Skip to main content
19. 06. 2020

Prohlášení generálního tajemníka OSN k Světovému dni uprchlíků

Na světě žije téměř 80 milionů žen, dětí a mužů, kteří byli nuceni opustit své domovy jako uprchlíci nebo vnitřně vysídlené osoby. Jen za minulý rok se na cestu za bezpečím muselo vydat deset milionů lidí.

Na Světový den uprchlíků se zavazujeme udělat vše, co je v našich silách, abychom ukončili konflikty a pronásledování, které jsou hnacím motorem těchto hrozivých čísel.

Dnes je také důvod ocenit štědrost a lidství společností a států, které těmto lidem poskytují útočiště, ačkoli sami často zápasí s vlastními ekonomickými a bezpečnostními obavami. Dlužíme těmto zemím vděčnost, podporu a také investice.

Je nutné, abychom všichni usilovali o integritu společného režimu mezinárodní ochrany uprchlíků a realizovali závazky z Globálního uprchlického fóra tak, aby uprchlíci a přijímající komunity dostali podporu, kterou potřebují.

Pandemie Covid-19 v letošním roce představuje další hrozbu pro uprchlíky a vysídlené. Patří totiž mezi ty nejzranitelnější. Můj nedávný návrh strategie (Policy Brief, pozn. překl.) pro COVID-19 ve vztahu k lidem v pohybu vyzývá vlády, aby byli zahrnuti do všech plánů opatření proti pandemii a obnovy po ní.

Uprchlíci a vysídlení lidé patří často mezi ty, kteří v současné pandemii pomáhají v první linii. V uprchlických táborech v Bangladéši i v evropských nemocnicích pracují jako zdravotní sestry, lékaři, vědci, učitelé i v dalších klíčových oblastech. Dbají na vlastní ochranu a odvděčují se hostitelským komunitám za to, že jim poskytly útočiště.

Světový den uprchlíků je příležitostí poděkovat uprchlíkům za jejich vynalézavost a odhodlání znovu budovat svůj život a zlepšovat život lidí okolo sebe. Dnes, tak jako každý den, stojíme sjednocení a solidární s uprchlíky a hlásíme se k svému závazku poskytnout ochranu těm, kteří utíkají před válkou a pronásledováním.

António Guterres
New York, 20. června 2020Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Svobodová
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1