Skip to main content
21. 04. 2020

Den Země: Obnova po koronaviru a změna klimatu

António Guterres

Dnes je Den Země, ale veškerá pozornost je upřena na pandemii COVID-19, která je největší zkouškou světa od 2. světové války. Teď musíme hlavně spolupracovat, abychom dokázali zachraňovat životy a tlumit sociální a ekonomické dopady krize. 

Čelíme ale další hluboké krizi: zhoršujícímu se stavu životního prostředí. Dochází k prudkému úbytku biodiverzity. Klimatická krize se blíží k bodu, kdy už nebude návratu k normálu.

Musíme proto jednat a musíme jednat rozhodně. Abychom ochránili planetu před koronavirem i před existenciální hrozbou klimatického rozvratu. To, co se děje teď, je vážným varováním.

Je nutné proměnit starost o ekonomickou obnovu ve skutečnou příležitost dělat ty správné věci pro budoucnost. Navrhuji šest klimatických opatření, která by měla zarámovat nadcházející období obnovy.

Obrovské výdaje na obnovu musí podnítit zelenou transformaci, která povede ke vzniku nových pracovních míst a nových typů podniků.

Budou-li využívány peníze daňových poplatníků na zotavení byznysu, musí to být podmíněno vznikem zelených pracovních míst ve prospěch udržitelného růstu.

Fiskální podněty musí vést k odklonu od šedé ekonomiky směrem k ekonomice zelené a podpořit odolnost jednotlivců i celých společností.

Veřejné zdroje je nutné využít k investicím do budoucnosti, ne do minulosti. Musí proudit do udržitelných sektorů a projektů na podporu životního prostředí a klimatu. Musí skončit dotace fosilních paliv, znečišťovatelé musí za emise začít platit.

Klimatická rizika a příležitosti je třeba začlenit do finančního systému, veřejných politik a infrastruktury.

Státy musí pokračovat ve společné práci jako mezinárodní společenství.

Těchto šest principů tvoří základ pro obnovu. Skleníkové plyny, podobně jako viry, neberou ohledy na hranice států. Využijme příležitosti, kterou nám skýtá Den Země, a požadujme společně odolnou budoucnost pro lidi i pro planetu.Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Svobodová
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1