Skip to main content
31. 03. 2018

Své vodohospodářské zkušenosti může Praha sdílet s ostatními

Během prohlídky záložního zdroje pitné vody v Podolí a přilehlého Muzea pražského vodárenství řekla náměstkyně generálního tajemníka OSN Amina J. Mohammed, že Praha může zkušenosti v nakládání s vodou sdílet s jinými městy v rozvinutých i rozvojových státech. “Dověděla jsem se teď od vašich odborníků mnoho o vodárenských technologiích i o odolnosti a udržitelnosti vodárenské infrastruktury. Chtěla bych vyzvat představitele Prahy, aby našli cestu, jak vaše zkušenosti sdílet. Velká většina populace světa bude žít ve městech. Vaši odbornost jistě ocení nejen velká města v Evropě, ale i rostoucí aglomerace v rozvojových státech, které budou brzy čelit podobným problémům,“ řekla druhá nejvyšší představitelka OSN v krátkém vyjádření k novinářům v hale na úpravu pitné vody.

V Podolské vodárně, kam ji doprovodila předsedkyně Ekonomické a sociální rady OSN (ECOSOC), stálá představitelka ČR při OSN Marie Chatardová, se mj. setkala s primátorkou Prahy Adrianou Krnáčovou, ředitelem ČHMÚ Markem Riederem, generálním ředitelem PVK Petrem Mrkosem, bývalým ministrem životního prostředí Bedřichem Moldanem a s dalšími odborníky.

 „Žijete ve šťastnější části světa, která má rozvinutou vodovodní a kanalizační infrastrukturu. Víc než dvě miliardy lidí na světě ale nemají přístup k bezpečným zdrojům pitné vody. A další 4,5 miliardy lidí postrádají napojení na bezpečné systémy odvodu a čištění odpadní vody. Cílem OSN je, aby tyto důležité služby měli k dispozici všichni. I proto Valné shromáždění právě vyhlásilo Akční dekádu pro vodu (Water Action Decade) na období 2018-2028,“ zdůraznila Amina J. Mohammed.

Vysoká představitelka OSN se zajímala také o architekturu vodárny a na závěr své návštěvy si prohlédla hlavní město z vyhlídky střešní terasy.

Do Prahy přijela Amina J. Mohammed společně s předsedou Valného shromáždění OSN Miroslavem Lajčákem jako jeden z hlavních hostů dvoudenního přípravného setkání Ekonomické a sociální rady OSN (ECOSOC). Akce proběhla ve dnech 26. – 27. března 2018 v Praze a Kolíně. Do července letošního roku předsedá ESOCOC Česká republika.Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Fazlagić
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1