Skip to main content
08. 07. 2021

Svět čeká 18 klíčových měsíců pro zvládnutí následků pandemie a transformaci k udržitelnosti

New York – Praha, 6. července 20201 – Ve světle dopadů ničivé pandemie čím dál víc států uznává, že je nutné posílit snahy o dosažení vytýčených Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Konstatuje to nová Zpráva o Cílech udržitelného rozvoje (SDGs Report 2021), která byla zveřejněna v sídle OSN v New Yorku.

Rozhodnutí přijatá v příštích 18 měsících ukáží, jestli plány obnovy po pandemii posunou svět k naplnění globálních cílů přijatých v roce 2015. Ty jsou konstruovány tak, aby podněcovaly ekonomický růst a zlepšení sociálních podmínek a zároveň zajistily ochranu životního prostředí.

Podle zprávy zasáhla pandemie výrazně životy a živobytí lidí na celém světě. Už před pandemií nepostupovalo plnění cílů podle plánů. V roce 2020 pak bylo do extrémní chudoby zatlačeno 119 až 124 milionů lidí. Zaniklo 255 milionů pracovních míst (ekvivalent míst na plný úvazek). Zvýšil se i počet lidí, kteří nemají dostatek jídla, pravděpodobně o 83 až 132 milionů. 

Pandemie odhalila a také prohloubila některé nerovnosti, a to uvnitř jednotlivých států i mezi státy. K polovině června 2021 bylo na každých 100 lidí v Evropě a Severní Americe aplikováno 68 dávek vakcíny proti COVID-19, v subsaharské Africe to byly méně než dvě dávky. Kvůli pandemii bude v příštích deseti letech až 10 milionů dívek vystaveno riziku sňatku před dosažením plnoletosti. 

Ekonomické zpomalení nemělo téměř žádný vliv na vývoj klimatické krize. Koncentrace hlavních skleníkových plynů pokračovaly v růstu. Zvýšení globální teploty se vyšplhalo k 1,2 °C oproti průměru před průmyslovou revolucí a začíná se nebezpečně přibližovat hranici 1,5 °C, kterou Pařížská dohoda považuje za hranici bezpečného oteplení.

Globální toky přímých investic se loni snížily o 40 % oproti roku 2019. Pandemie způsobila obrovské finanční problémy zejména v rozvojových státech, kde došlo k výraznému zvýšení dluhové zátěže. Malé ostrovní rozvojové státy byly výrazně silněji zasaženy kolapsem mezinárodního cestovního ruchu.

17 SDGs je ambiciózní plán na zlepšení zdravotní péče, vzdělání, snižování nerovností i posílení ekonomického růstu. Podle zprávy SDGs Report je ke splnění cílů nutné, aby vlády, města, soukromé firmy a průmyslová odvětví využily obnovu po pandemii k přijetí nízkouhlíkových, odolných a inkluzivních politik, které povedou ke snížení emisí, ochrání přírodní zdroje, vytvoří nová pracovní místa, zlepší rovnost mezi muži a ženami a povedou ke snížení nerovností uvnitř států i mezi nimi.

Klíčová fakta ze zprávy SDGs Report 2021:

 • Poprvé od roku 1998 vzrostla ve světě extrémní chudoba, a to z 8,4 % v roce 2019 na 9,5 % v roce 2020.
 • V reakci na pandemii COVID-19 přijaly v období od 1. února do 31. prosince 2020 vlády na celém světě víc než 1 600 opatření sociální ochrany, většinou ale krátkodobých.
 • Otřesy způsobené pandemií pravděpodobně povedou v nárůstu opožděnosti dětí. Už nyní se problém týká jednoho z pěti dětí.
 • Dopad COVID-19 na oblast vzdělávání má charakter generační pohromy. Přibude nejméně 101 milionů dětí a mladých, kteří nemají ani minimální čtenářské dovednosti. Smazává se tak pokrok, kterého bylo za poslední dvě desetiletí v oblasti vzdělávání dosaženo.
 • Pandemie zbrzdila nebo zvrátila pokrok v oblasti zdraví. Asi 90 % států se stále potýká s narušením svých zdravotních systémů.
 • Pandemie také hatí zlepšení, kterého bylo dosaženo v oblasti rovnosti žen a mužů. Výrazně vzrostlo násilí na ženách a dívkách; očekává se nárůst dětských sňatků; ženy utrpěly podstatně větší újmy než muži v oblasti nezaměstnanosti a výrazně vzrostly nároky na jejich péči v domácnosti.
 • 759 milionů lidí nemá přístup k elektřině a třetina světové populace vaří pomocí paliv, která jsou zdraví škodlivá.
 • Světová ekonomika se zotavuje, zejména díky Číně a USA, ale v mnoha státech světa se ekonomický růst nevrátí na úroveň před pandemií dříve než příští nebo přespříští rok.
 • Svět nedostál cílům na zastavení ztráty biodiverzity vytýčených do roku 2020. V období 2015-2020 ubylo na světě každý rok 10 milionů hektarů lesa.
 • Oficiální rozvojová pomoci se v roce 2020 zvýšila na celkových 161 miliard USD, to ale nestačí na pokrytí potřeb obnovy po pandemii a zdaleka se neblíží stanovené úrovni 0,7 % hrubého národního produktu.
 • 132 států v roce 2020 hlásí implementaci národního statistického plánu. Plně financovaný národní statistický plán ale realizují pouhé čtyři z celkových 46 nejméně rozvinutých států.

SDGs Report 2021 ke stažení

Kontakty pro média:

UN Department of Global Communications / UNIC Prague
Michal Broža | +420 724 020 611 | [email protected]      Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Svobodová
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1