Skip to main content
31. 12. 2019

Novoroční pozdrav z OSN: generální tajemník António Guterres

Ze sídla OSN v New Yorku vítám společně s vámi Nový rok. Na jeho prahu stojí nejistota a bezpečnost je v ohrožení. Přetrvávají nerovnosti a sílí projevy nenávisti. Žijeme ve světě konfliktů na oteplující se planetě. 

Změna klimatu není jen dlouhodobý problém, ale i zřetelné aktuální ohrožení. Nemůžeme si dovolit stát se generací, která si pohvizduje, když planeta hoří.

Je tady ale i naděje. Mé letošní novoroční poselství míří na její nejsilnější zdroj: na mladou generaci z celého světa.

Ať už jde o klima, genderovou rovnost, sociální spravedlnost nebo lidská práva, vaše generace drží prapor a plní titulní stránky novin. Vaše zaujetí a odhodlání jsou pro mě velkou inspirací. Oprávněně si říkáte o důležitou roli ve formování naší budoucnosti.

Jsem s vámi. OSN stojí při vás. A patří vám.

Rok 2020 je 75. výročím vzniku Spojených národů. Zahajujeme také desetiletí akce pro Cíle udržitelného rozvoje, společného plánu pro férovou globalizaci.

I v novém roce bude svět potřebovat, aby mladí pokračovali ve svých akcích, nebáli se bořit bariéry a nepolevovali v tlaku.

Přeji vám klidný a šťastný rok 2020. Děkuji.Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Fazlagić
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1