Skip to main content
08. 08. 2021

Šéf OSN: Nová zpráva IPCC musí být umíráčkem pro uhlí a další fosilní paliva

Generální tajemník OSN António Guterres dnes vydal toto prohlášení k právě zveřejněné první části 6. hodnotící zprávy IPCC (fyzikální základy):

„Dnes zveřejněná zpráva Pracovní skupiny 1 IPCC je pro lidstvo silným varováním. Vědecké důkazy jsou nezvratné: emise skleníkových plynů ze spalování fosilních paliv posilované odlesňováním dusí planetu a ohrožují miliardy lidí. Globální oteplování postihuje všechny regiony světa, řada těchto změn se stává nevratnými.

Mezinárodně dohodnutá hranice bezpečného oteplení o 1,5 stupně Celsia je nebezpečně blízko. Hrozí, že jí dosáhneme velmi brzo. Jediná cesta, jak se vyhnout jejímu překročení je jednat hned a jednat rozhodně.

Celosvětově se již oteplilo o 1,2 stupně Celsia. V posledních desetiletích oteplování akceleruje. Každý zlomek stupně je důležitý. Koncentrace skleníkových plynů v atmosféře jsou rekordní. Extrémní počasí a klimatické pohromy jsou čím dál častější a intenzivnější. Proto je letošní klimatická konference OSN v Glasgow tak důležitá.

Životaschopnost našich společností závisí na lídrech vlád, soukromého sektoru a občanské společnosti a jejich ochotě a schopnosti společně se postavit za účinné politiky, opatření a investice, které povedou k udržení oteplení do 1,5 stupně Celsia. Je to náš závazek celému lidstvu, zejména těm nejchudším a nejzranitelnějším a vůči státům, na které probíhající změny dopadají nejtíživěji, ačkoli za současnou klimatickou krizi nesou nejmenší odpovědnost.

Nutná je okamžitá akce v oblasti energetiky. Bez zásadního snížení emisí uhlíku se cíl oteplení do 1,5 stupně Celsia stane rychle nereálným. Tato zpráva IPCC musí být umíráčkem pro uhlí a další fosilní paliva, než stihnou zničit náš svět. Po roce 2021 se již nesmí postavit žádné uhelné elektrárny. Státy OECD musí uhlí odstavit do roku 2030, všichni ostatní nejpozději v roce 2040. Státy také musí ukončit hledání všech nových fosilních zdrojů a přesunout všechny dotace z fosilních na obnovitelné zdroje. Do roku 2030 je nutné čtyřnásobně zvýšit solární a větrné kapacity a třikrát navýšit investice do obnovitelné energie. Jen tak lze udržet trajektorii nulových emisí do poloviny století.

Řešení jsou jasná. Z inkluzivních a zelených ekonomik, prosperity, čistého ovzduší a lepšího zdraví mohou těžit všichni, pokud na tuto krizi dokážeme reagovat solidárně a s odvahou. Všechny státy, zejména G20 a další významní znečišťovatelé ovzduší, se musí zapojit do koalice za nulové emise a posílit své emisní závazky důvěryhodnými, konkrétními a posílenými národními klimatickými závazky a politikami před konferencí COP26 v Glasgow.

Klimatické dopady se bezesporu zhorší. Stojí před námi nezpochybnitelný morální a ekonomický imperativ na ochranu životů a živobytí těch, kteří jsou již dopadům klimatické krize vystaveni. Finance na adaptace a posilování odolnosti již nesmí být zanedbávanou polovinou klimatické rovnice. Na adaptace v současnosti směřuje pouhých 21 procent klimatických financí. Apeluji znovu na donory a multilaterální rozvojové banky, aby alokovaly nejméně 50 procent všech veřejných klimatických financí do ochrany lidí, zejména žen a zranitelných skupin. Plány na obnovu po pandemii COVID-19 musí zohledňovat cíle Pařížské dohody. A naplněn musí být deset let starý závazek států alokovat každoročně 100 miliard USD na podporu mitigace a adaptace v rozvojových státech.

Klimatická krize představuje nezměrná finanční rizika pro investiční manažery, držitele akcií a firmy. Tato rizika musí být vyčíslena, přiznána a zmírněna. Žádám lídry korporátního světa, aby podpořili alespoň minimální zpoplatnění uhlíku na mezinárodním trhu a přizpůsobili svá portfolia cílům Pařížské dohody. Veřejný a soukromý sektor musí pracovat společně na zajištění spravedlivé a rychlé transformace ke globální ekonomice s nulovými emisemi.

Pokud spojíme síly teď, můžeme odvrátit klimatickou katastrofu. Ale jak jasně dnešní zpráva IPCC ukazuje, nemáme času nazbyt a žádný prostor pro výmluvy. Spoléhám na lídry států a všechny zainteresované, že zajistí, aby byl COP26 úspěšný.“Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Fazlagić
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1