Skip to main content
03. 04. 2020

Romská komunita v Česku se zapojila do reakce na koronavirovou krizi

Na mezinárodních stránkách OSN s globálním dosahem byl díky Informačnímu centru OSN v Praze publikován příběh o lidské soudržnosti, kterou v Česku vyvolalo šití roušek. Velké množství lidí – včetně příslušníků romské a dalších menšin – a občanských iniciativ mělo a stále má potřebu se zapojit a přispět k ochraně zranitelných. Odborná diskuse o účinnosti roušek nehraje v tomto příběhu prim. Je to odhodlání, empatie, solidarita a spolupráce mezi lidmi pro společnou věc. To je podle Organizace spojených národů cesta ven z krize.

„Dostali jsme zprávu, že jsou potřeba roušky, že hodně lidí nemá možnost si je koupit nebo vyrobit, tak jsem neváhala,“ říká Klára Pulová z romské komunity v severočeském Tanvaldu, která se společně se svou kamarádkou Renatou Fečovou pustila do šití roušek. Pro lidi ze sociálně zranitelných komunit jich vyrobily již víc než tisíc.

„Webové zpravodajství a sociální média OSN sledují miliony lidí na celém světě. Cílem našich zpráv je informovat a zároveň vzbuzovat v lidech potřebu něco změnit k lepšímu,“ říká vedoucí informační kanceláře OSN v Česku Michal Broža.

Děkujeme HateFree Culture za tanvaldskou inspiraci pro příběh, představiteli Světové zdravotnické organizace v Česku Srdanu Matićovi za odbornou spolupráci a všem lidem v České republice bez ohledu na národnost, vyznání nebo barvu pleti za odolnost a odvahu, se kterou čelí této krizi. 

Foto: HateFree CultureInformační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Svobodová
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1