Skip to main content
25. 05. 2023

Podporujeme kampaň „Hlas proti násilí“

Projev vedoucího UNIC v Praze Michala Broži na happeningu pořádaném Českou ženskou lobby „Hlas proti násilí“ na podpopru přijetí Istanbulské úmluvy:

Násilí na ženách a dívkách je jedním z nejhorších a nejrozšířenějších porušování lidských práv na světě. Jeho výskyt ještě posílila v minulých letech pandemie a nyní ho dál umocňují vzájemně se prolínající krize: klimatická, konflikty nebo ekonomická nestabilita.

Cílem Istanbulské úmluvy je prevence a ochrana žen před všemi formami násilí. Jedná se o první a nejkomplexnější mezinárodní smlouvu, která se specificky zabývá těmito otázkami, a navazuje na standardy zakotvené v Úmluvě OSN o odstranění všech forem diskriminace žen.

V roce 2020 bylo celosvětově zabito 81 tisíc žen a dívek, z nichž víc než polovina zemřela rukou partnera nebo člena rodiny. 15 milionů dospívajících dívek zažilo nucený sex. Méně než 40 % žen, které zažijí násilí, vyhledá pomoc. 

Ženy – včetně novinářek nebo jiných veřejně činných žen, čelí bezbřehému násilí na internetu. Od misogynních nenávistných projevů až po sexuální obtěžování. 82 % žen zvolených do národních parlamentů uvádí, že zažilo nějakou formu psychického obtěžování a nátlaku během výkonu mandátu.

K řešení tohoto všudypřítomného porušování lidských práv jsou zapotřebí komplexní opatření na politické, legislativní a institucionální úrovni a ratifikace a provádění Istanbulské úml. ze strany států je důležitým závazkem v tomto směru.

Na podzim loňského roku vyzval šéf Organizace spojených národů António Guterres všechny státy světa k přijetí transformačních opatření, která ukončí násilí páchané na ženách. Znamená to mimo jiné zapojení občanů a skupin občanské společnosti do všech úrovní rozhodování i podporu veřejných kampaní, které zpochybňují patriarchální normy. Vyzval také vlády států, aby do roku 2026 zvýšily financování organizací a hnutí za práva žen o 50 %. 

Ponižování, trestání, sexuální násilí vyrůstá ze staletí dominance mužů ve společnosti. Genderová nerovnost je v principu problém nerovnováhy moci.

Děkuji za pozvání České ženské lobby. Informační kancelář OSN v Praze, která je součástí celosvětové sítě Sekretariátu OSN v New Yorku je hrdým partnerem kampaně Hlas proti násilí.


Praha, Náměstí Václava Havla, 24. května 2023Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Fazlagić
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1