Skip to main content
26. 05. 2017

Den mírových sil OSN

Udržování míru má pozitivní dopad na miliony lidí na celém světě, přitom náklady na mírové mise jsou nižší než půl procenta světových výdajů na zbrojení, upozorňuje ve svém prohlášení k letošnímu Mezinárodnímu dni mírových operací OSN (29. května) generální tajemník světové organizace António Guterres.

Přinášíme vám slovenský překlad celého prohlášení, který připravil Informační servis OSN ve Vídni (UNIS).

Počas 70-ročnej histórie svojho pôsobenia mierové sily OSN dokázali, že sú jednou z najefektívnejších investícií medzinárodného spoločenstva do mieru, bezpečnosti a prosperity.

Dopyt po nich neustále rástol a momentálne je po svete rozmiestnených pravdepodobne vôbec najviac misií. Udržiavanie mieru má pozitívny dopad na životy miliónov ľudí na celom svete.

Všetky misie OSN majú rovnaké ciele, i keď sa môžu líšiť rozsahom a mandátmi: zachrániť životy, chrániť ľudí, nastaviť podmienky pre mier a ukončiť misiu. Majú to byť krátkodobé investície, ktoré poskytnú dlhodobý úžitok tým, že vytvoria čas a priestor pre potrebné politické procesy.

Dodnes svoj mandát zavŕšilo 54 mierových operácií OSN. Ďalšie dve sa čoskoro skončia na Pobreží slonoviny a v Libérii a pridajú sa k dlhému zoznamu úspešných operácií v Angole, Guatemale, Chorvátsku, Kambodži, Namíbii, Salvádore, Sierra Leone, Východnom Timore a ďalším.

V budúcnosti plánujeme ukončiť viac operácií, ktoré dosiahli svoj cieľ. Taktiež plánujeme zreformovať a prispôsobiť naše mierové misie tak, aby pracovali efektívnejšie v čoraz náročnejších podmienkach, do ktorých sú vysielané.

Dnešný rozpočet na mierové misie, ktorý je nižší ako pol percenta celosvetových výdavkov na zbrojenie, sú dobre použité peniaze. Predstavuje len zlomok nákladov, ktoré umožňujú konfliktom sa rozširovať a podkopávať dosiahnutý hospodársky rozvoj. Túto investíciu následne znásobí ekonomický rast a prosperita, po tom, čo úspešné mierové misie vytvoria podmienky pre stabilitu a bezpečnosť.

OSN si dáva veľmi záležať na tom, aby všetky jej mierové operácie boli hospodárne od začiatku až do konca. Stále sa snažíme hľadať spôsoby ako misie zlepšovať, meniť a znižovať ich náklady.

Mierové jednotky OSN zároveň neúnavne hľadajú nové spôsoby ako vybudovať trvalý mier.

Pôvodné mierové operácie, ktoré na začiatku len sledovali prímerie, sa preklopili do ochrany civilistov a ľudských práv, odzbrojovania bývalých bojovníkov, podpory právneho štátu a slobodných a spravodlivých volieb, minimalizovania rizika nášľapných mín, a mnohých ďalších úloh. Mierové misie tiež prispievajú k tomu, aby boli ženy plne zastúpené v mierových procesoch, politickom živote a vo vláde. Všetky tieto investície sú kľúčové pre vybudovanie dlhotrvajúceho mieru.

Keď som začiatkom roka prevzal svoj úrad, ako jednu zo svojich hlavných priorít som si stanovil ukončenie sexuálneho zneužívania personálom OSN vrátane mierových síl. Určite nie sme dokonalí. Ale keď urobíme chybu, poučíme sa z nej a snažíme sa vyslať naše sily maximálne zodpovedne, tak, aby boli užitočné pre ľudí a komunitu, pre ktorých budú pracovať.

Teším sa, že budem s členskými štátmi na tejto téme ďalej pracovať. Naše partnerstvo je dôležité pre úspech mierových misií, keďže členské štáty rozhodujú o tom, kam jednotky pôjdu, čo budú robiť a aké podporné zdroje potrebujú. Naša úzka spolupráca je nevyhnutná, ak chceme splniť náš sľub priniesť trvalý mier a ak majú mierové jednotky v teréne vytvoriť podmienky pre vznik nových životaschopných riešení.

Ako ďalšiu prioritu som si stanovil zaistiť, aby sa ženy v mierových operáciách častejšie objavovali na pozíciách policajných, civilných a mierových síl. Rodová rovnosť je dôležitá už len z princípu, pričom prítomnosť žien zvyšuje šance na trvalý mier a znižuje výskyt sexuálneho násilia a vykorisťovania.

V tento Medzinárodný deň mierových síl vzdávame hold viac ako 113 000 modrým prilbám, policajným a civilným jednotkám pôsobiacich v 16 misiách. Vážime si, že týmto spôsobom prispieva čoraz viac členských štátov. Ďakujeme viac ako miliónu žien a mužov, ktorí profesionálne, s odhodlaním a odvahou slúžili a slúžia pod vlajkou OSN počas celej histórie mierových operácií. Zároveň si ctíme pamiatku viac ako 3500 mierových síl, ktorí prišli v službe o život.

Minulý rok zaplatilo 117 členov mierových síl tú najvyššiu cenu. Boli medzi nimi vojenskí, policajní, medzinárodní civilní pracovníci, dobrovoľníci OSN a miestni zo 43 krajín. V roku 2017 zatiaľ v službe zomrelo 117 členov mierových síl.

Ich práca v mene medzinárodného spoločenstva je jedným z najkonkrétnejších vyjadrení odhodlania sformulovaného v Charte OSN “uchrániť budúce pokolenia pred metlou vojny“. My všetci im veľa dlhujeme.

generální tajemník OSN António Guterres
New York, 29. května 2017Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Fazlagić
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1