Aktuality

01. 03. 2016

Medzinárodné zmluvy na kontrolu drog nenariaďujú „vojnu proti drogám“, píše sa v správe INCB

Pri príležitosti blížiaceho sa mimoriadneho zasadania Valného zhromaždenia o celosvetovom probléme drog, ktoré sa bude konať v apríli 2016, Medzinárodný úrad na kontrolu omamných látok (INCB) vo svojej výročnej správe za rok 2015 pripomína, že hlavným cieľom zmlúv o kontrole drog je zabezpečiť zdravie a kvalitu života ľudí. Odvoláva sa na vyvážený a ľudský prístup […]

Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Svobodová
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1