Skip to main content
05. 01. 2020

Chceme znát váš názor! OSN v 75. roce své existence spouští globální diskusi o budoucnosti světa

Na Nový rok 2020 byla spuštěna iniciativa UN75 (OSN75). Největší a zároveň nejinkluzivnější diskuse o významu globální spolupráce pro lepší budoucnost pro všechny lidi světa. Organizace spojených národů bude iniciovat dialog na různých úrovních po celý rok 2020.

Cílem iniciativy je zhodnotit stav současného světa a s pomocí čtyř inovativních nástrojů sběru dat vytvořit první databanku řešení hlavních globálních výzev pomocí tzv. crowdsourcingu, tedy ve spolupráci se světovou veřejností: 1. veřejné diskuse „OSN75“; 2. minutový dotazník (česky, aplikace na webu un75.online); 3. výzkum veřejného mínění v 50 státech světa; 4. analýza tradičních i on-line sociálních médií s pomocí nástrojů umělé inteligence. 

  1. veřejné diskuse „OSN75“
  2. minutový dotazník (česky, aplikace na webu un75.online);
  3. výzkum veřejného mínění v 50 státech světa;
  4. analýza tradičních i on-line sociálních médií s pomocí nástrojů umělé inteligence.

Logo kampaně OSN75 (česky) můžete používat ve svých komunikačních aktivitách. Ke stažení jsou k dispozici různé varianty loga (bez emblému OSN je určeno pro subjekty mimo OSN).

Žádný stát, žádná společnost nemůže vyřešit komplexní problémy současnosti sama bez druhých. Je nutné, abychom šli společně a abychom nejen mluvili, ale také naslouchali. Je nezbytné, aby se do této debaty zapojili všichni. Potřebujeme znát váš názor. Potřebujeme porozumět vašim strategiím a nápadům tak, abychom jako OSN dokázali zajistit lepší svět pro všechny lidi,“ říká na úvod celoročního projektu OSN75 generální tajemník světové organizace António Guterres.

Tým UN75 s pomocí globální sítě Spojených národů ve všech státech světa si klade za cíl zapojit co nejširší vrstvy obyvatelstva. Cílem je naslouchat a naslouchat především těm, kteří v OSN nemají přímé zastoupení – například mladým lidem – a lépe tak porozumět očekáváním, která lidé mají ohledně mezinárodní spolupráce vzhledem k sílícím globálním hrozbám.

Výsledky této celosvětové diskuse bude šéf OSN prezentovat nejvyšším představitelům států dne 21. září 2020 během zasedání Valného shromáždění k 75. výročí vzniku OSN.

Na podporu diskusí na národní úrovni zveřejní OSN 6. ledna 2020 video připravené ve spolupráci se studiem Vox Media. To vzniklo na základě rozhovorů s 38 lidmi z různých částí světa o jejich zkušenostech a názorech na důležité globální otázky.

Pro všechny zájemce, kteří se chtějí do této celosvětové akce zapojit, je připraven speciální web UN75.
Více informací a žádosti o rozhovory: Lisa Laskaridis nebo Michal Broža.Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Svobodová
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1