Skip to main content
01. 04. 2020

OSN v České republice v době koronavirové krize

Informační centrum OSN v Praze (UNIC) je aktivní i v době krizových opatření. V souladu s příslušnými předpisy Sekretariátu OSN i s nařízeními úřadů České republiky jsme omezili na nejnutnější minimum dojíždění do kanceláře OSN v Železné 24, Praha 1 a naši činnost vykonáváme distančně (telecommuting, home office).

V zájmu veřejného zdraví byly dočasně pozastaveny akce pro veřejnost v našem multimediálním centru. O obnovení činnosti – pro školy, média, organizace občanské společnosti a nevládní organizace, instituce státu, se kterými dlouhodobě spolupracujeme – budeme s předstihem informovat.

Naši současnou činnost jsme podřídili možnostem, které poskytují komunikační technologie. Vytvořili jsme „virtuální UNIC“ a v následujících několika bodech vám poskytneme potřebné informace a kontakty tak, abychom s vámi mohli být ve spojení a vykonávat všechny služby, které nám technologie umožn

Kontakty

VEDENÍ KANCELÁŘE, KOMUNIKACE, PROGRAM, OBSAH

Michal Broža, [email protected], tel. +420 724 020611, pondělí–pátek 9–17

ADMINISTRATIVA, FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI, VZTAHY S DODAVATELI

Petr Lobotka, [email protected], tel. +420 602 276 207, pondělí–pátek 9–17

Hlavní činnosti v době koronavirové krize

 1. Komunikace na sociálních sítích (Facebook, Twitter, Instagram @OSN Česko), aktuální zaměření na
  COVID19 (ve spolupráci s kanceláří WHO v Česku): sdělení OSN, mobilizace veřejných i soukromých zdrojů, technická spolupráce, koordinace států, činnost generálního tajemníka OSN, sdělení WHO, data, statistiky, příklady dobré praxe, boření mýtů a dezinformací;
  Principy globální spolupráce, společné řešení globálních problémů, solidaritaudržitelnost, SDGs;
 2. Informace OSN česky na webu www.osn.cz (včetně informací o COVID19);
 3. Oznámení a tiskové zprávy, odpovědi na dotazy veřejnosti (telefon, email);
 4. Monitoring médií v Česku;
 5. Spolupráce s agenturami OSN v Česku (WHO, UNHCR, IOM) a s Českým výborem pro UNICEF;
 6. Spolupráce s institucemi státu, nevládními organizacemi, médii, vzdělávacími institucemi; zprostředkování informací a kontaktů ze systému Organizace spojených národů (Sekretariát, odborné agentury, programy a další entity OSN);
 7. Vzdělávací program: přednášky o prioritních tématech a cílech OSN, o koronavirové krizi, změně klimatu, udržitelném rozvoji o budoucnosti mezinárodní spolupráce, o globálních problémech. V období karanténních opatření lze domlouvat on-line přednášky (působíme na různých platformách, např. Skype a Skype for Business, MS Teams, ZOOM). Kontakt: Michal Broža (viz výše).

Kontakty na další agentury OSN v ČR (sídlo: Železná 24, Praha 1)

WHO, tel. 224 267 050

UNHCR, tel. 776 437 775

IOM, tel. 233 370 160 a

Český výbor pro UNICEF, tel. 257 320 244


Související články


Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Svobodová
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1