Skip to main content
02. 04. 2020

Prohlášení mluvčího OSN k odkladu klimatické konference COP26

Generální tajemník OSN podpořil rozhodnutí Velké Británie a UNFCCC odložit klimatickou konferenci COP26, která se měla konat v listopadu v Glasgow. Svět se nyní potýká s koronavirovou krizí. Na světě jsou stovky tisíc nemocných COVID-19 a přibývá obětí . Prioritou je eliminovat virus a chránit lidské životy.

Státy nyní přijímají opatření na zotavení ekonomik z koronavirové krize, proto je nutné pokračovat v posilování klimatických ambicí i samotné klimatické akce. Vědecké poznání o klimatu se nezměnilo, emise jsou rekordně vysoké a jejich dopad na měnící se klima sílí. Pocítíme to zejména v socioekonomické oblasti, kterou teď již navíc vyčerpává současná pandemie.

Koronavirová krize posiluje význam vědy a dat pro rozhodovací procesy a vytváření politik. Věda ukazuje, že lidské chování mění regulační schopnost planety, což má vliv na naše životy a živobytí – od zdraví až po světovou ekonomiku. Probíhající závážná lidská krize ukazuje, jak zranitelné naše společnosti a ekonomiky vůči existenčním hrozbám jsou.

Státy musí spolupracovat na ochraně zdraví lidí. Planeta je velkém ohrožení. Pro přechod k udržitelné a nízkouhlíkové ekonomice a udržení oteplení do 1,5 °C je zapotřebí zejména solidarita a politická ambice.

Generální tajemník bude pokračovat v úzké spolupráci s premiérem Johnsonem, členskými státy, veřejností, mladými lidmi i soukromým sektorem s cílem vyjít z této globální krize posíleni.

New York, 1. dubna 2020

Foto v záhlaví: UNEP/Allan CastanedaInformační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Svobodová
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1