Skip to main content
14. 01. 2019

Mezinárodní den památky obětí holocaustu – program pro školy

Holocaust významně ovlivnil dějiny 20. století a jeho odkaz je i v dnešní době živý. Informační centrum OSN pořádá na Mezinárodní den památky obětí holocaustu výukový program zaměřený nejen na téma holocaustu, ale také na jeho dějinné souvislosti a přesahy do současnosti. Na program je možné navázat v hodinách dějepisu, společenských věd nebo literatury.

Program (délka 60 – 70 minut)
  • Krátký úvod do tématu a souvislosti s prevencí genocidy v současném světě
  • Krátký dokument ke Všeobecné deklaraci lidských práv
  • Promítání filmu Cesta k nacistické genocidě
  • Debata
Film

Cesta k nacistické genocidě
dokumentární film o historických událostech, které vedly ke vzniku holocaustu, 38 min, anglicky s českými titulky

Termín

24., 25., 28. a 29. ledna 2019 mezi 9:00 a 12:00 hodinou v Informačním centru OSN v Praze

Kontakt pro rezervaci termínu

[email protected]
tel: 724 020 612


Související články


Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Svobodová
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1