Skip to main content
05. 09. 2023

Program “stínování” pracovníků OSN ve Vídni pro rok 2023 je znovu otevřen i pro studenty z Česka

Chcete získat nevšední vhled do fungování Organizace spojených národů ve Vídni?

Tradiční program “stínování” pracovníků OSN u příležitosti Dne Spojených národů se letos koná v
termínu 24. října až 24. listopadu a studentům nabízí příležitost hodinového on-line setkání s vysoce
postaveným pracovníkem OSN, virtuální prohlídku sídla světové organizace ve Vídni (Vienna
International Centre, VIC) a virtuální kariérní workshop pro zájemce o práci v OSN.

Letošní ročník bude opět probíhat on-line, příležitost tedy dostanou i studenti z Česka. 

Podmínky účasti: 

  • jste student/ka magisterského nebo doktorského studia na některé z univerzit v
    Česku,
  • máte výbornou znalost angličtiny,
  • zajímáte se o činnost OSN.

Termín podání žádosti: od 29. září do 8. října 2023.
Dne 29. září 2023 budou zveřejněny e-mailové adresy jednotlivých subjektů OSN, kam je možné se přihlásit.

Další podrobnosti o podávání žádostí budou zveřejněny v průběhu měsíce září. Nejnovější informace
o programu stínování 2023 naleznete na webových stránkách UNIS Vienna.

Upozornění: Počet volných míst je omezen. Přihlašování může být ukončeno dříve, pokud
zúčastněná organizace OSN obdrží maximální počet přihlášek. Program stínování není
součástí náborového procesu. Jedná se o jedinečnou příležitost pro studenty nahlédnout do práce
zaměstnance OSN.

Do programu se zapojí pracovníci následujících organizací:

OSN Vídeň
Vídeň je spolu s New Yorkem, Ženevou a Nairobi jedním ze čtyř sídel OSN. Od svého otevření 23.
srpna 1979 se Vídeňské mezinárodní centrum (VIC) stalo sídlem několika různých organizací OSN.
Pro 16 mezinárodních organizací a jednotek OSN ve Vídni pracuje přes 5 000 zaměstnanců z více než
125 zemí.Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Svobodová
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1