Skip to main content
06. 03. 2020

Prohlášení generálního tajemníka OSN k úmrtí Javiera Peréze de Cuéllara

4. března 2020, New York

Zprávu o úmrtí svého předchůdce, Javiera Péreze de Cuéllara, jsem přijal s hlubokou lítostí.

Byl to vynikající státník, oddaný diplomat, osobní inspirace a jeho vliv na OSN, stejně jako na naší planetu, byl neopomenutelný.

Život Javiera Péreze de Cuéllara překlenul nejen století, nýbrž celou historii OSN počínaje jeho účastí na první zasedání Valného schromáždění roku 1946.

Jeho funkční období bylo provázeno dvěma zásadními etapami mezinárodních vztahů: první byla jedna z nejzávažnějších fází studené války a druhá zahrnovala konečné období ideologické konfrontace, kdy se OSN začala přibližovat roli, která jí byla předurčena jejími zakladateli.

Javier Pérez de Cuéllar hrál klíčovou roli v mnoha úspěšných diplomatických jednáních  — prohlášení nezávislosti Namibie, konci Irácko-íránské války, propuštění rukojmích vězněných v Libanonu, mírové smlouvě v Kambodži a během posledních let svého funkčního období historické i mírové dohodě v El Salvadoru.

Tímto vyjadřuji upřímnou soustrast rodině pana Péreze de Cuéllara, občanům Peru a mnoha dalším lidem po celém světě, jejichž život byl poznamenán tímto pozoruhodným a soucitným světovým vůdcem, který z našeho světa udělal lepší místo. 

Antonio Guterres
Generální tajemník Organizace spojených národůInformační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Svobodová
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1