Skip to main content
05. 04. 2020

Globální koronavirová krize: týden 30. března – 5. dubna 2020

COVID-19: socioekonomické dopady
30. března – Generální tajemník OSN António Guterres v sídle OSN představil plán jak se vypořádat se socioekonomickými dopady koronavirové pandemie ve světě. Současně zveřejnil zprávu, do které přispěly programy a agentury OSN. Podle Mezinárodní organizace práce (ILO) zanikne v důsledku krize až 25 milionů pracovních míst. Příjmové ztráty kvůli krizi dosáhnout 860 miliard až 3,4 bilionu USD. Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD) předpokládá prudké snížení objemu přímých zahraničních investic o 30 až 40 %. A podle Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO) klesne počet zahraničních turistických cest o 20 až 30 %. Podle zprávy OSN dosáhnou ekonomické náklady akce proti koronaviru nejméně 10 procent světového HDP. 

Klimatický COP26 odložen na rok 2021
1. dubna – Kvůli COVID19 byla odložena jedna z nejdůležitějších konferencí roku – klimatický COP26 v Glasgow. Rozhodnutí společně přijal výbor UNFCCC a Velká Británie jako pořadatel. Mimo jiné se v něm uvádí, že změna klimatu zůstává pro Británii i mezinárodní společenství prioritou. Rozhodnutí podpořil generální tajemník OSN prostřednictvím prohlášení svého mluvčího.

Zastavte boje!
2. dubna – Ve světle pandemie COVID-19 vyzval šéf OSN António Guterres k zastavení bojů na celém světě. Občanské hnutí Avaaz jeho mírovou výzvu přijalo a umožňuje všem lidem, aby se k ní připojili. Výzva získala již víc než 1,7 milionu podpisů a další přibývají. Může být mezi nimi i ten váš! 

Roušková solidarita v Česku
3. dubna – Na mezinárodních stránkách OSN s globálním dosahem jsme publikovali příběh o lidské soudržnosti, kterou v Česku vyvolalo šití roušek. Tolik lidí – včetně příslušníků romské a dalších menšin – a občanských iniciativ mělo a stále má potřebu se zapojit a přispět k ochraně zranitelných! Odborná diskuse o účinnosti roušek nehraje v tomto příběhu prim. Je to odhodlání, empatie, solidarita a spolupráce mezi lidmi pro společnou věc. 

Mezinárodní den svědomí
5. dubna – Letos poprvé byl vyhlášen Mezinárodní den svědomí, který připadl na neděli. Nebyl koncipován s ohledem na pandemií COVID-19, ale úzce s reakcí světa souvisí. Jak se píše v úvodu Všeobecné deklarace lidských práv, … „zneuznání lidských práv a pohrdání jimi vedlo k barbarským činům, urážejícím svědomí lidstva“ …


Související články


Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Fazlagić
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1