Skip to main content
04. 04. 2022

Prohlášení šéfa OSN ke zprávě IPCC: Zmírňování (mitigace) změny klimatu

Porota dospěla k verdiktu. Závěr je zdrcující. Nová zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu je litanií nedodržených klimatických slibů. Je to spis plný hanby, zaznamenávající prázdné sliby, které nás pevně usazují na cestu ke světu, kde se nedá žít.

Směřujeme rychle ke klimatické katastrofě. Velká města pod vodou, nebývalá vedra, silné bouře, nedostatek vody na mnoha místech, vyhynutí milionu druhů rostlin a živočichů. Není to fikce ani nadsázka.

To, co věda v této zprávě předvídá, bude výsledkem naší současné energetické politiky. Jsme na cestě ke globálnímu oteplení o více než dvojnásobek limitu 1,5 stupně, na kterém se státy dohodly v Paříži. Někteří lídři vlád a soukromých společností říkají jednu věc, ale dělají druhou. Jednoduše řečeno, lžou. A dopady budou katastrofální.

Žijeme v čase klimatické nouze. Klimatologové varují, že jsme již nebezpečně blízko bodům zvratu, které by mohly vést ke kaskádovým a nevratným klimatickým dopadům.

Vlády a korporace s vysokými emisemi jen nezavírají před problémem oči. Ještě přilévají olej do ohně. Dusí naši planetu kvůli vlastním zájmům a dlouhé historii investic do fosilních paliv, přestože existují levnější, obnovitelná řešení, která vytvářejí zelená pracovní místa, zajišťují energetickou bezpečnost i větší cenovou stabilitu.

Z COP26 v Glasgow jsme odjížděli s naivním optimismem, založeným na nových příslibech a závazcích. Ale hlavní problém, obrovský a rostoucí rozdíl mezi pro klimatické cíle nutným a reálným objemem emisí, byl téměř ignorován.

Věda mluví jasně. Abychom udrželi limit 1,5 stupně oteplení dohodnutý v Paříži živý, musíme v tomto desetiletí snížit globální emise o 45 procent. Současné klimatické závazky by ale znamenaly 14procentní nárůst. A většina hlavních znečišťovatelů ani nepodniká kroky potřebné ke splnění i těch nedostatečných slibů.

Klimatičtí aktivisté jsou někdy prezentováni jako nebezpeční radikálové. Skutečně nebezpečnými radikály jsou ale země, které zvyšují produkci fosilních paliv. Investice do nové fosilní infrastruktury je morální i ekonomické šílenství. Takové investice se brzy stanou uvízlými aktivy a pohromou v investičních portfoliích.

Nemusí to tak ale být.

Dnešní zpráva IPCC se zaměřuje na zmírňování klimatické změny, tedy snižování emisí. Stanovuje realizovatelné a finančně dostupné možnosti v každém sektoru, které udrží limit oteplení do 1,5 stupně při životě.

V první řadě musíme ztrojnásobit rychlost přechodu na obnovitelné zdroje energie. To předpokládá přesun investic a dotací z fosilních paliv do obnovitelných zdrojů. Ve většině případů jsou již obnovitelné zdroje mnohem levnější. Znamená to také, že vlády ukončí financování uhlí nejen v zahraničí, ale i doma. 

Znamená to vznik klimatických koalicí složených z rozvinutých států, multilaterálních rozvojových bank, soukromých finančních institucí a korporací podporujících velké rozvíjející se ekonomiky při realizaci těchto změn.

Znamená to chránit lesy a ekosystémy jako účinná klimatická řešení. Znamená to rychlý pokrok ve snižování emisí metanu.

A znamená to splnit závazky z Paříže i Glasgow.

Lídři musí vést. Ale svůj díl odpovědnosti má každý z nás. Máme dluh vůči mladým lidem, občanské společnosti a domorodým komunitám za to, že bijí na poplach a pohánějí lídry k odpovědnosti. Musíme stavět na jejich práci a podpořit vznik občanských hnutí zdola.

Žijete ve velkém městě, na venkově nebo v malém ostrovním státě? Investujete na akciových trzích? Záleží vám na spravedlnosti a budoucnosti našich dětí? Pak se obracím přímo na vás: Požadujte, aby byly obnovitelná energie zaváděny teď, rychle a ve velkém. Požadujte konec energie z uhlí. Požadujte konec všech dotací na fosilní paliva.

Dnešní zpráva IPCC přichází v době globálních turbulencí. Nerovnost ve světě je bezprecedentní. Zotavování po pandemii COVID-19 je skandálně nerovnoměrné. Roste inflace a válka na Ukrajině způsobuje raketový růst cen potravin a energií.

Zvyšující se produkce fosilních paliv ale situaci jen zhorší. Rozhodnutí, která nyní státy budou přijímat, buď podpoří závazek na 1,5 stupně, nebo ho zničí. Posun k obnovitelným zdrojům napraví současný globální energetický mix a přinese naději milionům lidí, na které už dnes změna klimatu tvrdě dopadá. Sliby a plány pro klima se musí proměnit v činy, a to hned. Je čas přestat spalovat naši planetu a začít investovat do obnovitelných energií, které jsou všude kolem nás.

António Guterres, New York, 4. dubna 2022

Kontakt: Michal Broža, [email protected]

tel. 724 020 611, www.osn.cz, @OSN Česká republikaInformační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Svobodová
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1