Skip to main content
23. 10. 2016

Den Organizace spojených národů

Den Spojených národů (24. října) připomíná pražská kancelář OSN programem pro studenty. Společně ho připravují Informační centrum OSN v Praze (UNIC), Kancelář UNHCR, WHO a Český výbor pro UNICEF. Den OSN si celý svět připomíná od roku 1948. Před 71. lety, 24. října 1945, vstoupila v platnost Charta OSN, základní dokument organizace.

Poselství generálního tajemníka Pan Ki-muna

Letos si Den Spojených národů připomínáme v období změn pro celý svět i pro organizaci samotnou.

Lidstvo vstoupilo do éry udržitelnosti s globálním závazkem splnit obrovský slib, který představuje Agenda 2030 udržitelného rozvoje. V roce 71. výročí vzniku OSN máme před sebou 17 velkých cílů, které by nás měly motivovat k dosažení lepší budoucnosti pro všechny na zdravé planetě.

Světu se konečně daří překonat způsob uvažování, který vnímá spalování fosilních paliv jako cestu k prosperitě. V období rekordně vysokých teplot přijaly státy v rekordním čase Pařížskou dohodu o změně klimatu. Tento přelomový dokument vstoupí v platnost 4. listopadu 2016. Otevře se nám tak ta nejlepší příležitost k zelenějšímu, čistšímu a nízkouhlíkovému růstu.

Organizace spojených národů také prochází změnou: do jejího čela nastupuje již 9. generální tajemník. Mě jako osmému bylo ctí po dobu uplynulých deset let sloužit nám všem, „lidu Spojených národů“. Společně jsme položili solidní základy pro společný pokrok. Na nich musíme stavět a musíme dál snažit o posílení postavení žen, větší zainteresovanost mladých lidí i  dodržování lidských práv pro všechny. Procházíme ale i velkými otřesy: nevyřešené konflikty způsobují nesmírné utrpení na Blízkém východě, v Jižním Súdánu, Sahelu i v dalšího oblastech. V předních liniích všech násilných konfliktů a katastrof se stateční zaměstnanci OSN snaží zvládnout obtížnou situaci a reagovat na potřeby těch, kterým přinasla utrpení.

Děkuji lidem celého světa za jejich podporu a apeluji na všechny, aby stejnou podporu poskytli i nově jmenovanému generálnímu tajemníkovi Antóniu Guterresovi, který bude pokračovat v celosvětové misi pro mír, udržitelný rozvoj a lidská práva.

Pan Ki-mun
New York, 24. října 2016Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Fazlagić
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1