Skip to main content
28. 12. 2016

Udělat z „nejnemožnější práce“ splnitelnou misi

S Pan Ki-munem o 10 letech v čele OSN

Poslední den v prosinci bude pro generálního tajemníka Pan Ki-muna také posledním dnem ve funkci. Završí tak deset let u kormidla světové organizace. Jeho hlavní snahou bylo podněcovat aktivitu světových státníků ve vztahu k novým globálním výzvám: změně klimatu, ekonomickým otřesům, pandemiím některých nemocí či rostoucí napětí týkající se potravin, energie a vody. Pan Ki-mun také velmi usiloval o stavění mostů mezi lidmi, zlepšení postavení nejchudších a nejzranitelnějších lidí i o zvýšení vlivu samotné OSN.

Své první funkční období zahájil 1. ledna 2007 a v roce 2011 byl Valným shromážděním jednomyslně zvolen znovu. Během posledních dnů ve funkci poskytl generální tajemník redakci UN News rozhovor o působení ve světové organizaci, o tom, jak válečná zkušenost přispěla k jeho rozhodnutí věnovat se veřejné službě, i o svých budoucích krocích.

Když první generální tajemník Trygve Lie předával funkci svému následovníkovi Dagu Hammarskjöldovi, řekl mu: „Předávám vám tu nejnemožnější práci na tomto světě.“ Vy jste tuto práci vykonával deset let. Co si myslíte o tom, jak ji Trygvie Lie popsal?

Pokládal jsem za velkou čest této skvělé organizaci sloužit. Mým heslem bylo udělat z této nejnemožnější práce spíše splnitelnou misi. Usiloval jsem o to celých deset let, věnoval jsem tomu veškerý svůj čas a energii. Ale realisticky viděno, asi odejdu od mnoha nedokončených věcí. Bylo potřeba mnohem většího smyslu pro jednotu, mnohem více celosvětové solidarity a soucitu. Ale neměli jsme je. Bez plné podpory členských států je to těžké. Zároveň se nám ale podařilo dosáhnout shody na velmi důležitých vizích jimiž jsou Cíle udržitelného rozvoje pro transformacicelého světa i Pařížská dohoda o změně klimatu. To jsou příklady významných i ambiciózních úspěchů. Spolu s tím jsem věnoval maximální pozornost zlepšení genderové rovnosti. Když jsem nastoupil do funkce, působilo na nejvyšších pozicích v OSN jen několik žen. Snažil jsem se jmenovat do vysokých funkcí co nejvíce schopných a zainteresovaných žen. Doufám, že můj nástupce António Guterres, bude v tomto duchu pokračovat.

Celý rozhovor s odcházejícím generálním tajemníkem OSN Pan Ki-munem (anglicky)Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Svobodová
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1