Skip to main content
17. 03. 2020

COVID-19: Zvládneme to společně

António Guterres

Dramatické změny způsobené koronavirem – COVID-19 – jsou všude kolem nás. A vím, že mnohé z nich jsou zneklidňující, působí obavy a zmatení. To je naprosto přirozené. Čelíme zdravotnímu riziku, jaké jsme v našich životech ještě nezažili.

Zatímco se virus šíří dál, nebezpečí roste, a naše zdravotnické systémy, ekonomiky a každodenní životy prochází velkou zatěžkávací zkouškou. Ti nejvíce zranitelní jsou virem nejvíce napadení – hlavně staří a ti, kteří již nemocní jsou, ti kteří nemají přístup ke spolehlivé zdravotní péči, a ti, kteří žijí v chudobě nebo na okraji společnosti.

Je čas na fakta

Sociální a ekonomické výpadky v kombinaci s pandemií a zpomalujícími se ekonomikami ovlivní život většiny z nás na pár měsíců. Ale šíření viru dosáhne svého vrcholu. Naše ekonomiky se zotaví. Do té doby však všichni musíme společně jednat, abychom zpomalili šíření viru. Musíme pečovat jeden o druhého. Je čas na obezřetnost, nikoliv paniku. Vědu, nikoliv stigma. Fakta, nikoliv strach.

I přesto, že byla vyhlášena pandemie, můžeme jí kontrolovat. Můžeme zpomalit přenos viru, zabránit nakažení a zachránit životy. Abychom tak učinili, jsou však nutné bezprecedentní kroky – v osobním životě, na národní a mezinárodní úrovni. COVID-19 je náš společný nepřítel. Musíme vyhlásit viru válku. To znamená, že státy se lépe připraví, zintenzivní a zvýší opatření.

Jak? Implementací efektivních strategií, které pomůžou zamezit šíření; aktivováním a zlepšením krizových plánů; dramatickým zvyšováním testovacích kapacit a péče o pacienty; zajištění nemocnic, co se týče prostoru, materiálu a personálu; a rozvíjením postupů, které pomohou zachránit životy. Každý z nás má také svou zodpovědnost – řídit se lékařskými doporučeními a dodržovat nařízení místních lékařských autorit.

Virus neohrožuje jen obecné zdraví, ale take světovou ekonomiku. Finanční trhy postihla nejistota. Světové dodavatelské řetězce byly narušeny. Investice a poptávka spotřebitelů klesly – s reálným a zvyšujícím se rizikem globální recese. Ekonomové Organizace spojených národů předpokládají, že virus by světovou ekonomiku tento rok mohl stát jeden bilion dolarů  – a možná i více.

Zvládneme to společně

Žádný stát to nezvládne sám. Víc než kdy dřív musí vlády spolupracovat na revitalizaci ekonomik, zvýšit veřejné investice, podpořit obchod a zajisit podporu pro lidi a komunity nakažené virem nebo ty, kteří by negativními ekonomickými dopady trpěli nejvíc – včetně žen, které pracují mnohem víc než by měly. 

Tato pandemie nám připomíná naší vzájemnou provázanost. Zabránit dalšímu šíření koronaviru je sdílenou zodpovědností nás všech. OSN, stejně jako Světová zdravotnická organizace, je plně mobilizována.Pracujeme celé dny s vládami a poskytujeme jim odborné vedení jak s nákazou bojovat. 

Jsme v tom společně – a společně se z toho i dostaneme.Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Fazlagić
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1