Skip to main content
21. 04. 2022

Den Země: O náš křehký domov se staráme špatně

Prohlášení generálního tajemníka OSN k Mezinárodnímu dni matky Země

Dnes je Mezinárodní den Země. Je to příležitost zamyslet se nad tím, jak se lidstvo chová k naší planetě. Pravdou je, že se o náš křehký domov staráme špatně.

Země čelí trojí planetární krizi. 1. Narušení klimatu. 2. Ztráta přírody a biologické rozmanitosti. 3. Znečištění a odpad. Tato trojí krize ohrožuje blahobyt a přežití milionů lidí na celém světě.

Základní kameny šťastného a zdravého života – čistá voda, čerstvý vzduch, stabilní a předvídatelné klima – jsou v rozkladu, což ohrožuje cíle udržitelného rozvoje. Stále ale máme naději. 

Před padesáti lety se svět sešel na Stockholmské konferenci. Byl to začátek globálního hnutí za životní prostředí. Od té doby vidíme, co dokážeme, když jednáme společně. Vyspravili jsme ozónovou díru. Rozšířili jsme ochranu divoké přírody a ekosystémů. Ukončili jsme používání olovnatých paliv a zabránili tak milionům předčasných úmrtí. A minulý měsíc jsme zahájili přelomové celosvětové úsilí o prevenci a ukončení znečištění plastem.

Dokázali jsme, že společně umíme zvládnout obrovské výzvy. Právo na zdravé životní prostředí získává na síle. Musíme ale udělat mnohem víc.  A mnohem rychleji. Zejména proto, abychom zabránili klimatické katastrofě.

Musíme udržet růst globální teploty co nejblíže k 1,5 stupni. K tomuto cíli ale máme daleko. Abychom to zvládli, musí vlády do roku 2030 snížit emise o 45 % a do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality. Hlavní znečišťovatelé musí od letošního roku začít drasticky snižovat emise. Znamená to urychlit konec naší závislosti na fosilních palivech. A urychlit zavádění čistých obnovitelných energií.

Zároveň musíme rychle investovat do přizpůsobení se a odolnosti, zejména pro nejchudší a nejzranitelnější, kteří ke krizi přispěli nejméně.

Matku Zemi máme jen jednu. Musíme udělat všechno v našich silách, abychom ji ochránili.

António Gutteres, 22. dubna 2022Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Svobodová
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1