Skip to main content
21. 08. 2021

Humanitární pomoc OSN v Afghánistánu: Zůstáváme

Mezi obyvatelstvem Afghánistánu přetrvává strach, ale humanitární agentury OSN a jejich partnerské organizace v pátek zopakovaly své odhodlání dál poskytovat životně důležitou pomoc. Ta pokračuje ve všech částech země. 

UNHCR (agentura OSN pro uprchlíky, pozn.) se obává porušování lidských práv civilistů, včetně žen a dívek,“ řekla mluvčí agentury Shaia Mantoo. „Lidé, jimž hrozí nebezpečí, se nemají jak dostat ven. UNHCR proto vyzývá státy sousedící s Afghánistánem, aby nechaly v této kritické situaci hranice otevřené.“ S odkazem na záběry davů lidí na kábulském letišti snažících se zoufale dostat do letadel mířících ven z Afghánistánu upozornila mluvčí UNHCR, že bychom neměli zapomínat na ty, kteří musí zůstat v zemi.

Zůstáváme

Mluvčí UNHCR v Afghánistánu uvádí, že v zemi zůstává asi 200 zahraničních a místních zaměstnanců UNHCR. Agentura spolupracuje s 18 místními nevládními organizacemi, které zaměstnávají na 900 lidí po celé zemi. „V současnosti máme stále přístup do všech provincií a pracujeme ve zhruba 2/3 okresů. Společně s dalšími agenturami OSN jsme rozhodnuti zůstat a dál zajišťovat pomoc Afgháncům, dokud k nim budeme mít zajištěn bezpečný přístup.“

Mluvčí UNHCR uvedla, že se její agentura nezapojila do evakuačního programu států. Přestože ochotu států zajistit relokaci některých Afghánců vítá, pro miliony dalších to není řešení. „Tyto evakuace zachraňují životy, jsou strašně důležité, jsou nutné. Jedná se o bilaterální programy států a my si přejeme, aby pokračovaly. Co ale musí také zaznít je, že je nutná širší mezinárodní odezva,“ řekla Shaia Mantoo.

Pomoc pokračuje

Od začátku tohoto roku poskytla UNHCR pomoc asi 230 tisícům lidí. Zajišťovala jim nejnutnější finance, hygienické a další potřeby. Dál probíhá zjišťování aktuálních potřeb asi půl milionu Afghánců, které konflikt v minulých měsících vyhnal z domova. 80 procent z nich jsou děti a ženy.

S ohledem na 550 tisíc Afghánců vyhnaných z domova letos a miliony dalších, kteří se mimo domov ocitli už dříve, než nastal chaos spojený s převzetím moci Tálibánem, vydala UNHCR výzvu k zajištění fondů ve výši 62,8 milionu USD k zajištění jejich bezprostředních potřeb. Celkově je pro humanitární pomoc v současném Afghánistánu zapotřebí 351 milionů USD. K dispozici je asi 43 procent z této částky.

Bezpečnostní výzvy

Světový potravinový program (WFP) vydal v pátek prohlášení, že přes bezpečnostní a logistické problémy má agentura nadále přístup k potřebným na většině území Afghánistánu, a to i v oblastech, ve kterých probíhají boje. Za první pololetí 2021 dopravil WFP potravinovou pomoc 5,5 milionu lidí, včetně těch, kteří se čerstvě ocitli mimo domov.

Ochrana zdraví

Také Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala prohlášení, že se zavazuje zůstat v Afghánistánu a zajišťovat dál nejdůležitější zdravotnické služby. „Vyzýváme všechny strany konfliktu, aby braly ohled a chránily civilisty, zdravotnický personál, pacienty a zdravotnická zařízení,“ řekl mluvčí WHO Tarik Jasarević. Podle něj již na začátku roku potřebovala humanitární pomoc zhruba polovina afghánské populace. „Třetina obyvatel nemá dostatek potravin, více než polovina dětí mladších pěti let je podvyživených. Současné sucho počty potřebných ještě rozšíří,“ řekl mluvčí WHO.

Většina velkých zdravotnických zařízení je stále funkčních a je zapotřebí, aby personál, včetně žen, mohl dál vykonávat své funkce, píše se v prohlášení WHO.

Environmentální rizika

Kromě bezpečnostních rizik je asi 250 tisíc Afghánců ohroženo environmentálními pohromami jako jsou záplavy, sucho, laviny, sesuvy půdy a zemětřesení. „Dopady přírodních pohrom a závislost na srážkové vodě a na vodě z tajícího sněhu kriticky ohrožuje produktivitu zemědělského sektoru, který poskytuje příjem 44 procentům populace Afghánistánu,“ říká ředitelka WFP v Afghánistánu Mary-Ellen McGroarty.

Bezpečnost médií

K zajištění bezpečnosti novinářek a novinářů vyzvala generální ředitelka UNESCO Audrey Azoulay. „Přístup ke spolehlivým informacím a otevřená veřejná diskuse, kterou podporují svobodná a nezávislá média, je zásadním předpokladem pro bezpečnou budoucnost Afghánců. Nikdo se nesmí bát říkat co si myslí. Bezpečnost všech novinářů a novinářek musí být zaručena.“

Nejméně sedm novinářů – z toho čtyři ženy – bylo letos v Afghánistánu podle údajů UNESCO zavražděno. V průběhu minulých dvou dekád pomohlo UNESCO vzniku komunitních médií, podporovalo genderově ohleduplné zpravodajství a vzdělávání žurnalistů. Jedním z posledních projektů UNESCO v Afghánistánu je podpora organizací a médií ověřujících data a informace o COVID-19.

Zdroj: UN News ServiceInformační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Svobodová
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1