Skip to main content
08. 12. 2023

Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní

Výstava k 75. výročí Všeobecné deklarace lidských práv 

Lidská pravá jsou vlastní nám všem, bez ohledu na národnost, pohlaví, etnický původ, barvu pleti, náboženství, jazyk nebo jiné postavení… Lidská práva jsou práva, která máme jednoduše proto, že existujeme jako lidské bytosti. Nejsou udělována žádným státem. Tato univerzální práva patří nám všem. Zahrnují vše od nejzákladnějšího práva na život až po práva, kvůli kterým stojí za to žít – jako je právo na stravu, vzdělání, práci, zdraví, zdravé životní prostředí nebo svobodu. 

Svoboda, rovnost a spravedlnost pro všechny

Všeobecná deklarace lidských práv přijatá Valným shromážděním OSN v roce 1948, je prvním právním dokumentem, který stanoví základní lidská práva, jež mají být všeobecné̌ chráněna. Deklarace 10. prosince 2023 oslavila 75. narozeniny. Zůstává základem všech mezinárodních úmluv o lidských právech. 30 článků Deklarace stanoví principy a základní stavební kameny současných i budoucích lidskoprávních úmluv, smluv a dalších právních nástrojů. 

Na výstavě je uvedeno všech 30 článků v interpretované podobě. Premiéru bude mít 11. prosince 2023 na národní konferenci

Výstavu připravilo v roce 2023 Informační centrum OSN v Praze (UNIC) s podporou Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva. Za spolupráci na realizaci v ČR děkujeme zmocněnkyni vlády České republiky pro lidská práva. 

Parametry výstavy 

  • 31 samostojných kartonových desek, rozměry cca 130-180 cm x cca 75 cm (30 x ořezy postav v životní velikosti, 1 x úvodní panel (obdélník na výšku))
  • 2 roll-up bannery,  200 x 90 cm, hmotnost 2 x 3,5 kg

Jak je možné výstavu získat? 

Obraťte se na Šárku Svobodovou. Doba výpůjčky je 20-30 dnů.Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Svobodová
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1