Skip to main content
04. 03. 2022

OSN a útok Ruska proti Ukrajině

Tento konflikt musí skončit. Lidé na Ukrajině zoufale potřebují mír. A lidé po celém světě to požadují, řekl po hlasování Valného shromáždění OSN o rezoluci odsuzující ruskou invazi na Ukrajinu generální tajemník světové organizace António Guterres. Musíme dát šanci míru. Vojenská ofenzíva není nevratná a generální tajemník opakovaně vyzývá k okamžitému zastavení bojů a stažení všech ruských jednotek z území Ukrajiny.

Útok Ruska proti Ukrajině je v rozporu s Chartou OSN

Invaze Ruské federace je porušením územní celistvosti a suverenity Ukrajiny. Podobné jednostranné akce jsou v rozporu se zásadami Charty Organizace spojených národů. V souladu s příslušnými rezolucemi Rady bezpečnosti a Valného shromáždění plně stojíme za suverenitou, politickou nezávislostí a územní celistvostí Ukrajiny v jejích mezinárodně uznaných hranicích.

Civilisté vždy platí nejvyšší daň. Stupňující se násilí na Ukrajině, které má za svědomí smrt civilistů, včetně dětí, je naprosto nepřijatelné. Ochrana civilistů musí být prioritou číslo jedna. Musí být dodržováno mezinárodní humanitární právo a lidskoprávní normy.

Pouhá myšlenka použití jaderných zbraní je neakceptovatelná

Krize na Ukrajině je velkou regionální krizi s potenciálně katastrofálními důsledky pro celý svět. Rozhodnutí, která budou učiněna v příštích dnech, budou formovat náš svět a přímo ovlivní životy milionů lidí.

Z toho, že ruské jaderné síly byly uvedeny do nejvyšší pohotovosti, mrazí. Pouhá myšlenka jaderného konfliktu je prostě nemyslitelná. Použití jaderných zbraní nemá žádné ospravedlnění.

Už více než milion Ukrajinců uprchl z domovů a hledá útočiště v sousedních zemích. Čelíme něčemu, co by se mohlo stát nejhorší humanitární a uprchlickou krizí v Evropě za poslední desetiletí. Počet uprchlíků a vnitřně vysídlených osob se každou minutou zvyšuje.

OSN posiluje a navyšuje kapacity na poskytování pomoci na záchranu lidí po celé Ukrajině, kteří zoufale hledají pomoc, ochranu a přístřeší, zejména ženy, děti, starší a osoby se zdravotním postižením. Týká se to i východní části země, na obou stranách linie kontaktu. Je ale naprosto nezbytné, aby byly přerušeny boje, umožnit bezpečný odchod civilistů a zajistit, aby k těm, kdo zůstávají, mohla proudit humanitární pomoc.

Již více než 2 miliony uprchlíků z Ukrajiny překročilo hranice do okolních států za pouhých deset dnů. Jedná se o nejrychleji se rozvíjející uprchlickou krizi od 2. světové války. „OSN oceňuje soucit, štědrost a solidaritu sousedních a blízkých států. Je důležité, aby to bylo uplatňováno bez diskriminace na základě rasy, náboženství nebo etnického původu,“ říká generální tajemník António Guterres.

Valné shromáždění OSN vyslalo jasný signál: Zastavte konflikt!

Principy Charty OSN nelze uplatňovat selektivně. Členské státy je všechny přijaly a musí je všechny uplatňovat. Jednostranná akce Ruska je v přímém rozporu s Chartou OSN i „Deklarací přátelských vztahů“ Valného shromáždění, na kterou se Mez. soudní dvůr odvolává jako na součást mezinárodního práva.

Signál, který vyslalo Valné shromáždění drtivým přijetím rezoluce ES/11-1, je jasný: Zastavte konflikt na Ukrajině. Teď hned. Umlčte zbraně. Teď hned. Otevřete dveře pro dialog a diplomacii. Teď hned.

OSN vyzývá členské státy, které v souvislosti se situací na Ukrajině uplatňují ekonomická nebo jiná omezující opatření, aby udělaly vše pro to, aby tato opatření nebránila poskytování humanitární pomoci nebo neměla negativní dopad na lidská práva. Je nutné zajistit, aby diplomatické úsilí mohlo bez překážek pokračovat.

IAEA podrobně monitoruje situaci

Jaderné elektrárny nikdy nesmí být cílem vojenských operací. Vojenské operace kolem jaderných areálů a další kritické civilní infrastruktury jsou nepřijatelné, vysoce nezodpovědné a v rozporu s mezinárodním humanitárním právem. Nehoda jaderných zařízení na Ukrajině by mohla mít vážné důsledky pro zdraví i životní prostředí.

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA) pozorně sleduje vývoj se zvláštním zaměřením na bezpečnost a zabezpečení jaderných elektráren a dalších jaderných zařízení v zemi. IAEA je hluboce znepokojena situací v jaderné elektrárně v Záporoží. Provozní personál musí být schopen plnit své povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany a rozhodovat se bez zbytečného tlaku a také musí existovat spolehlivá komunikace s regulátorem a ostatními důležitými aktéry.

OSN a humanitární krize na UkrajiněInformační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Fazlagić
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1