Skip to main content
26. 05. 2020

Mezinárodní den příslušníků mírových operací OSN

Mezinárodní den příslušníků mírových operací OSN si každoročně připomínáme 29. května. 

Je to příležitost vzdát hold všem více než 3 900 ženám a mužům, kteří v 72 mírových operacích pod vlajkou OSN položili při výkonu služby život. Jen loni jsme ztratili 102 statečných mírotvůrců. 

Vzdáváme při této příležitosti hold také 95 tisícům příslušníků, kteří slouží ve vojenské nebo policejní uniformě i civilním pracovníkům v současných 13 misích OSN na třech kontinentech.

Jejich službu letos ztěžuje pandemie COVID-19. Operace ale pokračují i přes vysoké riziko nákazy pro samotné mírotvůrce i obyvatelstvo, které chrání.

Tématem letošního mezinárodního dne je úloha žen v mírových operacích ve světle 20. výročí přijetí významné rezoluce Rady bezpečnosti č. 1325 „Ženy, mír a bezpečnost“.

Více informací (anglicky).Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Fazlagić
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1