Skip to main content
11. 02. 2020

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě

Na všech úrovních vědy a technických oborů přetrvává na celém světě genderová nerovnost. Ženy sice za poslední desítky let dokázaly podstatně zvýšit své zastoupení ve všech oborech vyššího vzdělávání, přesto je jejich podíl stále nízký. Mezi výzkumníky je například celosvětový podíl žen nižší než 30 procent. Genderové parity ve vědě (45 – 55% zastoupení žen) dosáhlo pouhých 20 procent států.

Pro dosažení mezinárodně přijatých Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) je důležitá věda i rovnost příležitostí. S cílem dosáhnout plného a rovného přístupu žen a dívek k uplatnění ve vědě přijalo Valné shromáždění OSN v roce 2015 rozhodnutí (A/RES/70/212) o vyhlášení 11. února Mezinárodním dnem žen a dívek ve vědě.

Genderová rovnost jako jedna z priorit OSN

Genderová rovnost je jedním z prioritních témat OSN. Vyšší zastoupení žen ve všech sférách společenského a ekonomického života je jedním z předpokladů naplnění Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). V lednu 2020 zahájená Akční dekáda pro SDGs je zaměřená na akceleraci udržitelných řešení hlavních globálních problémů: chudoby, genderové nerovnosti, změny klimatu a ekonomických nerovností.

„Genderové stereotypy, slabá pozornost úspěšným vědkyním, které mohou sloužit jako vzor, a nedostatečná nebo dokonce nepřející atmosféra v akademickém a vědeckém prostředí. To jsou pravděpodobně hlavní příčiny nízkého zastoupení žen ve vědě. Nemůžeme si dovolit plýtvat potenciálem poloviny lidstva.“

António Guterres, generální tajemník OSN

#HolkyVeVědě

Pod záštitou Informačního centra OSN v Praze probíhá kampaň NKC – Gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, jenž si letos dává za cíl představit na sociálních sítích mladé vědkyně do 25 let, které mají nakročeno k úspěšné vědecké kariéře. Součástí kampaně bude i výzva vědcům, vědkyním, studentům, studentkám a široké veřejnosti, aby se zapojili a přispěli sdílením jmen a úspěchů mladých vědkyň s hashtagem #HolkyVeVědě.Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Svobodová
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1