Skip to main content
26. 04. 2022

Prohlášení generálního tajemníka OSN na tiskové konferenci v Moskvě po jednání s ruským ministrem zahraničí

Jako generální tajemník OSN jsem do Moskvy přijel jako posel míru. Můj cíl a program je striktně spojen se záchranou životů a snížením utrpení. Měl jsem velmi upřímnou diskusi s ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem a je zřejmé, že existují dva různé postoje k tomu, co se děje na Ukrajině. 

Podle Ruské federace je to, co se odehrává, speciální vojenská operace s cíli, které byly oznámeny. Podle OSN v souladu s rezolucemi přijatými Valným shromážděním je ruská invaze na Ukrajinu porušením její územní celistvosti a proti Chartě OSN. 

Jsem ale hluboce přesvědčen, že čím dříve tuto válku ukončíme, tím lépe. A to jak pro lidi na Ukrajině, v Ruské federaci i pro lidi daleko odsud.

Organizace spojených národů opakovaně vyzvala k příměří, aby bylo chráněno civilní obyvatelstvo a usnadněn politický dialog k dosažení řešení. To se dosud nepodařilo.  

Nyní na celém území Donbasu probíhá násilná bitva, při níž dochází k obrovským ztrátám na životech a ničení. Umírají civilisté a statisíce lidí se v důsledku konfliktu ocitly v podmínkách ohrožení života.  

Jsem znepokojen opakovanými zprávami o porušování mezinárodního humanitárního práva a lidských práv a o možných válečných zločinech, které vyžadují nezávislé vyšetřování pro zajištění odpovědnosti.  

Naléhavě potřebujeme skutečně bezpečné a účinné humanitární koridory, které budou všichni respektovat a umožní evakuaci civilistů a poskytování tolik potřebné pomoci.  

Proto jsem navrhl zřízení humanitární kontaktní skupiny, v níž by se sešly Ruská federace, Ukrajina a Organizace spojených národů. Tato skupina by hledala možnosti otevření bezpečných koridorů v kombinaci s lokálním přerušením bojů a zaručila jejich účinnost.  

Současně si uvědomujeme, že v Mariupolu čelíme krizi v krizi. Tisíce civilistů nutně potřebují život zachraňující humanitární pomoc a evakuaci. Organizace spojených národů je připravena plně mobilizovat své lidské a logistické zdroje, aby pomohla zachránit životy v Mariupolu. 

Můj návrh spočívá v koordinované práci OSN, Mezinárodního výboru Červeného kříže a sil Ukrajiny a Ruské federace, která by umožnila bezpečnou evakuaci civilistů, kteří chtějí odejít. Těch uvnitř závodu Azovstal i ve městě, a to jakýmkoli směrem, který si zvolí. A současně umožní dodání humanitární pomoci.   

A nejde jen o to, co se děje na Ukrajině. Jsme svědky šokových vln po celém světě. Dramatický růst cen potravin a energií, ke kterému docházelo již v minulém roce, způsobuje obrovské utrpení stovkám milionů nejzranitelnějších lidí na celém světě. Tato situace zhoršuje i doznívající šok z dosud pokračující pandemie COVID-19 a nerovnoměrný přístup ke zdrojům na obnovu, což dopadá zejména na rozvojové státy.  

Čím dříve bude nastolen mír, tím lépe. Je to v zájmu Ukrajiny, Ruska i celého světa.  

A je velmi důležité, aby i v této obtížné chvíli zůstaly živé hodnoty multilateralismu. Potřebujeme svět, který je multipolární, s multilaterálními institucemi, a tyto multilaterální instituce se musí řídit Chartou OSN a mezinárodním právem. A podle Charty OSN a mezinárodního práva, uznávajíc plnou rovnost mezi státy, budou tyto instituce, doufejme, nástrojem, který nám opět umožní spojit se jako lidstvo a řešit dramatické výzvy, kterým čelíme. Od změny klimatu po epidemie a mnoho dalších.  

António Guterres, Moskva, 26. dubna 2022 Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Fazlagić
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1