Skip to main content

Otestujte svoje znalosti s kvízem OSN, který obsahuje 15 tématických otázek. Pokud nebudete 100% úspěšní, můžete si kvíz zopakovat.

OSN - Kvíz

Jak dobře znáte Organizaci spojených národů?

Otestujte svoje znalosti s kvízem OSN, který obsahuje 15 tématických otázek.

Pokud nebudete 100% úspěšní, můžete si kvíz zopakovat.

1. Který z následujících představitelů navrhl označení Spojené národy?

2. Kdy se každoročně slaví Den Organizace spojených národů?

3. Ve kterém roce byla přijata Všeobecná deklarace lidských práv?

 

4. Který z generálních tajemníků je na obrázku?

5. Jak dlouhé je funkční období generálního tajemníka OSN?

6. Kolik členských států má Organizace spojených národů?

7. Které státy jsou stálými členy Rady bezpečnosti OSN?

8. OSN má šest oficiálních jazyků. Které to jsou?

9. OSN má šest základních orgánů. Které to jsou?

10. Ve kterých městech se nacházejí hlavní sídla OSN?

11. Co je hlavním cílem Organizace spojených národů?

12. V roce 2015 byly přijaty Cíle udržitelného rozvoje (SDGs). Kolik jich je?

13. Co je tématem cíle udržitelného rozvoje č. 13?

14. Získala někdy Organizace spojených národů Nobelovu cenu za mír?

15. Z kterého dokumentu je vyňat následující text:

„Žádný rozdíl nebude dále činěn
z důvodu politického, právního nebo
mezinárodního postavení země nebo
území, k nimž určitá osoba přísluší, ať
jde o zemi nebo území nezávislé nebo
pod poručenstvím, nesamosprávné
nebo podrobené jakémukoli jinému
omezení suverenity.“

Vaše skóre je

0%


Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Fazlagić
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1