Skip to main content
21. 10. 2021

Co je to klimatický COP26 a co od něj očekávat?

Nejnovější kolo globálních klimatických vyjednávání – známé jako COP26 (v pořadí 26. konference států, které jsou stranami Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC)) – proběhne ve dnech 31. října až 12. listopadu v Glasgow. Do skotského města se sjedou tisíce vládních delegátů, zástupců nevládních organizací, soukromých firem a médií. Cílem jednání je posunout vpřed společnou celosvětovou klimatickou akci. Vzhledem k již probíhající klimatické krizi ho bude velmi pozorně sledovat doslova celý svět.

Program konference COP26.

Co je to COP?

COP je anglickou zkratkou pro tzv. Conference of Parties (Konference stran) Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) z roku 1992. Ta vytváří platformu pro mezinárodní spolupráci v oblasti světového klimatu. COP je nejvyšším rozhodovacím orgánem pro naplňování ustanovení úmluvy UNFCCC a následných právních nástrojů jako je např. Pařížská dohoda z roku 2015. Konference se schází jedenkrát ročně a posuzuje národní zprávy o snižování emisí a dalších klimatických opatřeních. COP v Glasgow bude v pořadí už 26.

O co se hraje?

Od COPu pod předsednictvím Spojeného království se očekává, že se stane bodem obratu. Je nutné, aby byla představena rozsáhlá a bezodkladná opatření národních vlád ve prospěch lidí a planety. Státy se musí spojit a spolupracovat na obnovení důvěry, posílení klimatické akce a naplnění závazků Pařížské dohody. 

Tři hlavní priority:

  1. Udržet globální oteplení do 1,5 stupně Celsia prostřednictvím bezodkladného a dostatečného snížení emisí až k čisté nule (2050).
  2. Zvýšit mezinárodní financování adaptačních opatření minimálně na polovinu celkových výdajů na klimatickou akci.
  3. Naplnit již existující závazek států poskytnout každoročně 100 miliard USD na klimatická opatření v rozvojových státech na ochranu životů a živobytí před zhoršujícími se klimatickými dopady.

Jak konference probíhá?

Vedle jednání vlád, která jsou základem programu COP, probíhá celá řada nejrůznějších akcí jako jsou semináře, představení nových publikací, výstavy, panelové diskuse apod. Občanská společnost během COPu pořádá řadu akcí včetně demonstrací ve prospěch dodržování již existujících závazků i na podporu nových, kterých je tolik potřeba. Během COPu uslyšíme řadu vystoupení světových státníků, celebrit, podnikatelů, (nejen) mladých aktivistů a dalších ze všech kontinentů.

Víc o programu, seznam doprovodných akcí a výstav a zde průvodce veřejně přístupných akcí „green zone“.Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Svobodová
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1