Skip to main content
23. 03. 2023

Generální tajemník OSN v Evropě

Generální tajemník OSN António Guterres přijel na jednodenní návštěvu v Evropy. V Bruselu se zúčastnil zasedání Evropské rady. Zasedání bylo příležitostí k diskusi o důležitých globálních otázkách, včetně ruské invaze na Ukrajinu a jejích dalekosáhlých důsledků, mimořádné situace v oblasti klimatu a rostoucích globálních nerovností. 

Generální tajemník poděkoval Evropské unii za její silnou podporu Organizace spojených národů a multilateralismu a vyzval k posílení spolupráce v souvislosti s prováděním programu „Naše společná agenda“ (Our Common Agenda) a Summitem budoucnosti, který se uskuteční příští rok.  

Generální tajemník uvítal finanční podporu, kterou Evropská unie a její členské státy poskytují systému OSN, a vyzval k obnovení závazku v oblasti Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) a naléhavých humanitárních potřeb.  

S evropskými lídry jednal i o dopadech ruské invaze na Ukrajinu a zdůraznil svou výzvu ke spravedlivému míru v souladu s Chartou OSN, mezinárodním právem a rezolucí přijatou Valným shromážděním 23. února. Poskytl aktuální informace o posilování globální potravinové bezpečnosti prostřednictvím Černomořské obilné iniciativy a úsilí o usnadnění vývozu ruských potravin a hnojiv. Generální tajemník ocenil EU a její občany za solidaritu vůči ukrajinským uprchlíkům. 

S ohledem na nejnovější zprávu Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu (IPCC) zdůraznil generální tajemník význam své „Akcelerační agendy“, která vyzývá všechny státy ke konkrétním opatřením k zachování hranice oteplení o 1,5 stupně.  

Uvítal Evropskou zelenou dohodu jako významný krok tímto směrem a vyzval EU, aby zintenzivnila finanční a technologickou spolupráci s rozvíjejícími se a rozvojovými ekonomikami s cílem snižovat emise a zajistit klimatickou spravedlnost v podobě zelených pracovních míst, posílení adaptace, naplnění fondu pro krytí ztrát a škod a ochrany zranitelných komunit na celém světě. 

Generální tajemník vyjádřil znepokojení nad dramatickou finanční situací mnoha rozvojových zemí, které čelí v důsledku pandemie COVID-19, dopadů ruské invaze na Ukrajinu, změny klimatu a globální krize životních nákladů.  

Zdůraznil, že je důležité zavést opatření pro spravedlivější hospodářský a finanční systém, mimo jiné prostřednictvím reforem obchodních modelů mezinárodních rozvojových bank, účinných opatření pro odpouštění dluhů a stimulačního programu pro dosažení SDGs. Vyzval EU k podpoře reformy mnohostranného finančního systému s cílem lépe řešit globální výzvy se zaměřením na nejzranitelnější skupiny obyvatel.   

Brusel, 23. března 2023Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Fazlagić
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1