Skip to main content
04. 10. 2016

Nesmíme zradit Aleppo!

Tragédie v Aleppu vyžaduje okamžitou a účinnou akci včetně omezení práva veta stálých členů Rady bezpečnosti, uvedl dnes v Ženevě vysoký komisař OSN pro lidská práva Zajd Raad Husajn. “Od zahájení ofenzívy syrských vládních sil a jejich spojenců na části města pod kontrolou opozičních skupin plní naše obrazovky záběry smrti a utrpení. Tak masivní násilí a destrukce vyžaduje výjimečnou reakci,” řekl Zajd a dodal, že od 21. září zemřely při útocích stovky civilistů a mezi nimi nejméně sto dětí.

„Útoky, které se odehrávají v posledních deseti dnech, jsou nejhorší od začátku celého konfliktu, v žádné části města již není bezpečno. Jsem přesvědčen, že nastal čas účinné reakce. Rada bezpečnosti by měla bezodkladně přijmout kritéria, podle nichž bude omezena možnost stálých členů využít právo veta v případech, kdy je zřejmé, že dochází k válečným zločinům, zločinům proti lidskosti a genocidě,“ prohlásil šéf OSN pro lidská práva.

„Taková iniciativa umožní Radě bezpečnosti, aby postoupila kritickou situaci v Sýrii Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC), k čemuž jsem již několikrát vyzval,“ řekl Zajd. „Současná operace syrské vlády a jejích spojenců naznačuje, že cílem je kapitulace bojovníků ve východní části Aleppa za každou cenu.Vyplývá to ze způsobu vedení útoků, při nichž jsou ničeny objekty, které podléhají zvláštní ochraně podle mezinárodního humanitárního práva – zdravotnická zařízení, humanitární konvoje, centra dobrovolnických záchranných týmů, zdroje pitné vody, apod.“

„Zvláště znepokující je používání zbraní, které nerozlišují cíl, jako jsou např. zápalné bomby, v hustě obydlených oblastech. Připomínám všem státům, které jsou stranami Protokolu III Úmluvy o některých konvenčních zbraních, včetně Ruské federace, že mají striktní zákaz používat zápalné zbraně při náletech na hustě obydlené oblasti a že je zakázáno takové zbraně používat i při pozemních útocích,“ zdůraznil vysoký komisař OSN pro lidská práva. Za podobně neakceptovatelné označil i používání tzv. pekelného kanonu. Jedná se o improvizovanou zbraň, kterou využívají opoziční ozbrojené síly a která kombinuje zápalný plyn s explozivními látkami a šrapnely.

Vzhledem k tomu, že současné útoky nemohou vést k získání vojenské převahy, lze usoudit, že jejich primárním cílem je terorizovat obyvatele Aleppa. „Pokud se prokáže, že byly vedeny úmyslně, lze považovat současné útoky všech stran v Aleppu, které míří mimo jiné i na civilisty, zdravotnická zařízení a humanitární pracovníky, jejich zařízení a vybavení, za válečné zločiny,“ varuje Zajd Raad Husajn a dodává, že pokud jsou takové útoky vedeny jako součást systematické kampaně proti civilnímu obyvatelstvu, mohou být posouzeny i jako zločiny proti lidskosti.

„Nesmíme zapomenout na města jako Varšava, Stalingrad nebo Drážďany a zoufalství, do nějž byli uvrženi jejich obyvatelé. Tato zkušenost byla jedním z důvodů k založení OSN. Nesmíme proto zradit Aleppo. Nesmíme dál přehlížet tisíce dětí, které zůstávají uprostřed této pasti a pouze mohou čekat, kdy je zasáhne masakr,“ varuje šéf OSN pro lidská práva Zajd Raad Husajn.Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Svobodová
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1