Skip to main content
19. 06. 2024

Nuceně vysídlení lidé potřebují solidaritu

Ajmal Khybari

20. června si připomínáme Světový den uprchlíků, který je oslavou odolnosti, síly a odvahy milionů lidí, kteří byli nuceni opustit své domovy kvůli válce, pronásledování nebo katastrofám. V tento den zdůrazňujeme solidaritu s lidmi na útěku a znovu opakujeme výzvu k respektování jejich práva na bezpečí, podporu jejich začlenění do společnosti a nalezení trvalého řešení jejich situace.

Počet nuceně vysídlených osob dosahuje rekordních hodnot. Letos se proto Světový den uprchlíků zaměřuje na solidaritu s uprchlíky i na hledání trvalých řešení. Téma a slogan pro rok 2024 zní „Za svět, kde jsou uprchlíci vítáni“. Zdůrazňuje, že za abstraktními statistikami stojí individuální osudy žen, dětí a mužů, kteří na obtížných cestách za bezpečím čelí mnoha útrapám, včetně násilí, vykořisťování, diskriminace a zneužívání.

V době přibývajících konfliktů a politických a ekonomických otřesů ve světě je solidarita s uprchlíky důležitější než kdy jindy. Jako světoobčané musíme oslavovat jejich silné stránky a usnadnit jim socioekonomické začlenění. Je nezbytné ukončit války, které jsou hlavní příčinou jejich utrpení a zabraňují jim v návratu domů. Poskytování útočiště a ochrany uprchlíkům je výrazem naší sdílené lidskosti. Uprchlíci přicházejí s cennými dovednostmi a zkušenostmi. Potřebují jen příležitost přispět. Jejich talent a vášeň mohou být ku prospěchu nejen jejich rodin, ale i zemí, které je přijmou. Státy a komunity, které hostí velké množství uprchlíků, také potřebují naši solidaritu. 

Právo na azyl je ohroženo. Přísnější politika, diskriminace a xenofobie ztěžují lidem, kteří jsou nuceni uprchnout, přístup k bezpečným a legálním cestám k azylu. Dopady změny klimatu narušují živobytí a dále posilují napětí. Země, které uprchlíky nadále vítají, potřebují více zdrojů, současně je zapotřebí větší politické vůle k nalezení řešení, která by uprchlíkům umožnila návrat domů nebo přesídlení do jiných zemí. UNHCR, Agentura OSN pro uprchlíky je přesvědčena, že začleňování je nejlepší způsob, jak uprchlíky podpořit. Pomáhá jim připravit se a znovu vybudovat život, ať už v zemi azylu, nebo po návratu domů, pokud to podmínky dovolí.

V únoru 2022 byl svět a Evropa svědkem humanitárního ducha solidarity projevené uprchlíkům z Ukrajiny, kteří byli vysídleni v důsledku ruské vojenské agrese a invaze. Humanitární reakce na ukrajinské uprchlíky ukazuje schopnost Evropy chránit nuceně vysídlené lidi. Je to skvělá příležitost k budování trvalých řešení pro ochranu uprchlíků bez ohledu na jejich původ a k ochraně jejich základního lidského práva na bezpečí, důstojnost a možnost obnovit svůj život v míru. Česká republika prokázala příkladnou solidaritu, štědrost a ochranu ukrajinských uprchlíků. Česko je 3. největším příjemcem ukrajinských uprchlíků na svém území. Čeští občané a vláda prokázali tuto solidaritu tím, že přivítali ukrajinské uprchlíky ve svých domovech, školách, pracovištích a sociálních službách.

V dnešním globalizovaném světě jsme všichni propojeni. Sdílíme nejen planetu Zemi s jejími vzácnými zdroji, ale také klima a výzvy, které s sebou přináší. Právě proto je letošní Den uprchlíků důležitější než kdy jindy. Pojďme společně demonstrovat solidaritu s těmi, kteří byli nuceni opustit své domovy, a zasadit se tak „Za svět, kde jsou uprchlíci vítáni“.

Autor je vedoucím kanceláře UNHCR v Česku
Foto: UNHCR / Anna LiminowiczInformační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Fazlagić
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1