Skip to main content
13. 03. 2023

Konference OSN o vodě 2023

Valné shromáždění OSN s podporou vlád Nizozemí a Tádžikistánu uspořádá ve dnech 22. až 24. března 2023 v New Yorku Konferenci OSN o vodě 2023 (UN Water Conference).

Miliardy lidí na celém světě stále žijí bez přístupu k zabezpečeným zdrojům pitné vody a sanitaci, přestože přístup k obojímu je již dlouho definován jako lidské právo. U mnoha zdrojů vody dochází k znečištění a ekosystémy, které vodu poskytují, mizí. Vodní cyklus je narušován klimatickou změnou a dochází tak k častějším obdobím sucha i záplavám.

Nadcházející konference, která nese oficiální název „Konference o střednědobém komplexním programu o naplňování akčního plánu desetiletí OSN pro vodu a sanitaci (2018-2028), je nejvýznamnější konferencí o vodě za celou generaci.

Hlavním cílem konference je zvýšit povědomí o celosvětové vodní krizi a rozhodnout o

o společném postupu k dosažení mezinárodně dohodnutých cílů a úkolů týkajících se vody, včetně těch obsažených v Agendě 2030. 

Vzhledem k tomu, že mnohé z cílů udržitelného rozvoje (SDGs) nesměřují k naplnění, je pokrok v oblasti plnění cíle 6 (voda a hygiena) klíčový pro dosažení dalších Cílů udržitelného rozvoje, zejména v oblasti zdraví, potravin, rovnosti žen a mužů, vzdělávání, zdrojů obživy, průmyslu, klimatu a životního prostředí.

Hlavním výstupem konference bude Akční program pro vodu, který zahrnuje závazky států a dalších stakeholderů. Tento program pomůže mobilizovat opatření napříč státy a odvětvími k naplnění globálních cílů a úkolů týkajících se vody.

Akční dekáda pro vodu, kterou přijalo Valné shromáždění OSN s cílem upřít větší pozornost k problematice vody, byla zahájena na Světový den vody, 22. března 2018. Poslední konference OSN o vodě se konala v roce 1977 v argentinském městě Mar del Plata.


Související články


Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Fazlagić
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1