Skip to main content
29. 12. 2023

Novoroční poselství generálního tajemníka OSN: Rok 2024 musí být rokem obnovené důvěry a naděje

Rok 2023 byl rokem obrovského utrpení, násilí a klimatického chaosu.  

Lidstvo trpí.

Planeta je v ohrožení.

Rok 2023 je nejteplejším rokem v historii měření.

Lidé jsou sužováni sílící chudobou a hladem.

Roste počet válek i jejich intenzita.  

Nedostává se důvěry.

Ale ukazování prstem na druhé a míření zbraněmi nevede nikam.

Lidstvo je nejsilnější, když stojí při sobě.

Rok 2024 musí být rokem obnovené důvěry a naděje.

Navzdory rozdělení se musíme spojit a hledat společná řešení.

Ve prospěch klimatických řešení.

Ve prospěch ekonomických příležitostí a spravedlivějšího globálního finančního systému, který bude přínosem pro všechny.

Společně se musíme postavit diskriminaci a nenávisti, které jsou jedem pro vztahy mezi státy a komunitami.

A musíme dosáhnout toho, že nové technologie, jako je umělá inteligence, budou silou pro dobro.

Organizace spojených národů bude dál mobilizovat svět pro mír, udržitelný rozvoj a lidská práva.  

Dejme si všichni novoroční předsevzetí, že rok 2024 bude rokem budování důvěry a naděje pro vše, čeho můžeme dosáhnout společně.

Přeji vám šťastný a pokojný nový rok.

António Guterres
New York, 31. prosince 2023Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Fazlagić
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1