Skip to main content

COVID-19 zpravodajství

[22. října] Vyzývám všechny obyvatele světa, aby se semkli
Prohlášení generálního tajemníka OSN ke Dni Spojených národů:
„75. výročí Spojených národů si připomínáme uprostřed globální pandemie. Hlavní poslání OSN, smysl naší existence, je důležitější než kdy dříve: Podpora lidské důstojnosti. Ochrana lidských práv. Dodržování mezinárodního práva. A zabránit válce. Na počátku pandemie jsem vyzval k zastavení bojů a celosvětovému příměří. Nyní máme nepřítele, který je společný nám všem: COVID-19…“

[20. října] Generální tajemník Spojených národů vyzývá občany k aktivitě proti dezinformacím
Generální tajemník Organizace spojených národů António Guterres zahájil celosvětovou on-line kampaň, ve které vyzývá lidi na celém světě, aby nejdřív přemýšleli o obsahu zpráv, které se chystají sdílet na sociálních sítích. Kampaň „Pause“ (Dej si pauzu) je součástí širšího konceptu, který se zaměřuje na změnu chování s cílem vytvořit novou normu sociálních médií a pomáhat v boji proti rostoucímu vlivu virálně se šířících dezinformací.

[25. srpna] Cestovní ruch a COVID-19: Nutnost zachovat živobytí milionů lidí a příležitost pro transformaci
Politické doporučení (Policy Brief) generálního tajemníka OSN “Cestovní ruch a COVID-19“ (COVID-19 and Transforming Tourism) se zabývá dopadem pandemie na tento sektor. Na základě nejnovějších dat Světové organizace OSN pro cestovní ruch (UNWTO) předurčuje pravděpodobný dopad pandemie na globální cestovní ruch ve smyslu pracovních míst, živobytí a ekonomického rozvoje. Přináší také přehled role cestovního ruchu v naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs).

[6. srpna] Budoucnost vzdělání je teď

Generální tajemník OSN António Guterres představil na začátku srpna další svůj tzv. “policy brief” (politické doporučení). Vzdělání je podle něj “klíčem k osobnímu rozvoji a budoucností společnosti”. Současně s tímto doporučením zahájil celosvětovou kampaň “Save Our Future” (Zachraňme budoucnost). “Svět se potýká s neudržitelnou úrovní nerovností. Proto potřebujeme vzdělání jako nástroj k jejich vyrovnávání víc než kdy jindy. Musíme přijmout rázná opatření tak, abychom vytvořili inkluzivní, odolný a na kvalitu zaměřený vzdělávací systém, který bude vyhovovat budoucnosti,” říká šéf OSN.

[30. června] Pandemie nerovnosti vyžaduje Novou sociální smlouvu pro celý svět
Nerovnosti jsou přímým ohrožením našeho způsobu života i budoucnosti. Abychom takovému vývoji zabránili, musíme změnit uvažování. Často slýcháme, že příliv ekonomického růstu pomůže všem. Skutečnost je ale taková, že sílící příliv nerovností může naopak všechny potopit. Vysoká míra nerovností pomohla vytvořit stav globální křehkosti, který nyní prochází zkouškou pandemie COVID-19.

[10. června] Vychází „SDGs Report 2020“
Výroční zpráva „SDGs Report“ shrnuje úsilí světa v implementaci Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Ta letošní se zaměřuje na dopady pandemie COVID-19, která nejvíce zasahuje nejchudší a nejzranitelnější – děti, starší osoby, osoby se zdravotním postižením, migranty a uprchlíky. Obrovský díl negativních dopadů pandemie nesou ženy.

[21. května] Verified. OSN zahájila globální iniciativu proti dezinformacím
Organizace spojených národů dnes zahájila iniciativu ‚Verified‘ namířenou proti rostoucímu množství dezinformací. Odpovědí bude zesílený proud důvěryhodných a přesných informací.

[20. května] COVID-19 a genderová nerovnost
Podle dosud dostupných údajů je COVID-19 větším přímým zdravotním rizikem pro muže, zejména vyššího věku. Pandemie ale odhaluje nerovnosti všeho druhu, včetně genderové. Její negativní dopady na zdraví, práva a svobody žen mohou v dlouhodobém horizontu uškodit všem.

[14. května] WHO Academy: aplikace o COVID-19
WHO Academy je aplikace s přístupem ke všem pokynům, nástrojům a školením WHO o COVID-19. Na Apple store & Google Play store je k dispozici ve všech oficiálních jazycích OSN (angličtina, arabština, čínština, francouzština, ruština a španělština).

[22. dubna] Den Země: Obnova po koronaviru a změna klimatu
Dnes je Den Země, ale veškerá pozornost je upřena na pandemii COVID-19, která je největší zkouškou světa od 2. světové války. Teď musíme hlavně spolupracovat, abychom dokázali zachraňovat životy a tlumit sociální a ekonomické dopady krize…

[18. dubna] Webinář WHO: Role médií při pandemii COVID-19
Etické a odpovědné způsoby mediální práce při pokrývání tématu #COVID19. Regionální úřad WHO pro Evropu srdečně zve novinářky a novináře z evropských států k účasti na webináři, který se koná v úterý, 21. dubna 2020 od 11 do 12 hod. SELČ (anglicky) a ve středu, 22. dubna 2020 od 11 do 12 hod. SELČ (rusky)…

[15. dubna] Teď není čas snižovat zdroje WHO
Jak jsem řekl již 8. dubna: „Pandemie COVID-19 je jedním z nejnebezpečnějších problémů světa, jaké pamatujeme. Je to především lidská krize, která má hluboké zdravotní a společensko-ekonomické dopady. Světová zdravotnická…

[9. dubna] Prohlášení generálního tajemníka OSN
Pandemie COVID-19 je jedním z nejnebezpečnějších problémů světa, jaké pamatujeme. Je to především lidská krize, která má hluboké zdravotní a společensko-ekonomické dopady. Světová zdravotnická organizace a tisíce jejích zaměstnanců působí v první linii boje proti nákaze. Poskytuje…

[9. dubna] António Guterres: Ekonomická obnova po krizi nás musí dovést k jiné ekonomice
Svět může čelit pandemii COVID-19 a jejím hrozivým důsledkům, jen když bude jednat společně a koordinovaně. Na mimořádném setkání minulý čtvrtek, které proběhlo přes on-line platformu, učinili lídři států G20 kroky správným směrem. Stále jsme…

[3. dubna] Romská komunita v Česku se zapojila do reakce na koronavirovou krizi
Na mezinárodních stránkách OSN s globálním dosahem byl díky Informačnímu centru OSN v Praze publikován příběh o lidské soudržnosti, kterou v Česku vyvolalo šití roušek. Velké množství lidí – včetně příslušníků romské a dalších menšin – a občanských iniciativ mělo a stále má potřebu se zapojit…

[2. dubna] Prohlášení mluvčího OSN k odkladu klimatické konference COP26
Generální tajemník OSN podpořil rozhodnutí Velké Británie a UNFCCC odložit klimatickou konferenci COP26, která se měla konat v listopadu v Glasgow. Svět se nyní potýká s koronavirovou krizí. Na světě jsou stovky tisíc nemocných COVID-19 a přibývá obětí . Prioritou je eliminovat virus a chránit lidské životy…

[1. dubna] OSN v České republice v době koronavirové krize
Informační centrum OSN v Praze (UNIC) je aktivní i v době krizových opatření. V souladu s příslušnými předpisy Sekretariátu OSN i s nařízeními úřadů České republiky jsme omezili na nejnutnější minimum dojíždění do kanceláře OSN v Železné 24, Praha 1 a naši činnost vykonáváme distančně…

[31. března] Syrský uprchlík pomáhá během krize ve Švýcarsku
Šádí je původem ze Sýrie a již pět žije jako uprchlík ve Švýcarsku. Na začátku krize přemýšlel s manželkou, jak by mohl pomoci. Rozhodl se, že bude pomáhat starším lidem a lidem v karanténě. Chodí jim na nákupy, vyřizuje poštu, obstarává léky. Dal dohromady celou síť uprchlíků v různých švýcarských městech a nabízejí své služby spoluobčanům. Na pouhé zavolání…

[23. března] Generální tajemník OSN: Výzva k příměří
Svět má společného nepřítele: COVID-19. Tento virus nezajímá naše národnost, etnická příslušnost nebo víra. Útočí na všechny bez rozdílu. Na celém světě ale dál zuří válečné konflikty. Největší zátěž nesou ti nejzranitelnější: děti, ženy, lidé s postižením, marginalizovaní. Tito lidé jsou zároveň nejzranitelnější…

[20. března] Kde hledat informace o koronaviru?
S ohledem na vývoj pandemie COVID-19 doporučujeme sledovat aktuální informace OSN, Světové zdravotnické organizace (WHO) a Ministerstva zdravotnictví ČR na odkazech uvedených níže…

[17. března] Guterres: Zvládneme to společně
Dramatické změny způsobené koronavirem – COVID-19 – jsou všude kolem nás. A vím, že mnohé z nich jsou zneklidňující, působí obavy a zmatení. To je naprosto přirozené. Čelíme zdravotnímu riziku, jaké jsme v našich životech ještě nezažili. Zatímco se virus…

 

 


Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Fazlagić
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1