Skip to main content
15. 05. 2020

Globální koronavirová krize: týden 2.-10. května 2020

Můj hrdina jsi Ty je k dispozici česky
10. května – „Můj hrdina jsi Ty“ je kniha napsaná pro děti na celém světě zasažené pandemií COVID-19. Vznikla jako projekt pracovní skupiny Inter-Agency Standing Committee, zabývající se duševním zdravím a psychosociální podporou při mimořádných událostech (IASC MHPSS RG). Autorkou knížky je Helen Patuck.

40 let od vymýcení neštovic
8. května – Neštovice usmrtily ve 20. století 300 milionů lidí. V roce 1958 vyzval tehdejší SSSR k jejich eradikaci. Uprostřed studené války začala spolupráce s USA i dalšími státy a 8. května 1980 vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) neštovice za eliminované. 
Eradikace neštovic nese významnou československou stopu. Zakladatel moderní československé epidemiologické školy Karel Raška se v roce 1963 stal ředitelem sekce infekčních nemocí Světové zdravotnické organizace v Ženevě a stál tak v čele boje WHO proti této zákeřné nemoci. Neštovice se staly první a jsou dosud jedinou infekční nemocí, kterou se podařilo vymýtit. Ve světle pandemie COVID19 tento úspěch připomíná, jakou cenu má mezinárodní spolupráce .

Nový report UNDP o vlivu pandemie COVID-19 na lidský rozvoj
8. května – Zpráva „COVID-19 and Human Development“ Rozvojového programu OSN (UNDP) přináší nová data zaměřená na připravenost i zranitelnost států vůči současným i budoucím hrozbám.

Desetiletá Muna dává lidem nahlédnout jak se žije lidem na útěku v době COVID-19
8. května – Muna je jedním z přibližně 1,7 milionu vysídlených dětí v Jemenu, kde v současnosti probíhá největší humanitární krize na světě. Situace v Jemenu je extrémně zlá a v době šířícího se koronaviru je potřeba pomoci tamním lidem mimořádně naléhavá. Video s Munou, které

OSN přibližuje připravenost světa vůči současným i budoucím krizím
7. května – Pandemie #COVID19 obnažuje, jak nerovnosti ovlivňují schopnost států vyrovnávat se s krizí. Nová data Rozvojového programu OSN (UNDP) zaměřená na připravenost a zranitelnost vůči současným i budoucím krizím zde.

OSN posiluje logistické kapacity na dopravu zdravotnických potřeb
5. května – Z nového humanitárního hubu v belgickém Liége odlétl Boeing 757 Světového potravinového programu OSN s 16 tunami ochranných prostředků do Burkiny Faso a Ghany.

Den mytí rukou
5. května – Na světě žijí tři miliardy lidí, kteří nemají doma tekoucí pitnou vodu. Ve světle #COVID19 patří k těm nejzranitelnějším. 5. května slavíme Den mytí rukou.

Konec dezinformacím!
4. května – Vedle pandemie COVID19 usiluje OSN na všech kontinentech i o zastavení „infodemie“ dezinformací. Lidé potřebují fakta založená na vědeckém poznání, ne pověry nebo lži. Jen tak zůstanou zdraví.

Jaký bude svět za 25 let?
4. května – Již 75 let je Organizace spojených národů koordinátorem mezinárodních vztahů. Propojuje státy, komunity i jednotlivce tak, abychom dokázali společně čelit globálním výzvám. Nyní stojí v čele celosvětového tažení proti COVID-19.
Jak si myslíte, že by mohl a měl vypadat svět za 25 let? Odpovězte na pět jednoduchých otázek v rámci celosvětového šetření. Dotazník je česky, na jeho vyplnění stačí 5 minut. 

Aliance pro multilateralismus na podporu OSN a WHO
3. května – V září 2019 vznikla z iniciativy Německa a několika dalších států Aliance pro multilateralismus. Jejím cílem je podpora mezinárodní mnohostranné spolupráce, pravidel a institucí a zabránit tomu, aby se svět nestal jen arénou pro soupeření mezi státy.
Ve světle pandemie COVID-19 vydala Aliance společné prohlášení, které podpisem podpořil společně s několika desítkami ministrů zahraničí z celého světa i šéf české diplomacie Tomáš Petříček. V deklaraci se mimo jiné uvádí: „Aliance se zavazuje podporovat OSN a WHO a další mezinárodní organizace v úsilí zastavit pandemii. Všichni jsme jen tak silní jako ten nejslabší článek globální    ho zdravotního systému. Současnému ohrožení lidstva dokážeme čelit jen tak, že budeme budovat udržitelnější a odolnější svět založený na mezinárodní spolupráci.“

Šéf OSN blahopřál britskému veteránovi, který strhl vlnu solidarity se zdravotníky
3. května – „Kapitán Tom Moore je velkou inspirací a symbolem solidarity v době pandemie.“ Šéf OSN António Guterres popřál prostřednictvím videolinku britskému válečnému veteránovi ke stým narozeninám. Tom Moore se stal jedním z hrdinů doby. Podařilo se mu totiž ve sbírce na podporu zdravotníků v Británii vybrat neuvěřitelných 31 milionů liber (v přepočtu téměř přesně jedna miliarda Kč). Svou sbírku podpořil slibem, že vzhledem ke svým nadcházejícím narozeninám přejde stokrát svoji zahradu. 


Související články


Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Fazlagić
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1