaprvé musíme urychlit naplňování Rozvojových cílů tisíciletí. Tyto cíle byly stanoveny na období 2000 až 2015. Zbývá tedy už jen rok,“ upozornil Pan Ki-mun.

Zamýšlel se i nad úspěchy a výzvami globálního tažení proti chudobě. „Chudoba ve světě se snížila na polovinu. Do škol chodí více dětí. Ale ještě stále máme před sebou dlouhou cestu. Hladem trpí téměř miliarda lidí. Nemoci, jimž lze předcházet, zabíjejí každý den desetitisíce dětí. Ženy stále nejsou v odpovídající míře zastoupeny ve vládách a parlamentech. Růst globální teploty ohrožuje budoucnost naší planety,“ řekl Pan Ki-mun v Karolinu s tím, že svět musí udělat maximum pro urychlení postupu k naplnění MDGs příští rok.

„Tou dobou musíme vstoupit do udržitelné budoucnosti a přizpůsobit se měnícímu se globálnímu prostředí. A to je druhá výzva. Při vytváření dlouhodobého plánu rozvoje pro příští generace vycházíme ze zkušeností, které jsme získali z realizace MDGs. Nyní formulujeme odvážný a konkrétní plán reagující na současné potřeby. Musíme posílit rozvoj ve třech směrech: ekonomickém, sociálním i environmentálním. Chceme dosáhnout prosperity a udržitelnosti. Tím se dostávám ke třetí výzvě: reagovat na změnu klimatu. Změna klimatu je existenční hrozbou, avšak využijeme-li možností, které s sebou přináší nutnost se s klimatickou změnou vyrovnat, můžeme dosáhnout velkých ekonomických zisků,“ řekl v Praze šéf OSN.

Klimatická změna: od vědeckých poznatků k politickému řešení

22.10.2014 Panelová diskuse v Senátu

Informační centrum OSN v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí UK, Klimatická koalice, Komise pro životní prostředí AV ČR a nadace Heinrich-Böll-Stiftung v Praze srdečně zvou na panelovou diskusi u příležitosti zveřejnění poslední části nové hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC).

ve středu 5. listopadu 2014 od 9.30 do 11.30 hod.

 v budově Senátu Parlamentu České republiky,

Jednací sál, Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1

Akce se pořádá a koná pod záštitou místopředsedy Senátu Zdeňka Škromacha, ministra životního prostředí Richarda Brabce, místopředsedy ústavně právního výboru Senátu Miloše Malého a předsedy výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Robina Böhnische.

Program:

9.00

Registrace a káva

9.30

Zahájení a úvodní slovo

Robin Böhnisch, předseda výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny

9.45

Nejdůležitější poznatky nové zprávy IPCC

Radim Tolasz, zástupce ČR při IPCC, Český hydrometeorologický ústav

9.55

Panelová diskuse

Petr Drulák, 1. náměstek ministra zahraničních věcí

Aleš Kendík, náměstek ministra zemědělství

Vojtěch Kotecký, analytik Glopolis, členská organizace Klimatické koalice

Bedřich Moldan, ředitel Centra pro otázky životního prostředí UK

Vladimír Špidla, ředitel Odboru poradců a poradkyň předsedy vlády, Úřad vlády

Pavel Zámyslický, ředitel Odboru energetiky a změny klimatu, MŽP

11.30

Zakončení

Moderuje Robert Břešťan (šéfkomentátor týdeníku Ekonom).

Účast prosím potvrďte na e-mailovou adresu [email protected] do 31. října 2014

Vstup do budovy (vchod VP-C2) s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Vzhledem k nutnosti projít bezpečnostní kontrolou u vchodu do Senátu Parlamentu České republiky laskavě žádáme všechny účastníky, aby počítali s časovou rezervou.

OSN je dnes potřebnější než dříve

22.10.2014 Poselství generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna ke dni OSN

V současném období mnoha souběžných krizí je Organizace spojených národů potřebnější než dříve. Chudoba, nemoci, terorismus, diskriminace i změna klimatu si vybírají velkou daň. Miliony lidí jsou zneužívány na práci, při obchodování s lidmi, sexuálním otroctvím nebo nebezpečnými pracovními podmínkami v továrnách, na polích či v dolech. V globální ekonomice stále ještě nevládnou férová pravidla hry.

Založení Organizace spojených národů bylo vážně míněným závazkem lidem celého světa, že podobné útoky na lidskou důstojnost skončí a svět se vydá na cestu k lepší budoucnosti. Zažili jsme bolestné neúspěchy a zbývá nám ještě mnoho práce k uskutečnění vize vtělené do Charty OSN. Dosažené úspěchy nám ale dodávají odvahu.

V dubnu letošního roku vystoupil s přednáškou na akademické půdě Univerzity Karlovy v Praze generální tajemník OSN Pan Ki-mun. Zabýval se nejen současnými krizemi a ohnisky napětí, ale velkou část svého projevu věnoval problematice chudoby a zlepšování života lidí. „Stojíme na křižovatce. Pro nadcházející rok jsou aktuální tři výzvy, které budou mít vliv na životy budoucích generací. Zaprvé musíme urychlit naplňování Rozvojových cílů tisíciletí. Tyto cíle byly stanoveny na období 2000 až 2015. Zbývá tedy už jen rok,“ upozornil Pan Ki-mun.

Rozvojové cíle tisíciletí se staly základem dosud nejúspěšnější kampaně proti chudobě. Úmluvy OSN o potírání nerovnosti, mučení a rasismu chrání lidi. Jiné smlouvy OSN ochraňují životní prostředí. Mírové jednotky OSN zajišťují oddělování znepřátelených stran, vyjednavači OSN pomáhají urovnat spory a humanitární pracovníci OSN zajišťují dodávky životně důležité pomoci.

„ Je čas znovu potvrdit naše odhodlání k posílení postavení těch, kteří jsou zranitelní a žijí na okraji společnosti. U příležitosti Dne Spojených národů vyzývám vlády i jednotlivce ke společnému úsilí o dobro pro všechny.

Pan Ki-mun

Den OSN v Praze

24.10.2014 Den Spojených národů (24.října) připomene pražská kancelář OSN týdenním programem pro studenty, veřejnost i média. Společně ho připravují Informační centrum OSN v Praze (UNIC), Kancelář UNHCR, WHO a Český výbor pro UNICEF. Den Spojených národů si připomínáme od roku 1948. Dne 24. října 1945 vstoupila v platnost Charta OSN, základní dokument organizace.

V dopoledním programu se od pondělí do čtvrtka studentům českých středních škol představí všechny agentury OSN v Česku. Budou se promítat filmy a diskutovat o globálních tématech.

Ve středu se prostory OSN v České republice otevřou široké veřejnosti. Bude se mluvit o globálních výzvách, ale i o praktických věcech jako jsou stáže nebo dobrovolnické aktivity pro OSN, i o pracovních příležitostech v systému OSN. Na programu bude i malý festival dokumentárních filmů.

V pátek se koná setkání s novináři a před budovou OSN, v pražské Železné ulici přímo naproti historickému Karolinu, bude pro širokou veřejnost připraven informační stánek, který kolemjdoucím nabídne publikace o OSN, dokumenty jako je Charta OSN či Všeobecná deklarace lidských práv, nebo jen možnost krátce podiskutovat o tom, čím dnes OSN je a jaké jsou její priority ve světě nebo v Česku. Pro děti jsou připraveny modré balonky s bílým logem světové organizace. Infostánek chce upozornit na přítomnost OSN v Česku i poskytnout základní informace o organizaci, která si příští rok připomene již 70 let své existence.

Podrobný program ke Dni OSN

Krátké filmy OSN (české titulky)

V Česku od 1947….

Organizace spojených národů otevřela svou první kancelář v České republice (resp. Československu) v roce 1947. Informační centrum OSN v Praze (UNIC) se tehdy stalo jednou z prvních „poboček“ Spojených národů ve světě. Společně s UNIC působí v současné době v Česku kancelář agentury OSN pro uprchlíky (UNHCR), Světové zdravotnické organizace (WHO) a Český výbor pro UNICEF. Agentury OSN sídlí od roku 2012 v centru Prahy, v budově Ministerstva zahraničních věcí ČR na adrese Železná 24, Praha 1.

Informace, právní a odborné služby i humanitární pomoc

„OSN má celosvětovou sít informačních center (UNIC) v 61 zemích. Jejich úkolem je informovat, vysvětlovat i obhajovat činnost organizace. UNIC v Praze, to je mimo jiné web osn.cz, komunikace přes sociální sítě, knihovna, rešeršní služby, semináře a tematické diskuse, tiskové konference, vzdělávací programy, výstavy, publikace, informační kampaně…. Hlavními tématy jsou vedle hlavních krizových situací například globální agenda rozvoje (MDGs), udržitelný rozvoj, klimatická změna i různé aspekty ochrany lidských práv,“ říká Michal Broža, pověřený řízením Informačního centra OSN v Praze.

„Kancelář UNHCR v ČR byla otevřena v roce 1992 v souvislosti s přistoupením České republiky k Úmluvě o právním postavení uprchlíků. Hlavním cílem UNHCR v ČR je podpora vybudování komplexního a samostatného azylového systému, který státu umožní posoudit žádosti o mezinárodní ochranu v souladu s mezinárodním právem. Máme vlastní programy právního poradenství, věnujeme se osvětě i podpoře programů nevládních organizací v ČR,“ říká Petra Levrincová, vedoucí Kanceláře UNHCR v Praze.

Světová zdravotnická organizace (WHO) od svého vzniku (1948) podporuje technickou spolupráci v oblasti zdravotnictví, realizuje programy na odstranění některých nemocí a usiluje o zlepšení kvality lidského života. „Naše kancelář od roku 1991 koordinuje aktivity WHO v ČR, informuje o iniciativách WHO a podporuje spolupráci a účast českých expertů na její činnosti. Podílí se i na ovlivňování tvorby zdravotní politiky v kontextu doporučení WHO a zastupuje zájmy organizace v České republice,“ říká ředitelka Kanceláře WHO v ČR Alena Šteflová.

„Dětský fond OSN pomáhá ve více než 150 zemích světa dětem přežít a zlepšovat jejich životní podmínky. Největší část pomoci UNICEF směřuje do nejchudších zemí a do oblastí zasažených přírodní pohormou nebo válečným konfliktem. Ve vyspělých zemích jako je Česká republika působí UNICEF prostřednictvím národních výborů, jejichž úlohou je podpora práv dětí a získávání finančních prostředků pro programy pomoci,“ říká ředitelka Českého výboru pro UNICEF Pavla Gomba.

Světový den toalet: Rovnost a důstojnost

19.11.2014 Iniciativa Světového dne toalet se opírá o přijetí rezoluce „Sanitační zařízení pro všechny“. Tato rezoluce byla přijata Valným shromážděním OSN v červenci 2013 a první Světový den toalet se připomínal 19. listopadu téhož roku. Cíl, který tento den sleduje je upozornit na zoufalý nedostatek hygienických zařízení v rozvojových zemích a na nebezpečí, která z toho vyplývají pro lidi.

Možná se ptáte, proč i toalety mají svůj mezinárodní den. Pro lidi z rozvinutých zemí je WC naprostou samozřejmostí. V jiných částech světa je ale situace odlišná. Až 2,5 miliardy lidí, to je více než ¼ populace, nemá přístup k základním sanitačním zařízením, jako je kanalizace, voda, ale i záchody. V některých zemích jsou tak lidé nuceni k vykonání potřeby využívat otevřené veřejné prostory. Jedna ze třech žen na světě namá možnost využívat hygienicky nezávadné WC. Vylučování v otevřeném prostoru je spojeno s vysokým rizikem infekčních onemocnění, ale také s ponížením a potencionálním násilí. Zlepšení situace v oblasti dostupnosti nezávadných hygienických zařízení je jedním z hlavních přání pro více než miliardu žen a dívek světa. Čisté a oddělené toalety jsou mimo jiné jedním z rozhodujících faktorů, které motivují dívky chodit do školy.

Jako téma pro letošní den toalet bylo zvoleno „rovnost a důstojnost“ jako jeden z hlavních motivů k zajištění chybějících hygienických zařízení. Oddělené a uzavřené toalety by mohly zamezit napadání a znásilňování žen. Řešení nedostatečných hygienických kapacit vyžaduje mobilizaci globální spolupráce a úsilí komunit o zlepšení hygieny a změnu společenských norem. Pro plnění cílů v oblasti dostupnosti hygienických zařízení je nutné využívat cílené politiky, zlepšit financování a zajistit komplexní plánovaní podpořené silnou politickou vůlí.

NE násilí na ženách: oranžová je symbolem

25.11.2014 Mezinárodní den za odstranění násilí na ženách

Násilí na ženách má mnoho podob. Deklarace  OSN o odstranění násilí na ženách z roku 1994 vymezuje násilí na ženách takto: jedná se o jakýkoli úkon násilí na základě pohlaví, který má za následek, nebo pravděpodobně povede k fyzické, sexuální nebo psychické újmě či utrpení žen, a to včetně vyhrožování těmito činy, zastrašováním nebo svévolným omezováním svobody, ať už ve veřejném nebo soukromém životě.

Násilí na ženách je porušením základních lidských práv člověka. V různých částech světa ale na tento problém není nahlíženo stejně. Více než 600 milionů žen a dívek žije v zemích, kde není takové násilí považováno za trestný čin. Násilím jsou ženy diskriminovány v právním systému i v praxi a dochází tak k prohlubování nerovnosti mezi ženami a muži. Násilí páchané na ženách se odráží v mnoha oblastech, např. brání vymýcení chudoby, boji proti HIV/AIDS, udržování míru a bezpečnosti. Násilí páchané na ženách a dívkách je globální pandemií, neboť s určitou formou tohoto násilí se během svého života setká až 70 % žen. Jedna ze třech žen tak ve svém životě čelí nějaké formě násilí. Asi k polovině případů sexuálního násilí dochází na dívkách mladších 16 let.

Nejrozšířenější formou násilí na ženách je fyzické násilí ze strany partnera, se kterým žena žije. Zajímavá data přináší Světová zdravotnická organizace (WHO), která dělala průzkum v 11 zemích. Na základě poskytnutých údajů WHO zjistila, že v Japonsku se obětí sexuálního násilí stává zhruba 6 % žen, v Etiopii je to např. neuvěřitelných 59 % žen a dívek. Podle Světové banky jsou ženy ve věku 15 – 44 let ve větší míře ohrožovány sexuálním a domácím násilím, než rakovinou, dopravními nehodami, válkou a malárií.

Více než 700 milionů žen na celém světě se vdalo v dětském věku. 250 milionů z nich bylo oddáno před dovršením 15 let. U dívek, které se vdávají před dovršením 18 let, je méně pravděpodobné, že dokončí vzdělání a je u nich větší pravděpodobnost, že zažijí domácí násilí. Násilí na ženách a dívkách neovlivňuje pouze jednotlivce, ale narušuje celé společenství, říká generální tajemník OSN Pan Ki-mun.

Letošní Mezinárodní den za odstranění násilí na ženách se nese v duchu oranžové barvy, která se stala symbolem pro vyjádření nesouhlasu. Mezinárodní den každoročně připadá na 25. listopadu. V letošním roce tímto dnem začíná tzv. 16 dní aktivismu. To je kampaň zaměřená na potírání genderově orientovaného násilí. Jejím cílem je podnítit iniciativy na ukončení násilí na ženách a dívkách.

Přímý přenos konference TEDXPlaceDesNations

28.11.2014 Informační centrum OSN v Praze Vás srdečně zve na přímý přenos konferenceTEDXPlaceDesNations, která se uskuteční v sídle OSN v Ženevě. Cílem konferencí TEDX je sdílet příběhy, myšlenky a nápady lídí, které mohou pomoci lidstvu. Prostřednictvím přímého přenosu konference si budete moci vyslechnout názory inovátorů, filantropů, podnikatelů, vědců a mírotvůrců jak přispět k řešení současných problémů i otázek budoucnosti.

Čtvrtek 11. prosince 2014 od 14:30 hod. v iCentru OSN, Železná 24, Praha 1

Program

14:30 –15:00

Registrace

15:00 – 16:30

1. část: pět přednášejících

16:30 – 17:15

Přestávka a malé občerstvení

17:15 – 18:45

2. část: šest přednášejících

Mezi přednášejícími jsou mj. Fawzia Koofi, afghánská politička a aktivistka v oblasti práv žen; Javier Serrano, fyzik a elektrotechnik pracující v Evropské organizaci pro jaderný výzkum; Mahlet Afework, módní návrhářka; Vincent Cochetel, ředitel evropské kanceláře Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky; Omobola Johnson, nigerijská ministryně pro komunikační technologie.

Prosíme potvrďte účast do 10. prosince[email protected], tel.: 255 711 646

Den solidarity s palestinským lidem

29.11.2014 

Poselství generálního tajemníka OSN k Mezinárodnímu dni solidarity s palestinským lidem

Každoroční den solidarity je příležitostí k reflexi obtížné situace, se kterou se potýkají Palestinci, a zároveň příležitostí k zamyšlení nad tím, jak můžeme společně – vlády států, mezinárodní organizace a občanská společnost – přispět k izraelsko-palestinskému míru.

Pro Palestince, Izraelce a pro všechny, kteří usilují o mír, byl uplynulý rok dalším z temných, smutných a žalostných. V průběhu 50 brutálních dní letošního léta se svět stal svědkem bezohledné války v Gaze. Šlo již o třetí podobný konflikt za šest let.

Během posledních několika měsíců jsem tuto oblast navštívil dvakrát. Nejdříve jsem chtěl napomoci k ukončení bojů, poté jsem chtěl na vlastní oči vidět následky a osobně podpořit úsilí o obnovu.

Opakuji, co jsem řekl v Gaze: Odsuzuji raketové útoky Hamásu, které bezohledně ohrožují izraelské civilisty. Tyto útoky nepřinesly nic jiného než utrpení na obou stranách.

Opakuji, co jsem řekl v Izraeli: Rozsah ničení ze strany izraelské armády hluboce zpochybňuje respekt k principu rozlišování a přiměřenosti a podnítilo rozsáhlé volání po odpovědnosti. Na ochranu civilistů a k podřízení se mezinárodním normám o lidských právech a humanitárním právu je nutné ještě mnohé vykonat.

Dlouhodobá stabilita závisí na tom, jak dalece budeme schopni zabývat se hlavními příčinami konfliktu. To znamená dosáhnout zrušení dlouhodobé uzávěru Gazy, ukončit půl století trvající okupaci palestinského území a zohlednit legitimní obavy Izraele o bezpečnost.

U příležitosti tohoto dne solidarity se v srdcích obracíme k palestinským uprchlíkům v Gaze i mimo ni. Úřad OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA) je jistícím lanem pro miliony Palestinců v Gaze a na Západním břehu, ale i v Jordánsku, Libanonu a Sýrii. Vyzývám všechny dárce, aby dál poskytovali dostatečnou podporu UNRWA a projektům na obnovu Gazy.

Hluboce mě znepokojuje situace v Jeruzalémě a na Západním břehu. Agendu určují na obou stranách extrémisté. Vyzývám proto všechny zúčastněné, aby se těmto silám postavili, chovali se zdrženlivě a respektovali status quo, jímž se tato posvátná místa řídí. Opakovaně jsem již odsoudil budování izraelských osad na Západním břehu včetně okupovaného východního Jeruzaléma.

Konflikt může být ukončen pouze s pomocí vyjednaného a spravedlivého politického řešení založeného na příslušných rezolucích OSN.

Izraelci a Palestinci sdílejí společný osud na společném území. Jedni nemohou jen tak vymazat ty druhé. Přesto se velmi obávám, že s každým dnem lidé ztrácejí i poslední zbytky pocitu spojení, smyslu pro empatii a vzájemné porozumění společného lidství a společné budoucnosti.

U příležitosti Mezinárodního dne solidarity vyzývám všechny strany, aby nepřekročily hranici, za níž nelze jít. Nesmyslné ničení musí skončit a uvolnit cestu k míru.


Klimatická konference v Limě

Vytváření globální agendy v oblasti změny klimatu

3.12.2014 – V pondělí 1. prosince začala další jednání v oblasti změny klimatu, která potrvají do 12. prosince. Hostitelskou zemí klimatické konference se stalo Peru, konkrétně pak jeho hlavní město Lima. Hlavním cílem této konference, která navazuje na již konaný Klimatický summit generálního tajemníka OSN, je inspirovat k dalším rozhodným akcím vedoucím k potírání změny klimatu. Předsedou Klimatické konference byl zvolen peruánský ministr životního prostředí Manuel Pulgar-Vidal. Jednání v Limě budou klíčová pro přípravu klimatické dohody navazující na Kjótský protokol, která by měla být uzavřena v roce 2015 v Paříži.

Klimatická konference v Limě by měla být jedním z impulsů k vytvoření nové univerzální dohody v oblasti klimatu, jejíž přijetí je plánované na rok 2015. Tajemnice Rámcové úmluvy o změně klimatu (UNFCCC) Christina Figueresová se ve svém úvodním projevu zmínila o tom, že rok 2014 je pravděpodobně historicky nejteplejším rokem, dále vyjádřila své obavy z rostoucího množství emisí a v neposlední řadě apelovala na naléhavost aktivního hledání řešení.

Dle programu jednání bude mít každá země možnost předložit své návrhy, které by měly přispět k uzavření dohody v roce 2015. UNFCCC je mezinárodní smlouva obsahující kroky nezbytné pro omezení globálního oteplování a vyrovnání se s narůstající teplotou. 20. Klimatická konference v Limě, která nese zkratku COP 20, přivádí dohromady 196 smluvních stran Rámcové úmluvy UNFCCC. V průběhu následujících dvou týdnů se delegáti jednotlivých smluvních stran pokusí vypracovat novou univerzální dohodu pro oblast změny klimatu, která by vstoupila v platnost do roku 2020. Úkolem delegátů je tak nejen přijít s určitým návrhem, ale také stanovit konkrétní postup plnění cílů, s čímž souvisí jak finanční stránka, tak použité technologie a vytváření kapacit.

Výkonná tajemnice UNFCCC Figueresová dále uvedla, že je třeba podpořit pokrok v oblasti přizpůsobování k dosažení politické parity, zlepšit poskytování finančních prostředků, stimulovat akceschopnost a podnítit rozvoj řešení.


Je suis Charlie: Generální tajemník, Rada bezpečnosti a vysocí představitelé OSN odsoudili útok na francouzský časopis

8.1.2015 – „Jsem šokován. Jedná se o strašný, neobhajitelný a chladnokrevný zločin. Byl to útok na samý základ demokracie – na média a svobodu projevu. Cílem útočníků bylo rozdělit nás, do této pasti se ale nesmíme
nechat zatáhnout. Nyní jde o solidaritu. Na celém světě se musíme postavit za svobodu projevu a toleranci a postavit se silám nenávisti,“ řekl včera novinářům v New Yorku generální tajemník OSN Pan Ki-mun.

„Jsem šokován. Jedná se o strašný, neobhajitelný a chladnokrevný zločin. Byl to útok na samý základ demokracie – na média a svobodu projevu. Cílem útočníků bylo rozdělit nás, do této pasti se ale nesmíme nechat zatáhnout. Nyní jde o solidaritu. Na celém světě se musíme postavit za svobodu projevu a toleranci a postavit se silám nenávisti,“ řekl včera novinářům v New Yorku generální tajemník OSN Pan Ki-mun.

Na útok bezprostředně reagovala i generální ředitelka UNESCO Irina Bokova: „Nesmíme dovolit extrémistům, aby umlčeli svobodný tok názorů a myšlenek“.

Útok v Paříži ostře odsoudila také Rada bezpečnosti OSN. Její členové ho označili za „barbarský a zbabělý“ teroristický útok. RB znovu potvrdila, že je nutné všemi dostupnými prostředky bojovat proti terorismu, který ohrožuje mezinárodní mír a bezpečnost, a že jakýkoliv teroristický čin je zločinem, který nelze ospravedlnit.


Svět na cestě k udržitelnému rozvoji

5.12.2014 – Šéf OSN včera v New Yorku prezentoval zprávu shrnující dosavadní a budoucí proces vyjednávání nové globální agendy rozvoje, která na konci roku 2015 naváže na dosavadní program tzv. Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs). Zprávu The Road to Dignity by 2030: Ending Poverty, Transforming All Lives and Protecting the Planet představil Pan Ki-mun zatím neformálně v needitované verzi představitelům všech členských států OSN.

Do 31. prosince bude k dispozici finální report ve všech oficiálních jazycích OSN. Generální tajemník ji formálně představí na začátku roku 2015. Zpráva je založena na šesti základních pilířích, které se mají stát nosnými prvky udržitelného rozvoje: ukončení chudoby a potírání nerovnosti; zlepšení kvality života lidí; inkluzivní transfromace ekonomiky; podpora společností založených na spravedlnosti a bezpečnosti; ochrana planety pro současné i budoucí generace; a vytváření pevných a trvalých partnerství pro udržitelnou budoucnost. Klíčovými slovy nové globální agendy rozvoje tedy jsou důstojnost, lidé, prosperita, planeta, spravedlnost a partnerství.

„Syntéza“ generálního tajemníka OSN má hlavně podpořit posun ve vyjednávání mezi státy. Shrnuje dosavadní výsledky jednání o tzv. agendě post-2015 a analyzuje zkušenosti s prosazováním MDGs. Jedním z hlavních vzkazů státům je, aby rozdělanou práci dokončily, protože je to v zájmu lidí celého světa.

V nadcházejících měsících budou schváleny základní parametry agendy post-2015. Šéf OSN zdůraznil, že její narativ musí být přesvědčivý a principiální, založený na lidských právech a důstojnosti. Součástí vyjednané agendy musí být i financování a další nástroje implementace, kvalitní monitoring a vyhodnocování i příklady dobré praxe.

Pro potřebné fondy bude důležitá konference o financování rozvoje příští rok v Addis Abebě, ODA i další mezinárodní veřejné fondy. Peníze z veřejných zdrojů by měly stimulovat následný příliv masivních investic z privátní sféry. S těmi se počítá zejména v oblasti transformace k nízkouhlíkové ekonomice, zajišťování přístupu k pitné vodě, v oblasti obnovitelných zdrojů energie, zemědělství, průmyslu, infrastruktury a dopravy. Dalšími prostředky k naplňování agendy budou vývoj a přenos nových technologií a zajišťování spolehlivých dat jako základu pro kvalitní strategické rozhodování.

Součástí balíku rozvoje po roce 2015 jsou tzv. Cíle udržitelného rozvoje (SDGs). V srpnu byl představen draft, který je výsledkem práce tzv. Otevřené pracovní skupiny. Obsahuje 17 základních cílů(goals) a celkem 169 dílčích úkolů (targets) .

„Cíle společně utváří agendu pro transformaci, která staví na zkušenostech MDGs a zaměřuje se na řadu vzájemně propojených problémů současného světa. Nový globální plán rozvoje se výrazně posunuje směrem k univerzálnosti. Na rozdíl od MDGs, které – jak praví legenda – napsalo několik málo zasvěcenců v příslovečně temné a zakouřené místnosti někde v podzemí budovy OSN, cíle udržitelného rozvoje vznikaly v otevřeném, všem přístupném procesu konzultací. Díky otevřené pracovní skupině se do diskusí o nové agendě zapojili zástupci občanských iniciativ, soukromého sektoru i vědecké a akademické sféry. Slovo dostali i mladí lidé, a to i na formálních zasedáních pracovní skupiny. To je posun od obvyklé praxe OSN. Byl tak vytvořen precedens, který bude v budoucnu obtížné obejít. Z množství i povahy projednávaných témat vyplývá, že nemohlo být odsouhlaseno vše. Mnoho sporných bodů zůstává pro další diskusi v rámci mezivládního procesu. Avšak už výsledek otevřené pracovní skupiny a jí navržený soubor cílů je úspěchem. V mnoha tématech byla nalezena shoda, dokonce i když počáteční postoje vypadaly nesmiřitelně. Lakmusovým papírkem cílů bude jejich realizace na úrovni států,“ říká o draftu otevřené pracovní skupiny zástupkyně generálního tajemníka OSN pro post-2015 Amina Mohammed.


Den lidských práv

Každý den v roce je dnem lidských práv

19.12.2014 – Od roku 1950 si každoročně 10. prosince připomínáme Den lidských práv, ale zároveň také fakt, že nejenom 10. prosinec, ale každý den v roce je dnem lidských práv. Upozornit na tuto skutečnost je hlavním cílem letošní kampaně „Human Rights 365“. Snaží se apelovat na povědomí lidí a vést je k respektování lidských práv druhých. 

I přesto, že na lidská práva má nárok každý jedinec hned po narození, a to bez rozdílu věku, vzdělání či barvy pleti, stále se setkáváme s diskriminací, utlačováním, genderovou nerovností či nesvobodou projevu. Ochrana lidských práv je jedním z úkolů OSN, který přispívá k zajišťování míru a rozkvětu ekonomik. Práva každého člověka upravuje Všeobecná deklarace lidských práv, která byla přijata 10. prosince 1948 Valným shromážděním OSN jako reakce na druhou světovou válku a její dopady. Kampaň „Human Rights 365“, která se opírá o tuto deklaraci, staví na faktu, že lidská práva jsou pro všechny bez ohledu na to kdo jsme, jaké jsou naše názory či vyznání nebo kde žijeme.Měli bychom pamatovat na to, že všichni se rodíme svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Lidská práva jsou tak nezcizitelným nárokem každého člověka. Při jednání s lidmi je třeba myslet na to, že rovnost, důstojnost a svoboda jsou základním právem každého jedince. Každý z nás má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost.

Na půdě OSN se na oblast lidských práv specializuje především Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva, který má jedinečný mandát k ochraně všech lidských práv. Jednou z jeho hlavních úloh je vzdělávat a posilovat roli jednotlivců ve společnosti. Zároveň také pomáhá vládám při plnění jejich povinností v této oblasti.

Poselství generálního tajemníka OSN (anglicky)


Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Fazlagić
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1