Skip to main content
07. 06. 2016

Zdravé oceány – zdravá planeta: 8. červen je Světovým dnem oceánů

Světové oceány – jejich teplota, chemické složení a procesy, proudy a život v nich – jsou řídící silou globálních systémů, které činí Zemi obyvatelnou pro lidstvo.

Dešťová voda, pitná voda, počasí, klimatické podmínky, linie pobřeží, velká část naší potravy a dokonce i kyslík ve vzduchu, který dýcháme – to všecho v konečném důsledku závisí na mořích, která je vytvářejí a regulují. V průběhu historie poskytovaly oceány a moře nezbytné cesty pro obchod a dopravu. Péče o tento nepostradatelný přírodní zdroj je základem udržitelné budoucnosti.

Fakta o oceánech

  • Oceány pokrývají tři čtvrtiny zemského povrchu, obsahují 97 procent zásob vody na Zemi a tvoří 99 procent objemu životního prostoru na planetě.
  • Živobytí více než 3 miliard lidí závisí na mořské a pobřežní biodiverzitě
  • Celosvětová tržní hodnota mořských a pobřežních zdrojů a průmyslových odvětví, která na nich jsou závislá, se odhaduje na 3 biliony dolarů nebo 5 procent globálního HDP.
  • V oceánech žije téměř 200 tisíc známých druhů, avšak jejich skutečný počet může dosahovat řádově milionů.
  • Oceány absorbují kolem 30 procent oxidu uhličitého vyprodukovaného lidmi, čímž zmírňují dopady globálního oteplování.
  • Oceány jsou největším světovým zdrojem bílkovin a jejich hlavním zdrojem pro více než 2,6 miliardy lidí.
  • Mořský rybolov přímo nebo nepřímo dává práci více než 200 tisícům lidí.
  • Dotace na rybaření přispívají k rychlému vyčerpávání řady druhů ryb a jsou překážkou v úsilí udržet a obnovit světový rybolov a na něm závislá zaměstnání. Zároveň jsou příčinou toho, že světový rybolov generuje ročně o 50 miliard dolarů méně, než by mohl.
  • Téměř 40 % světových oceánů je těžce zasaženo lidskou aktivitou, která způsobuje například znečištění, vyčerpávání zdrojů ryb a poškození pobřežního habitatu.

Ve svém poselství k letošnímu Světovému dni oceánů generální tajemník OSN Pan Ki-mun říká: „Víme, že přestože jsou oceány zdánlivě nekonečné, jejich schopnost snášet důsledky lidské činnosti je omezená, zejména když se musejí zároveň vyrovnávat s hrozbami, které přináší změna klimatu. Potřebujeme neodkladně podniknout na celosvětové úrovni kroky, které by ulevily oceánům od zátěže, jíž čelí a ochránily je od budoucích nebezpečí, jejichž vlivem by se mohly octnout za hranicí své odolnosti. … Přijměme u příležitosti Světového dne oceánů závazek oceány chránit a jejich darů využívat mírumilovně, spravedlivě a udržitelně s ohledem na příští generace. Zdravé oceány jsou nezbytné pro zdraví planety i zdravou budoucnost nás všech.“Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Svobodová
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1