Skip to main content
23. 03. 2020

Generální tajemník OSN: Výzva k příměří

Svět má společného nepřítele: COVID-19. Tento virus nezajímá naše národnost, etnická příslušnost nebo víra. Útočí na všechny bez rozdílu.

Na celém světě ale dál zuří válečné konflikty. Největší zátěž nesou ti nejzranitelnější: děti, ženy, lidé s postižením, marginalizovaní. Tito lidé jsou zároveň nejzranitelnější vůči koronaviru.

Nesmíme přehlížet, že ve válkou zničených zemích zkolabovaly zdravotnické systémy. Zdravotníků je nedostatek a navíc se stávají terčem útoků. Ještě víc zranitelní jsou uprchlíci a vysídlení lidé. 

Řádění viru odhaluje nesmyslnost válek. Proto dnes vyzývám k okamžitému příměří ve všech koncích světa. Je načase ukončit ozbrojené konflikty a zaměřit se společně na boj o naše životy. 

Bojujícím stranám tímto vzkazuji: ukončete nepřátelství. Odložte nedůvěru a animozity. Zastavte palbu a nálety. Je to naprosto zásadní… pro vytvoření koridorů pro životně důležitou pomoc. Pro uvolnění prostoru pro vyjednávání a diplomacii. Pro zajištění naděje pro ty nejzranitelnější ve světle pandemie koronaviru.

Inspirujme se tam, kde mezi znepřátelenými stranami vznikají koalice a otevírá se dialog kvůli schopnosti čelit koronavirové nákaze. Ale je potřeba mnohem víc!

Musíme skončit bezvýchodné války a pustit se do nákazy, která ohrožuje celý svět. Jedním z předpokladů je zastavit všechny boje. Hned teď. Lidstvo to potřebuje víc než kdy jindy.

António Guterres, New York, 23. března 2020Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Svobodová
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1